Gotický sloh na našem území – maturitní otázka

 

Otázka: Gotický sloh na našem území

Předmět: Dějiny umění

Přidal(a): Dasha

 

 

Technika deskové malby asi o 100 let později

 • raná, přemyslovská gotika 13. stol.
 • vrcholná, lucemburská gotika 14. stol.
 • pozdní, jagellonská gotika 15. stol.

 

Raná přemyslovská gotika

Vláda Václava I.

 • nejprve Cistersko-burgunská architektura
 • Cisterciánci – mnišský řád, snaha o chudobu a skromnost života
 • Pouze lomené oblouky a žebrové klenby
 • Potlačovali snahu o odhmotnění a vertikalitu (no opěrný systém nebo věže..)
 • Kláštery: Velehrad, Tišnov, Osek
 • + benediktýnská bazilika v Třebíči

 

Vláda Přemysla Otakara II.

 • Centrum vývoje Jihlava (nejbohatší město – stříbrné doly)

Custerciácká huť:

 • královské hrady: Zvíkov, Písek, Křivoklát, Bezděz, Špilberk, Jindřichův Hradec
 • Kláštery: Zlatá koruna (u Krumlova), Vyšší Brod

 

Vláda Václava II.

 • Zbraslavský klášter (pětilodní bazilika zničená husity)
 • Sedlecký chrám u KH
 • Městské kostely: Sv. Bartoloměj (Kolín), staronová synagoga v Praze

 

Sochařství:

 • Umění jako řemeslo – mistři
 • obecně realitstická tendence
 • cisterciánsý portál kostela Porta Coeli (Brána nebes, Tišnov)
 • nejstarší gotická skulptura
 • dřevená Madona Strakonická – nejstarší dochov volná socha
 • Mistr Michelské madony – Madona Znojemská, Mad z Vel. Mezříčí
 • Sochy v kostelech v Jihlavě (Sv. Jakub, Sv. Ignác)
 • Martin a Jiří z Kološe – Jezdecká socha sv. Jiří

 

Vrcholná lucemburská gotika

 • Největší rozmach za vlády Karla VI. – soustředil na dvoře osobnosti, umělce
 • Praha jako centrum Svaté říše římské
 • 1344 – pražské arcibiskupství
 • 1348 – pražská universita + založeno Nové Město pražské (nějvštší město po Římu)
 • 1356 – Zlatá bula (první říšská ústava)

 

Chrám Sv. Víta – první got kat fr typu u nás

 • Začal Matyáš z Arrasu, po jeho smrti dokončil Petr Parléř
 • Síťová klenba – křížová klenba pokryta složitým vzorcem jakoby sítí

 

Huť Matyáše z Arrasu:

 • Kostel na Karlově, v Emauzích, na Sázavě

Huť Petra Parléře :

 • Kaple Všech svatých (Pražský hrad)
 • Kamenný Karlův most
 • Katedrální chóry Sv. Bartoloměje (Kolín), Sv. Barbory (KH)
 • Dóm Sv. Štěpána (Vídeň) (husitské nepokoje)
 • Dóm sv. Alžběty (Košice)

 

Založení Karlštejna – uloženy říšské korunovační klenoty, reprezentace, odpočinek

Kaple sv. kříže s obrazy Mistra Theodorika

 • Dvorní malíř Karla VI.
 • Vláda Václava IV.
 • Intimnost, kultivovanost, ornamentální zdobnost
 • Úsilí pro jednotném, harmonickém, vyváženém prostoru (=krásný sloh)
 • J Čechy, chrámy: Miličín, Třeboň, Bavorov, Vít v Soběslavi
 • Síťové klenby pod vlivem Sv. Víta

 

Sochařství:

 • Kamenné sochy (spjaté s architekturou), dřevěné scohy (v interiéru), vzácně lité z kovu
 • 1390 – sochy madon „krásného slohu“ = snaha o zjemnění výrazu, dokonalost zpracování,
 • S-ovitě prohnuté štíhlé postavy s menší hlavou
 • Např. Krumlovská, Třeboňská (barvený kámen)

 

Pozdní jagellonská gotika

Matěj Rejsek z Prostějova

 • Prašná Brána v Praze
 • Barbora v KH
 • Kašna v KH (chór)

 

Benedikt Rejt

 • Vladislavský sál – největší sál bez podpěry ve Střední Ev
 • Kroužená klenba (renesanční okna + potály)
 • První renesanční prvky v architektuře
 • Jezdecké schody + Ludvíkovo křídlo královského paláce
 • Barbora v KH
 • Sochařství: busty + náhrobky ve sv. Vítu, reliéfy, kašny

 

Malířství:

 • hl tempera na dřevěné desce + iluminace
 • jako výzdoba chrámů, ale i portréty
 • Již zmíněný Mistr Theodorik
 • Ovlivněn italským i nizozemským uměním
 • Zavedl tzv. „měkký sloh“ – splývavé, hladké malby
 • 1350 cyklus Mistra Vyšebrodského oltáře – 9 obrazů ze života JC
 • Tempera na desky z javorového dřeva potaženého plátnem
 • Prostor tvoří jakýmisi schůdky
 • Snaha o prespektivu (vliv Giotta) – zmenšující se tváře postav v pozadí
 • 1360 Cestovní brevíř Jana ze Středy
 • 1370 Votivní obraz (darovací) Jana Očka z Vlašimi (arcibiskup) – neznámý mistr
 • Bible sv. Václava
 • 1380 – Mistr Třeboňského oltáře (deskové maby)
 • Vyučil se u Mistra Theodorika
 • Představitel „krásného slohu“
 • Šerosvit pro zachycení prostoru
 • 1400 – Zlatá bula Karla IV.
 • 1410 – deskový obraz Madony (Zlatá Koruna)
 • 1420 – Madona (Vyšší Brod)
 • 1419 – 1436 husitské války – Jenský kodex
 • Iluminovaný český rukopis, uchován v Jeně
 • Jako státní dar Československu od prvního Něm demokr prezidenta
 • Čeština + latina, husitská témata
 • Přerušily vývoj a uměleckou tradici
 • Dlouhodobá izolace – znemožnění tvorby, emigrace umělců, obrazoborectví (ikonoklasmus) – snaha zničit „modly“ – křesťanské obrazy
 • Zvláštností mozaika Posledního soudu – svatovítská Zlatá brána na PrHr
 • Tvořili benátští umělci
 • Sklo vyrobeno v Čechách
 • Pozdně gotická nástěnná malba za vlády Vladislava Jagellonského (konec 15. stol)
 • Dochováno v chrámu Sv. Barbory
 • Umělecké řemeslo: česká královská koruna – dal pořídit Karel VI. ke své korunovaci 1346.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!