Globální problémy lidstva – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Globální problémy lidstva

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): EvaLe

 

 

 

 

Globalizace

– termín popisující soubor změn ve společnosti a ve světové ekonomice, které jsou důsledkem prudkého nárůstu objemu světové ekonomiky a sbližování kultur

– proces, v jehož rámci dochází k užšímu propojování ekonomik jednotlivých států

– projevuje se v ekonomice (snadnější obchod, propojení trhů), kulturní oblasti, vzdělání (snadnější výměna informací)

– globalizační proces je přirozený, nevyhnutelný a do jisté míry očekávatelný

– je to zčásti přírodní proces, ale člověk na něm má značný podíl a mohl by jej zpomalit

-> souvisí s průmyslovou činností, například s využitím alternativních zdrojů energie místo spalování fosilních paliv, ale i se způsobem života (využívání automobilů)

– globalizace je otázkou teprve 2. poloviny 20. století (rozvoj vědy a techniky)

– problémy neomezující se jen na jednotlivou zemi nebo kontinent, ale jsou celosvětové a jejich řešení je důležité pro celé lidstvo (globální problémy= problémy celého lidstva)

 

Projevy globalizace

 • nebezpečí válečného konfliktu, hrozby válek
 • růst lidské populace
 • skleníkový efekt, úbytek ozonové vrstvy
 • civilizační choroby
 • devastace životního prostředí (kácení deštných pralesů, znečišťování půdy)
 • chudoba, hlad, nedostatek vody, povodně, zemětřesení, vulkanická činnost, sucha, tání ledovců
 • rasismus, netolerance odlišného náboženství
 • ekonomická krize

 

Vliv globalizace na Českou republiku

projevy globalizace v české ekonomice ve 2. polovině 90. let

 • výrazný příliv zahraničního kapitálu
 • stabilní měna
 • odbourání některých jistot sociálního státu
 • větší možnosti pro export českých podniků

 

Ochrana životního prostředí

– činnost člověka zajišťující obnovu a udržení rovnováhy v přírodě

– musíme chránit životní prostředí před negativními vlivy

– strategie „trvale udržitelný rozvoj“- má uspokojit potřeby lidstva, aniž by ohrožoval potřeby do budoucna, usiluje o harmonii mezi člověkem a přírodou

– například vyhlašování chráněných území, červená kniha chráněných druhů, snižování emisí, třídění odpadu, recyklace, obnova surovin, snaha o udržení rovnováhy v přírodě

– na rostoucím znečištění se podílí především průmysl a zemědělství (používání hnojiv a chemikálií, elektrárny, domácí topné systémy, továrny, spalovací procesy v automobilech a letadlech)

– veliké riziko katastrof u jaderných elektráren

 

Válka a mírové iniciativy

– ozbrojený konflikt je částečně politický konflikt se střetem vojenských sil minimálně dvou států

– současná ohniska napětí a konfliktů jsou především v tzv. třetím světě, ale i na Balkáně či na Kavkaze

-> současné ekonomické problémy těchto zemí, které se vymanily z různých nadvlád, jsou obrovské, nerozvinutá ekonomika i životní návyky obyvatelstva brání demokratickému vývoji, moci se zde ujímají silou-> obyvatelstvu slíbí jednoduché vyřešení všech problémů a poté postupují násilím ve svůj prospěch=> tento proces končí většinou humanitární katastrofou

– nejvýznamnější ohniska napětí

 • Afghánistán- problematika terorismu, měli vydat teroristy, pak 11. září a od 2001 válka
 • Írák- 2003, vpád amerických jednotek s cílem odstranit Saddáme Husajna a nastolit demokracii
 • Severní Korea- soudruzi chtějí ukázat, jakou mají moc
 • Izraelsko- Palestinský konflikt, Irán, Čína

– i přes pomoc různých vojenských a humanitárních misí, např. OSN, se situace ve většině míst nelepší

 

Boj s civilizačními chorobami

– choroby, které jsou především spojeny s životním stylem moderní doby

– např. cukrovka, AIDS, infarkty, mozkové příhody, rakovina, obezita, bulimie

– díky cestování lidí se choroby přenáší po celém světě

– existuje mnoho nemocí, které není schopná lékařská věda léčit

– velký rozdíl mezi zeměmi třetího světa (zdraví lidí je dlouhodobě výrazně horší než ve vyspělých zemích- nemají prostředky na osvětu a léky) a vyspělými státy

– vyspělé země-> stárnutí populace, civilizační choroby

-> jedná se hlavně o choroby, které jsou spojeny s životním stylem moderní doby (rakovina z kouření)

-> příčiny vzniku chorob- přejídání, nedostatek pohybu, stres a nadměrná konzumace alkoholu

-> lidé vědomě přijímají jedy ve formě drog, alkoholu, tabáku a zneužívání léků

 

Výživa a životní styl

– výživa a životní styl jdou spolu ruku v ruce

– spousta lidí trpí poruchami příjmu potravy (obezita, anorexie, bulimie)

– správný životní styl nezajišťuje nejen výživa, ale i dostatečný pohyb

 

Klady globalizace

 • připojení světa
 • cestování
 • technologický pokrok
 • mezinárodní vztahy
 • snažší obchodování
 • ekonomická pomoc rozvojovým oblastem

 

Zápory globalizace

 • chudoba
 • zánik tradičních kultur
 • ztráta individuality
 • válečné konflikty
 • terorismus
 • devastace životního prostředí
 • růst populace
 • kriminalita
 • prohlubování rozdílů mezi vyspělými a rozvojovými státy

 

Sociální důsledky globalizace– vyspělé země spotřebují většinu produkce x chudoba v zemích třetího světa, vyčerpání zdrojů, nedostatek potravin i vody

Instituce, které jsou výsledkem globalizace– McDonald, Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond– poskytuje úvěry státům (prohlubuje jejich zadluženosti), chce jednotnou měnu (nevýhodné pro některé státy)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!