Helénistická filozofie

 

   Otázka: Helénistická filozofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Helénistická filozofie (obecná charakteristika helénismu, stoicismus, epikureismus, skepticismus, novoplatonismus)

 • Charakteristika
 • Je to období po výbojích Alexandra Velikého
 • Řada sociálních, politických, a kulturních změn – řecká kultura se rozšiřuje za své původní hranice a vstřebává cizí vlivy – nové jevy ve filozofii
 • Úkolem helénistické filozofie je učit člověka jak mravně, hodnotně a smysluplně žít
 • Orientace na etiku
 • Tento postup filosofie uvádějí

 

v  I.Stoikové

v  II.Epikurejci

v  III.Skeptikové

 

I.Stoikové

 • Stoicismus – motivem žít v souladu s přírodou
 • Nejvlivnější ze směrů
 • Představitelé:

v  Zenón z Kitia – zakladatelem

v  Chrysippos ze Sol

v  Kleantés

 • Římští představitelé:

v Marcus Aurelius – „Hovory sobě“

v Epiktétos – otrok –„Rukojeť a rozpravy“

 • Jeho učení – duchovní
 • Eudaimonismus – radost, blaženost-člověk pochopil co je dosažení blaženosti
 • Filozofii dělili:

v  Logika

 • Rétorika – umění řeči
 • Dialektika – schopnost rozhovorů, dialogů
 • Noetické otázky – empirismus (zkušenosti)

 

v  Fyzika

 • Panteistické pojetí světa – Bůh je součástí světa
 • Koloběh života → vznik a zánik
 • Nauka o ohni → lidská duše není věčná → zaniká při požáru

 

v  Etika – nejdůležitější kritérium

 • Základním požadavkem→ žít v souladu s přírodou
 • Žít rozumně → lidský rozum je součástí božského rozumu → žít ve shodě s Bohem a přírodou
 • Jediná ctnost a rozumnost = dobro
 • Žít nerozumně = zlo
 • Vše ostatní považují za lhostejnost
 • Při poznání dobra a zla jsme omezení AFEKTY (vášně, pudy, instinkty) → ty nám matou rozum → musíme proti nim bojovat
 • APATHEIA – boj proti afektům –  kdo dosáhne apatie → naprostý klid duše → jsme zbaveni afektů
 • Požadují spravedlnost a lásku k člověku (oproti kynické škole)
 • Myšlenka humanismu (rovnost mezi lidmi)

 

II.Epikurejci

 • Epikureismus – podle zakladatele Epikura
 • Představitelé:

v  Epikúros

 • Zakoupil v Athénách zahradu (Epikurova zahrada) a zřídil v ní filozofickou školu, kde učil své žáky
 • „zahradní filozofové“

v  Titus Lucretius Carus

 • „O přírodě“ – podobně jako atomisté
 • Fyzika → atomy → padání atomů shora dolů náhodně způsobí, že některý z atomů se odchýlí a narazí do druhého → vznik věcí
 • Projev svobody člověka
 • Epikurejci tvrdili, že vše včetně lidské duše je složeno z atomů  → jsme smrtelní
 • V gnoseologii navazují na Démokrita
 • Důvěřují smyslům → pokud nastane chyba není to činností smyslů, ale našeho rozumu
 • Cíl → dosažení HÉDONÉ – slasti- rozumové složky řídí tuto činnost

→ vrcholný stav → ATRAXIE → radostné rozjímání ze života, duševní klid

→ jediné obavy → strach z Bohů( ti se o život lidí vůbec nezajímají) a ze smrti( zbytečná obava, nepotká nás)

→člověk si má užívat a nebát se smrti

 

III.Skeptikové

 • Skepse = pochybování,usuzování =skepticismus
 • Pochybují o tom, zda jsme schopni něco poznat
 • Představitelé:

v Pyrhón

 • Zakladatel, světoznalec
 • Základním principem jeho filozofie = EPOCHÉ → zdržení se úsudku a soudů→ způsob dosažení blaženosti
 • Smysly nemohou hodnotit sami sebe
 • Nemožnost poznat skutečnost nám nemá vadit → skutečnost je nepoznatelná → není ani nikdo kdo by to posoudil

v  Karneades

 • Představitel probabilismu
 • Naše poznání není pravdivé, ale pouze pravděpodobné (to co se podobá)

v  Annesidémos

 • Nauka o TROPECH = zásady, poučky –proč nejsme schopni poznat pravdu (rozdílnost lidí, různé smyslové orgány, jiná výchova..)

 

 • Další směry:
 • NOVOPLATONISMUS
  • Ammonios Sakkás

–          Zakladatel

–          Vychován jako křesťan, ale vrátil se k pohanství

 • Plotínos

–          „Enneady“ → povídky, které zapsal jeho žák Porfyros

–          Založil v Římě duchovní školu

–          Přebírá Platónovu ideu

 

–          Cílem každé bytosti je vrátit se k základu ze kterého vyšel → hovoří o extázi→ poté očista a vnitřní nazírání = autosugesce

–          →emanace→duch→duše světa→jednotlivé duše – mohou vstoupit do hmotného světa

 

 • ELEKTICISMUS
  • Vybírají si z učení předchozích myslitelů a uváří nový filosofický systém
  • V době pozdního helénismu
  • Představitelé

ü  Cicero (Řím)

ü  Filón (Alexandrie)

 

 • r. 529 – konec helénistické filozofie
 • uzavření akademie
 • poslední učitelé museli pryč
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!