Historie a vývoj politologie – maturitní otázka

 

Otázka: Historie a vývoj politologie

Předmět: Politologie

Přidal(a): Martin Bašta

 

 

Co je politologie a čím se zabývá 

 • (společenská)věda o politice a zabývá se také mezinárodními vztahy (hlavně poslední roky)
 • zabývá se politikou a mezinárodními vztahy
 • mezinárodní vztahy jsou již skoro další obor 

 

Jak lze definovat pojem politika

 • politika je správa věcí veřejných – antický pohled Aristoteles 
 • umění řídit stát případně vztahy mezi státy 
 • prostředkem politiky je MOC 
 • moc je formalizovaný, získávám na základě nějakého postavení, úlohy 
 • vliv není formalizovaný
 • politika může mít i dílčí a různé významy/úlohy (politika ředitelky…)

 

Předvědecký vývoj politologie 

 • začíná v antickém řecku, v Klasickém Období, kde jsou hlavními představiteli Platon a Aristoteles

Platon: vytvořil dílo= Ústava

 • porovnává a řeší v něm formy vlády – chtěl, aby vládl filozof  
 • ví ale že filozof vládnout nebude, ale chtěl, aby si lid zvolil vládce
 • řeší rozdělení společnosti a správu(polis), která se rozděluje na – strážce= brání ji a vládce= vládnou, chce jim zakázat soukromé vlastnictví, aby to nemohli dělat ve svůj prospěch, soukromý majetek pokřivuje charakter podle něj 
 • považován za prvního komunistu 

Aristoteles: dílo= Politika 

 • zabývá se také formami vlády, udělal tabulku, ve které rozebírá kolik lidí vládne
 • nejlepší je pro něho polítea
 • říká že člověk je tvor společenský, politický= zóon politikon  
 • Tabulka: jeden – Monarchie= prospěch společnosti, tyranie= prospěch jedince
 • Skupina – aristokracie= prospěch společnosti (šlechty), oligarchie= prospěch svůj 
 • Mnozí – polítea= prospěch společnosti(lid), demokracie= prospěch 

Sv. Augustin

Nicholas Machiaveli 

 

Teorie společenské smlouvy

 • snaží se dobrat toho proč by se lidi měli vzdát části svobody a měli by poslouchat/podřídit se vládci 
 • Hobs – podle něj, když tu nebude vládce tak tu bude válka všech proti všem, zvrhne se to
  • Podporuje absolutismus (absolutního vládce), drsná ruka a svět, =kořeny fašismu
 • Lock – když tu nebude vládce tak to bude dobře protože lidé se budou respektovat, ale problémem je že vždycky v systému/na světě budou vždy nějací jedinci, kterým se to nebude líbit, budou krást a zneužívat systém a nebude nikdo kdo by tomu zabránil, když si určíme vládu tak nám to zajistí ochranu a spravedlivý 
  • Přiklání se k demokracii 
 • Rosseau – když tu nebude vládce tak si všichni budeme rovni a budeme žít v souladu s přírodou, ale bude pak majetková nerovnost a všichni nebudou mít stejný majetek 
  • -komunismus

 

Ustavení politologie jako samostatné vědy 

 • jako samostatná věda vzniká ve druhé polovině 19. století v USA
 • v Československu vzniká po sametové revoluci 1989 a byla na Univerzitě Karlově 

 

Disciplíny politologie 

 • obecná politologie
 • komparativní politologie 
 • politická instituce
 • politická sociologie 
 • politická ekonomie
 • politická geografie 
 • Geopolitika
 • Mezinárodní vztahy.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!