Geometrická nivelace ze středu – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Geometrická nivelace ze středu

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

GEOMETRICKÁ NIVELACE ZE STŘEDU

 • Vzoreček: VH = VA + z, VB = VH – p,
  • VA,B – výška bodu (absolutní nebo relativní),
  • Z – čtení vzad (na lati),
  • P – čtení vpřed (na lati),
  • VH – výška horizontu (je odlišná při každém postavení stroje, z jednoto stanoviště můžeme výškově zaměřit libovolný počet bodů, na které vidíme),

 

Plošná nivelace

 • Pokud potřebujeme ze směru nivelačního tahu zaměřit menší množství bodů v různých směrech, můžeme použít tzv. body zaměřené bočně (záměra stranou),
 • Tyto hodnoty zapisujeme do nivelačního zápisníku a odečítáme od výšky horizontu příslušného úseku,
 • Pokud chceme přesněji proměřit větší trochu terénu (např.: jako podklad pro vytvoření digitálního modelu) vytvoříme si na ní síť bodů,
 • Nejčastěji se jedná o pravoúhlou čtvercovou síť její hodnotu volíme dle konfigurace terénu a požadavků na přesnost,
 • Pokud mám vytyčeny body sítě, mohu je výškově zaměřit z jediného stanoviště, tedy odečítáme všechny záměry od jedné výšky horizontu,

 

Svislé řezy terénem

 • Pokud známe vzdálenosti bodů a jejich výšky můžeme vynést řez terénem,
 • V náčrtu nebo v přesném zobrazení je vhodné vyznačit srovnávací rovinu (většinou se rovná 0, nebo známá nadmořská výška),
 • Pokud vynášíme hodnoty v měřítku, je obvyklé volit známá měřítka pro délky a výšky (1:100, 1:10),
 • Při zjednodušeném náčrtu kótujeme vzdálenosti bodů nebo tzv. staničení (vzdálenosti jednotlivých bodů od počátku úseku) a výšky bodů včetně znaménka.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!