Historie PC – maturitní otázka

 

Otázka: Historie PC

Předmět: Informatika

Přidal(a): mehosticek

 

 

Definice: 

 • Obsah: předchůdci počítačů, vývoj počítačů, generace počítačů, GUI, jednotlivé druhy počítačů.
 • Snaha ulehčit si počítání vedla k vzniku jednoduchých pomůcek, posléze k vývoji mechanických počítacích strojů, a nakonec až k PC v dnešní době, i ty byly původně určeny k počítání a nikdo nečekal, jak půjde jejich vývoj dopředu

 

Předchůdci počítačů

Jednoduchá počítadla

a) abakus 

 • počítadlo (kuličky)
 • pochází pravděpodobně z Číny a je asi 600 let stará
 • umožňuje základní matematické operace (sčítaní, odečítání, násobení, dělení, ale také odmocňování nebo řešení úloh se zlomky)

b) logaritmické pravítko

 • má svůj původ v Evropě (Francie) 17. století a ještě před 30 lety bylo široce používané 
 • pro výpočty násobení, dělení, mocnění (dvěma a třemi), odmocňování a k hledání hodnot goniometrických funkcí

 

Mechanické kalkulátory

a) Počítací hodiny

 • v 17. století ho sestrojil Wilhelm Schickard na základě rozvoje mechaniky
 • mechanický stroj schopný násobit a dělit, výrobky se nezachovaly, plány se ztráceli a opět nacházeli

b) Pascaline

 • Blais Pascal vymyslel několik variant mechanických počítacích strojů
 • funkční model své kalkulačky s názvem Pascaline sestrojil v roce 1645

c) Lebnitzův počítací stroj

 • po neúspěchu vylepšit Pascalův sčítací stroj navrhl Lebnitz v roce 1673 zcela nový kalkulátor, založený na válce se stupňovitým ozubením
 • dokázal pracovat až z 12místnými čísly

d) Arithmometer Thomase de Colmara

 • na mezinárodní výstavě v Londýně získal v roce 1862 zlatou medaili
 • byl to první hromadně vyráběný počítací přístroj v historii, prodalo se asi 1500 ks

 

Mechanické počítače

 • Děrné štítky (1805) = pro zápis programů, později sloužili na uložení dat
 • nejprve byly děrné štítky v 19. století využívány pro vyšívání vzorů tkacími stroji
 • bývají vyrobeny z tenkého kartonu, informace je reprezentována dírkou na určité pozici
 • Analytical Engine – počítací stroj (19. století) Angličan Charle Babbag
 • byl schopen provádět jakékoli numerické výpočty podle zadaného programu
 • přesto se mu nepodařilo stroj dokončit (byl dokončen o 100 let později)

 

Elektromechanické počítací stroje (1890–1945)

sčítací stroj

 • Herman Hollerith vymyslel 1 sčítací stroj, který snímal otvory v děrném štítku a při každém otvoru magnet sepnul motorek, který posunul číselník počítadla
 • děrný štítek tedy sloužil pro záznam dat, nikoliv programu
 • tyto stroje zefektivnili práci s velkým množstvím dat, zájem o ně projevují velké banky a pojišťovny

 

Vývoj počítačů

Reléové PC (II. světová válka)

a) Z1 a Z3

 • vytvořeny v Německu Konrádem Zusem v letech (1938–1942)
 • počítače byly funkční, byly zničeny během 2. světové války

b) MARK I.

 • sestrojen Američanem Howardem Aikem v roce 1944
 • měl hmotnost 5 tun a skládal se 3 500 relé, několik set km drátových spojů a několik 1000 koleček poháněných elektromotorem
 • během stovek hodin vypočítal konfiguraci uranové nálože první atomové bomby

 

Elektronkové počítače (po roce 1946)

a) ENIAC

 • byl označován za první počítač sestrojený v USA v roce 1946
 • byl to počítač pouze na matematické výpočty, nepoužíval však ještě dvojkovou soustavu a nebyl univerzálně využitelný
 • analogový počítač

b) EDVAC

 • elektronkový počítač, vyrobený na základě von Neumannovy koncepce
 • je již poměrně univerzálně využitelný
 • digitální stroj

 

Altair – první osobní počítač (1975)

 • mikroprocesor Intel, 1 kB paměti

 

Apple II. (1977)

 • procesor Motorola, paměť 16 kB, frekvence 1MHz

 

IBM PC (1981)

 

Generace počítačů

 • s novými technologiemi dochází ve druhé polovině 20. století k rychlému vývoji výkonnějších, a přitom stále menších PC

 

Grafické rozhraní GUI

 • je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků 
 • uživatel používá klávesnici, myš a grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře 
 • první osobní počítače obsahovaly operační systém založený na vypisování textových příkazů
 • firma Xerox před rokem 1980 pracovala na vývoji grafického rozhraní ovládaného pomocí myši
 • Apple Macintosh (1984)
 • 1992 Windows 3.1.

 

Jednotlivé druhy počítačů

Kapesní počítače (PDA) a „chytré telefony“

 • slouží k organizaci času, často mají funkce stolních počítačů 
 • použití je omezeno malým displejem a malou klávesnicí
 • název PDA vystihuje dobře jejich funkci, větší přístroje slouží hlavně jako kapesní počítače s možností telefonování; „chytré“ (smart) telefony fungují hlavně jako mobily s možností základních funkcí PDA

 

Notebook

 • výrazně zvýšená výkonnost a snížená velikost
 • velikost sešitu A4 s hmotností od 1 do 3 kg

 

Osobní PC

 • nejrozšířenější, jsou běžné ve školách, podnicích, ale i v domácnostech

 

Pracovní stanice (workstation)

 • označení pro nejvýkonnější skupinu osobních PC
 • mají vysoký výkon jak výpočetní, tak grafický a vysokou cenu
 • používají se Např. pro animace, obrovské množství dat, simulace chemických a fyzikálních jevů

 

Sálové PC (mainframe)

 • vyrábí se velké množství (statisíce kusů), slouží jako servery sítí nebo jako výpočetní centra pro terminálový provoz

 

Superpočítače

 • vyrábí se jen stovky kusů ročně, spojení řádově stovek až tisíců procesorů jim dává obrovský výkon, využívají se pro vojenské účely, náročné simulace a vědecké výpočty.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!