1984 – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: 1984 (George Orwell)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Lidus

 

George Orwell

 • George Orwell je pouze pseudonym – jeho rodné jméno je Eric Arthur Blair
 • narodil se v první polovině 20. století, ale téma spadá do druhé poloviny (25.6. 1903 Indie)
 • jako malý se s matkou přestěhoval do Anglie, vystudoval Elton College
 • do roku 1927 působil v Barmě jako policejní úředník, odešel s pocitem spoluviny za koloniální útlak
 • od roku 1930 pracoval jako novinář (pod pseudonymem), esejista a spisovatel (sympatizoval s levicí)
 • po roce 1936 se zapojil do španělské občanské války (dobrovolně), všechny knihy pak psal o totalitarismu, za války pracoval pro BBC
 • Orwell se během pobytu seznamuje s ruským novinářem Zamjatinem, inspiruje se jeho tvorbou Poznává poměry v totalitním Rusku, na které reaguje svou tvorbou. Jeho tvorba je kritikou totalitních systémů (komunismus, fašismus)
 • zemřel v roce 1950 na tuberkulózu v Londýně
 • Farma zvířat byla vydána roku 1945, psal ji v době druhé sv. války, šířil se komunismus, Sovětský svaz si podroboval nová území, za své doby nebyla tato kniha přijímána – byl zákaz ji vydávat (i v ČR

 Další díla:

 • 1984
 • Hold Katalánsku
 • Cesta k Wigan Pier

 

Literárně-historický kontext

Zařazení do literárního/obecně kulturního kontextu

 • literatura 2. poloviny 20. stol.
 • meziválečná anglická próza
 • prvky pokroku, utopie a antiutopie, odraz války, vize totalitní společnosti která se vyvinula špatným směrem, vyskytuje se atmosféra secesního stylu (přelom století), stinné stránky technického pokroku, otřesné vize totalitní společnosti
 • prvky science fiction, kritika komunismu, stalinismu a poměrů v Sovětském svazu, zobrazuje se tendence lidí podřídit se, alegorie
 • vypravěč bývá objektivní, občas se však přiklání k jedné z postav (stran)
 • důkladný popis prostředí – prvky realismu
 • Anglie v té době: sklony k modernímu románu, tradice románu bývá obohacena utopismem
 • Realistický proud
 • Avantgardní proud
 • Detabuizující proud – Orwell
  • psal o tématech, o kterých se do té doby nemluvilo
  • politická literatura smísená se science-fiction
  • varování, že lidstvo může být ohroženo
  • otřesné vize totalitní společnosti

 

Další autoři tohoto období:

 • R. R. Tolkien
 • S. Lewis
 • Hemingway
 • Steinbeck
 • S. Fitzgerald
 • James Joyce
 • Isaac Asimov

 

Rozbor díla: 1984

Literární druh a žánrový typ

 • epická próza
 • antiutopický román

 

Téma (název)

 • lokalizační (označuje období)
 • letopočet
 • celkové téma – problematika totalitní společnosti, kritika slepého následování, nadvláda strachu, ztráta svobody a individuality
  • „ Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla“
 • hlavní téma – hlavní hrdina Winston začne pochybovat o správnosti státní ideologie, pomáhá šířit revoluční myšlenky, je zrazený a nakonec týrán až se podvolí

 

Časoprostor

 • autorova budoucnost – rok 1984
 • odehrává se na území Londýna – hlavní město jednoho ze tří superstátů – Oceánie (další dva: Eurasie, Estasie)
 • prostředí je nereálné vnitřní i vnější

 

Kompoziční výstavba

 • vnitřní – chronologická, Goldsteinovo dílo – retrospektivní prvek, deníkové zápisy
 • vnější – má tři části
  • část prvá – 8 kapitol – úvod, popis režimu, Winston si začíná psát do deníku
  • část druhá – 9 kapitol – potkává Julii, návštěva O‘ Briena
  • část třetí – 6 kapitol – mučení na ministerstvu lásky, podvolení
 • kapitoly jsou značeny arabskými číslicemi

 

Charakteristika postav

 • Winston Smith – hlavní hrdina, člen Vnitřní strany, pracuje na Ministerstvu pravdy,         charakterově se vyvíjí (ze spořádaného občana na odpůrce režimu a pak zase zpět po         vaporizaci), i on zradí Julii
 • Julie – Winstonova milenka, je mučena a zradí ho, dokáže se výborně přetvařovat
 • O’Brien – člen vnitřní strany, Winston v něm vidí komplice v šíření revoluce, ale zradí ho a nakonec ho mučí
 • Goldstein – nepřítel režimu, původní představitel Strany, nyní je v čele Bratrstva (tajný spolek proti režimu)
 • Charrington – majitel obchodu s veteší, pronajímá Winstonovi pokoj, člen Ideopolicie (tajná policie), díky němu jsou chyceni
 • Velký bratr – symbol ideologie, stojí v čele Strany, není jisté jestli existuje

 

Vyprávěcí postup

 • pásmo vypravěče – er-forma, není zúčastněný, pouze nezaujatě popisuje děj
 • pásmo postav – monology a dialogy

 

Jazykové prostředky

 • lexikum – spisovný jazyk, v dialozích hovorová řeč, neologismy – newspeak (vymyšlený jazyk pomocí zjednodušení – vaporizace, doublethink, Praminy, ideozločin
 • morfologie – vlastní jména
 • syntax – spíš kratší věty – spád děje, oxymoróny (Joycamp – tábor nucených prací)

 

Srovnání s jinými díly

 • 1984 se dá srovnat s jakoukoliv knihou s tématikou okolo totalitního režimu
 • Farma zvířat – kritika totalitní společnosti, antiutopie, i zde nakonec zvítězí režim, prasata se časem přidala na stranu lidí stejně jako Julie a Winston se na konci také přidali na stranu režimu
 • dá se srovnat i s díly o antiutopii:
 • Válka světů
 • Konec civilizace.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!