Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

Otázka: Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Předmět: Filosofie, Společenské vědy

Přidal(a): Adéla Moravcová

 

 

Základní informace

 • Jeden z nejvýznamnějších filosofů své doby, zástupce německé klasické filosofie
 • Působil jako domácí učitel, pracoval v nakladatelství, učil na gymnáziu (až po 30 letech),…
 • Působil v Heidelbergu a v Berlíně
 • Nebyl to moc dobrý řečník (mluvil potichu, koktal,…)
 • Jeho názory se prolínají
 • Není materialista, ale idealista (objektivní idealista)

 

Absolutní idealismus = za podstatu všech jevů považuje neosobní instinkt, absolutní idea/ světový rozum, světový duch

 • Vše hmotné je pro Hegela druhotné
 • Idea sama o sobě je aktivní, je ve všem, v každém jevu
 • Idea je to, co činí veškeré věci pochopitelné rozumem
 • Představitel dialektiky – svět se neustále vyvíjí, stupňovitě
 • Triády = tři stupně vývoje, jsou navzájem v protikladu
  • 1) Teze
  • 2) Antiteze (negace)
  • 3) Syntéze (negace)
 • Aplikoval to i na poznání
 • V základě vývoje je boj protikladů
 • Zabýval se pojmy nutnost, náhoda, kvalita, kvantita, skutečnost, podstata, jev, možnost,…

 

Jeho filosofie se skládá ze tří částí

 • Logika
 • Filosofie přírody
 • Filosofie ducha

 

Logika = učení o podstatě všech jevů, rozšířil okruhy logiky

 • 1. stupeň = Čistá idea = abstraktní povaha, mimo čas a rozum
 • 2. stupeň = Hmotná skutečnost = příroda, hmotný svět kolem nás, vnější svět, existuje v prostoru a čase, protiklad čisté ideje
 • 3. stupeň = Duch = čistá idea, ale ve vyšší kvalitě, je zde i čas a prostor

 

Zabývá se duchem (3. stupněm)

 • subjektivní duch – vyděluje ho (psychologie, fenomenologie, antropologie,…)
 • objektivní duch – ze subjektu ven do společenských a státních vztahů (právo, morálka,…), viděl lidstvo na cestě k pokroku, postupně si člověk sám sebe uvědomuje, uvědomuje si přirozenost a svobodu, stát je podle něj největší formou svobody – lidské vztahy uspořádány tak, aby byl svět co nejsvobodnější, nejlepší formou státu je Pruská konstituční monarchie
 • absolutní duch – absolutní sebepoznání ideje, vrchol vývoje, je v umění, v náboženství a ve filosofii
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!