Grafický zápis pneumatického a hydraulického obvodu

 

Téma: Grafický zápis pneumatického a hydraulického obvodu

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Grafický zápis pneumatického a hydraulického obvodu, ovládání ventilů

Při kreslení schémat, obvodů je nutné dodržet tyto zásady

  • Používáme příslušné značky, např. v programu Fluidsim.
  • Jak pro hydraulický, tak pneumatický zápis používáme stejné značky. Musíme akorát rozlišovat tlakové médium.

 

Schémata pneumatických obvodů lze kreslit bez ohledu na prostorovém uspořádání prvků v reálu pneumatické válce a ventily pro jejich ovládání kreslit vždy ve vodorovné poloze vedení vzduchu vést pokud možno přímo a bez křížení prvky na výkresu řadit zdola nahoru ve směru toku řídících signálů a toku energie prvky řadit zleva doprava podle časového sledu průběhu jejich funkci.

Všechny prvky ve schématu se kreslí v poloze, která odpovídá stroji v klidu, připravenému ke spuštění. Přitom se předpokládá, že pneumatické obvody jsou kresleny s tlakem vzduchu a elektrické obvody jsou kresleny bez proudu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy