Historie hudby a vznik moderní populární hudby

dějiny

 

   Otázka: Historie hudby a vznik moderní populární hudby

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): Benjamin Knop

 

Historie hudby

 • Na rozdíl od ostatních druhů umění u hudby se nejde spolehnout na hmotné důkazy o vzniku. Existuje mnoho teorií o tom, jak vznikla hudba. Jedna z teorií je například, že hudba vznikla jako doprovod společné práce a za účelem socializace. Nás ale nejvíce zaujala teorie, která říká, že se hudba vyvinula napodobováním přírodních zvuků, například zpěvu ptáků.
 • Ve starověkou se hudba hojně rozšířila ve starověkém Řecku a Římě. Jak v Římě, tak i v Řecku byla hudba spojována hlavně s divadlem. Mezi nejpoužívanější nástroje patřily lyra a kithara.
 • Ve středověké Evropě se nejvíce rozvíjela hudba duchovní, která byla ovlivněna křesťanstvím, dále vznikali písně lidové. V počátcích se objevovaly pouze monodie (jednohlasé skladby), poté i polyfonie (skladby vícehlasé).  Za nejvýznamnější dílo této doby lze považovat Gregoriánský chorál.
 • V novověku byla stejně jako ostatní odvětví umění ovlivňována uměleckými slohy. V období renesance byl střed člověk a mezi nejvýznamnější skladatele této doby patřil italský varhaník Giovanni Pierluigi da Palestrina. Naopak baroko se odklonilo od všeho světského a mezi hlavní témata hudby patřil bůh. V tomto období vznikla opera a hrálo se na violu, lesní roh, či flétnu. V období klasicismu se hudba zaměřovala hlavně na jednoduchost a čistotu. Mezi klasicismus řadíme zejména skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, nebo Ludwiga Van Beethovena. Romantismus kladl důraz na vyvolání emocí u publika, časté jsou motivy přírody. V této době se rozvíjí orchestr a mezi nejznámější české autory patří Bedřich Smetana a Antonín Dvořák.

 

Vznik moderní populární hudby

 • Populární hudba je kategorie, která zahrnuje veškeré hudební styly, kromě umělecké, „tradiční“ folkové a klasické hudby. Název někdy používá jako označení pop music, což je ale hudební žánr.
 • Populární hudba se po dekádách měnila. Například big bandová hudba má i dnes nějaké fanoušky, ale ti už patří mezi starší generaci, přičemž ve čtyřicátých letech minulého století v Americe a ve Velké Británii byl žánr oblíben i u mladých lidí. U některých žánrů jako třeba ragtimu dávno vymizela cílová generace, neboť již umřeli. Přesto se mezi mladými občas setkáváme s talentovanými lidmi stvořenými na hraní jazzu, kvůli jeho velmi obohacenému harmonickému cítění.60. léta až současnost.
 • V 60. letech vzniká rock, díky obrovskému rozmachu gramofonového průmyslu a filmu Džungle před tabulí se rokenrol dostává z USA do Evropy, zejména Anglie. A tak se centrum pop hudby přesouvá z Ameriky do Anglie. Centrum, konkrétně do Liverpoolu. Tady v hudebních klubech vzniká a koncertuje klubech až 400 rockových kapel. Akustické nástroje nahradily elektricky zesílené. Probíhají tzv. „Sladká 60. léta“, která mají za výsledek obohacení hudební kultury. Mezi hlavní představitele patří například The Beatles (1960 – 1970), Kinks (tvrdší bluesový zvuk), Hollies, Bee Gees, Who (rocková opera Tommy), Rolling Stones (Londýn, protiklad Beatles)
 • V 70. a 80. letech vzniká tzv. Hard rock, který vzniká na základech Bluesu a Rocku z 60. let, klade důraz na rytmus, kytarová sóla a silný zvuk. Představiteli tohoto žánru jsou například Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Aerosmith. Dále pak vzniká protiklad Hard rocku, tzv. Art rock, pompézní rock, pop rock – prezentace při jevištních vystoupeních, světelné efekty, využívání moderní techniky. Zde mezi zástupce patří skupiny Pink Floyd, Yes, Genesis, ELaP či Queen. Poté přišla jemnější disco hudba, která se hrála především na diskotékách (1. vznikly ve Francii), kdy diskžokej pouštěl desky, na které mladí lidé s oblibou tančili, tato hudba byla především komerční. Nejvíce se proslavily například ABBA, Donna Summer nebo Amanda Lear.  Pak přišla nová vlna a žánr Punk – rozporuplný mezník v moderní hudbě v roce 1976 – Sex Pistols (angl. kapela, bourala vše, codoposud bylo vytvořeno v moderní hudbě – primitivní, drsná, agresivní hudba sporné kvality) označení punk znamená prevít či puberťák. S touto hudbou bylo spojené šokující chování a skandály kapel i posluchačů, drogy, vraždy i sebevraždy. Další kapelou byla Nirvana, jejíž zakladatel Kurt Cobain se také sám zabil. Dalším žánrem nové vlny bylo například reggae, jehož nejznámějším představitelem je bezesporu Bob Marley. Na poč. 80. v Anglii vznikl nový romantismus (Neo rock), který spojil možnosti syntezátorů a kytarovou hudbu 60. let. Sem se řadí například David Bowie nebo Depeche Mode. Dále do nového romantismu patří i Heavy metal jehož zakladatelem je skupina Black Sabbath (Ozzy Osbourn). Vyznačuje se chmurnou, těžkou hudbou i texty. Zástupci: Iron Maiden, Metalica, Alice Cooper, Europe, Van Halen, John Bon Jovi.
 • Na počátku 70. let 20. století v USA vznikla také hip hopová kultura v černošských ghettech jako spojení jamajských a amerických vlivů. První zmínky o hip hopové kultuře pochází z Bronxu v NYC. Další důležitou základnou pro hip hop bylo LA. Rozvíjel se zde směr, který oslovil mnoho mladých lidí, zejména Afroameričanů – breakbeat. Tento styl hudby využívá tzv. zlomové okamžiky (proto break). Zakladatelem tohoto směru byl jamajský DJ Kool Herc, který s sebou přinesl jamajský způsob zpěvu tehdy známého jako toasting, který lze charakterizovat jako recitování improvizovaných veršů do rytmu reggae, předchůdce dnešního hip-hop rapu. Mezi první z komerčních hiphopových skladeb řadíme Rapper’s Delight  a The Breaks. Hip hop skladba Rapper’s Delight šla tak na odbyt, že se výsledná cifra zastavila až na čísle 2 000 000 prodaných hip hop singlů. Komerce na sebe nenechala dlouho čekat, a tak se dostavili dnes již neúčinkující, ale dříve zbožňovaní Run D.M.C. Proslavili se svoji hudbou a oblečením (od dříve jen sportovní značky Adidas) v kombinaci se zlatými řetězy a jinými módními doplňky. Stanovili tak styl pro další hip hopové generace a dali vzor oděvním firmám, které této hip hop vlny chytly a svezly se na vlně hiphopu skutečný boj. Proto získávala hip-hopová kultura nevalnou pověst. Rap se zrodil po spojení DJe a Hip-hop hudby, kde MCs začali mluvit mezi hip hop skladby. Nejdříve pouze nabádali k tomu, aby ostatní lidé tančili a také vkládali do hudby vtipné anekdoty. Nakonec se toto stalo více stylizované a začalo být známé jako rapování. Dříve byl rap a hip hop doménou hlavně černochů a Latinoameričanů, ale postupem času do hip-hopu pronikají i běloši. Znovu se tedy ukazuje, že hudba není nijak rasově vyhraněným oborem.
 • V 90. letech se pak plně rozvinula techno hudba. V techno hudbě je (jako u většiny druhů elektronické taneční hudby) kladen důraz na výrazný rytmus a rychlé tempo, přičemž prakticky veškeré používané zvuky jsou generovány elektronickými hudebními nástroji a přístroji.  Podstatou techno hudby je opakování určité hudební jednotky, což v posluchači vytváří pocit určitého napětí a dokonce může vyvolat jistý druh extatického transu. Techno hudba je v drtivé většině čistě instrumentální, skladby obvykle postrádají klasickou strukturu používanou v pop music (sloka/refrén), používané zvuky nijak nepřipomínají běžné hudební nástroje a melodie se zde objevují pouze zřídkakdy.
 • Mezi další žánry moderní populární hudby pak patří World music – hudba různých kontinentů a etnik (africká, karibská, jihoamerická), New age music – relaxační hudba, Folková hudba a její odnože (Bob Dylan), Pop (Michael Jackson, Madonna, Prince, Elton John, Phill Collins) či Jazz (Chick Corea, Bobby McFerin).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!