Geografie Světového oceánu a polárních oblastí

společenské vědy

 

Otázka: Geografie Světového oceánu a polárních oblastí

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Vojta

 

Světový oceán

 • souvislá vodní plocha se společnou hladinou
 • složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená
 • pokrývá 71 % povrchu planety

 

Zámořské objevy

 • pokrok v lidském objevování byla stavba lodí a následná mořeplavba

Motivy

 • obchodní, mocenské, vědecké, touha po dobrodružství
 • Velmi exponovaná oblast bylo Středozemní moře
 • Egypťané, Féničané, Řekové, Vikingové, Portugalci, Španělé, Brité
 • Vasco de Gama, Kolumbus, Cook

 

Oceán

 • velká masa vody (či plynu) na povrchu vesmírných těles
 • Hluboké pánve (4-6 km), uzavřený proudový systém, systém mořských sedimentů

 

Moře

 • menší, spojené s oceánem, min. plocha – 11 600 km2 (Marmarské moře)

Okrajová

 • odděleno od oceánů poloostrovy či řetězcem ostrovů (Severní, Norské)

Vnitřní

 • (Baltské, Černé, Středozemní)

Zálivy

 • menší pokleslé části pevniny zatopené mořem

Zátoky, průlivy

 • zúžená část moře, průplav – umělý, mořské úžiny
 • Pokles od pobřeží: pevninský šelf  – pevninský svah – pevninské úpatí – sedimenty – oceánská pánev
 • Dále v oceánu: podmořská hora, středooceánský hřbet, oceánský příkop, oceánský ostrov, pevninský ostrov

 

Mořská voda

 • slaná, způsobují chemické látky (chlorid sodný, sírany)

 

Salinita

 • podíl solí ve vodě

 

Termohalinní výměník

 • systém hlubokomořských proudů
 • Nejhlubší ze tří pater mořských proudů
 • Globální rozvod tepla mezi oceány
 • Rozdílná hustota – teplota a salinita
 • Downwelling – proces hromadění a potápění materiálu s vyšší hustotou pod materiál s nižší hustotou (studená nebo slaná voda)

 

Mořské proudy

 • Teplý – od rovníku k pólu, přináší srážky
 • Studený – z pólu k rovníku, vysušuje

 

Interakce atmosféra – oceán – pevnina 

 • Poháněna tepelnou energií Slunce
 • Nerovnoměrný výpar – větrné a mořské proudy
 • Výměna energií díky vysoké měrné kapacitě vody
 • Všeobecná cirkulace atmosféry, ENSO, tropické cyklóny

 

Dynamika vod Světového oceánu

 • Vlnění – eolická, driftová, příboj, tsunami
 • Slapy – příliv a odliv

 

Biologie moří a oceánů

 • organismy ovlivněny prouděním vod
 • Rostliny – podvodní trávy, řasy (zelené, ruduchy, chaluhy)
 • Živočichové – plankton, bezobratlí (houbovci, žahavci – koráli, sasanky), obratlovci (sumky, paryby, ryby)

 

Přírodní zdroje oceánů a mořský rybolov

 • důležité pro stravu v zemích po celém světě
 • Ryby – sledě, ančovičky, tresky, tuňáci, korýši – krevety, krabi, měkkýši – hlavonožci, mlži, ostnokožci – sumýši, ježovky
 • Lov kytovců – ve většině zemí zakázán

 

Námořní a kontejnerová doprava

 • mezikontinentální přeprava zboží (75% nákladní dopravy)
 • Tanker – ropa, rudovec – sypaný náklad, kontejner – hromadné
 • Čína – námořní velmoc

 

Jižní oceán

 • obklopuje Antarktidu
 • Vymezen antarktickým cirkumpolárním proudem

 

Severní ledový oceán

 • nejmenší světový oceán, kolem S pólu
 • Většinu roku hladinu pokrývá led – ledoborec 

 

Polární oblasti – za polárním kruhem

 • Tundra, mrazová poušť
 • Chudá flóra, bohatá fauna v mořích, megafauna (pleistocén)
 • Polární záře – aurora borealis/australis
  • Vysoká koncentrace iontů a volných elektronů v termosféře
 • Ozonová díra – zeslabení ozonové vrstvy (freony).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!