Historie a vývoj psychologie, profese a disciplíny v psych.

 

Otázka: Historie a vývoj psychologie, profese a disciplíny v psychologii

Předmět: Psychologie

Přidal(a): Martin Bašta

 

 

Co je psychologie a čím se zabývá 

 • společenská věda, kterou nazýváme vědou o duši (ale není to úplně přesné) 
 • věda která se zabývá lidským chováním a lidskými emocemi, interakcemi, vlastnostmi 

 

Základní disciplíny psychologie

 • Biologická psychologie
 • Psychopatologie
 • Vývojová psychologie
 • Sociální psychologie  
 • Psychologie osobnosti 

 

Profese v psychologii

Psycholog

 • magisterské studium, 
 • podnikový psycholog, ve školách, 
 • v posledních letech se klad důraz na podporu žáků psychologem ve škole

 

Psychoterapeut 

 • bakalářský titul, psychoterapeutický výcvik a praxe 
 • pomáhat lidem psychoterapeutickými pomůckami, pomocí terapie 

 

Klinický psycholog

 • magisterské studium, kurs, praxe 5 let 

 

Psychiatr

 • lékařský titul MUDr., 11 let od začátku k atestaci                               
 • odborník na duševní poruchy, může předepisovat i psychofarmaka 
 • používání lékařských pomůcek(screening)

 

Předvědecký vývoj psychologie

 • kořeny v antice Platón, Aristoteles jako nauka o duši 

Platón: racionalista

 • přístup: duše nesmrtelná 

Aristoteles: empirik

 • přístup o budování 
 • v novověku se pozornost od duše obrací k vědomí 

René Descartes (Dekárt): se zaměřuje na zkoumání myšlenkových pochodů

John Locke

Gottfried Wilhelm Leibniz

 

Psychologie jako samostatná věda 

 • Vědecká psychologie 
 • tři základní spory 
 • Kritika introspekce = Paul Thomas Young 
 • Zpochybnění orientace výhradně na vědomé pochody= příliš se zabýváme tím jak člověk jedná a opomíjíme jeho zdroj chování a příčiny, dále hlubinná psychologie 
 • Kritika zkoumání dílčích elementů lidské = názory 
 • Metody psychologického výzkumu (nemusíme ale můžeme).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!