Gerontologie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Gerontologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Nikola Petráčková

 

 

 

 

GERONTOLOGIE = VĚDA O STÁRNUTÍ A STÁŘÍ

GERONT = starý člověk

GERIATRIE = součást gerontologie, zabývá se chorobami ve stáří

GERONTOGOGIKA = nauka o vzdělávání starých lidí

 

PROCES STÁRNUTÍ

Je zákonitý, nezvratný a nikdo živý se mu nemůže vyhnout, je velmi individuální, každý stárne jinak, probíhá přerušovaně a nerovnoměrně, není to nemoc.

 

STÁRNUTÍ JAKO CELOSPOLEČENSKÝ PROBLÉM

V současné době se lidé dožívají vyššího věku.

Přibývá osob nejen nad 60 let, ale i nad 80 let.

Základní znalosti z oboru gerontologie vzhledem k rostoucímu počtu seniorů by měl mít sociální pracovník či zdravotník.

 

FYZILOGICKÉ STÁRNUTÍ

Je součástí života, zůstává uchována přiměřená tělesná i duševní aktivita do vysokého věku.

 

PATOLOGICKÉ STÁRNUTÍ

Projevuje se řadou tělesných a psychických obtíží, které jsou často důvodem částečné nebo úplné nesoběstačnosti.

 

OBLASTI GERONTOLOGIE

Tvoří 3 základní podobory:

  1. TEORETICKÁ GERONTOLOGIE

Zabývá se příčinami a mechanismy stárnutí, studuje vztahy mezi genetikou a přirozeným prostředím.

 

  1. SOCIÁLNÍ GERONTOLOGIE

Zabývá se vztahem seniorů a společnosti, jejich integrací do společnosti, zlepšováním pozice ve společnosti, snaží se dokázat starým lidem, že mohou vést plnohodnotný život.

 

  1. KLINICKÁ GERONTOLOGIE

Je to v podstatě geriatrie – sleduje nemoci ve stáří.

Zabývá se komplexně problematikou seniora jako individuální osobnosti s ohledem na biopsychosociální aspekty stáří

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!