Hlavní filosofické směry 1. pol. 20.století

 

Otázka: Hlavní filosofické směry 1. pol. 20.století

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): AnnaBell

 

 

– filosofie života (Bergson)
– pragmatismus (James, Dewey)
– fenomenologie (Husserl, Heidegger)
– existencialismus (Kierkegaard, Sartre, Camus, Jaspers)
– obrat k jazyku (Wittgenstein)

 

Sören Kierkegaard (1813-1855)

 • spisy: Bázeň a chvění, Nemoc k smrti, Okamžik
 • rodák z Kodaně (v té době to byla vesnice)
 • měl otce, který měl vtnitřní konflikt s bohem – proklel boha
 • na smrtelné posteli sdělil patnáctiletému Sorenovi, že boha proklel a že je to na něm – zde začínají jeho problémy, bojí se nespasení

 

Dánsko – luterská církev (Luther měl deprese, že nebude spasen)

 • Kierkegaardena trápila ta samá věc – že nebude spasen
 • tvrdil, že se chováme jako katolíci – zlobíme, pak se očistíme zpovědí v neděli, a zlobíme dál
 • zasnoubil se s Reginou Olzenovou – zruší zásnuby
 • byl z toho skandál – vznikaly drby, jestli není očerněna, nebo nebyla panna, nebo něco – což očernilo a zničilo jak ji, tak její rodinu – řekne: Vím, že nic nevím. – to řekl i Sokrates
 • rozdíl mezi nimi:
  • Sokrates
   • hledá pravdu v přírodě (vidím dva stromy, odvodím ideu stromovitosti) – není to ale osobní bůh, Sokrates se k němu nemodlí, bere to rozumem
  • Kierkegaard – víra, písmo, ale bůh tomu dá razítko milostí – nekončí to poznáním jako u Sokrata, ale ujištěním, že jsem spasen
   • odmítá univerzální filosoficko-theologický systém
   • odmítá scholastiku – čili odmítá Tomáše Akvinského (z důvodu řešení víry rozumem)
   • Co mám konat v konkrétní situaci? Řídím se Ježíšovskou etikou

 

příběh o Samařanovi

 • chlap vidí v příkopě zbitého člověka. Před ním ho videli ještě židovský kněz a židovský levita, ale ti mu nepomohli, protože by se zašpinili. Samařan mu pomohl.
 •  “špinaví” Samařané byli babylónané a míšenci a měli nečistý původ, kteří přijali židovskou víru – proto je židovští knězi a levitanti neměli rádi a tento příběh je pobuřoval
 • dánští křesťané nepomáhají chudým, protože tvrdí, že si za to můžou sami
 • Kierkegaard pomůže všem, protože to je pravé křestanství – správný křestan přinutí toho nácka aby se omluvil za své činy a přijal pokání a trest“
 • Dánsko to pobuřovalo, vyloučili ho z církve
 • tvrdí, že lidský život je rozkročení se/rozepjatost
 • minulost – nemůžeme tomu uniknout, jelikož Adam a Eva zhřešili, my jsme jedno lidstvo a pykáme za jejich hříchy všichni
 • přítomnost
 • budoucnost
 • dle něj skutečné křesťanství je zoufalství – jediné co musíte udělat je víra ve smyslu kroku do tmy, do nezajištěnosti
 • krok do tmy znamená konfrontovat písmo a stávající církev
 • příklad u maturity – Indiana Jones a křížová cesta – vidí Svatý Grál a vidí obrovskou propast před sebou, která ho dělí od grálu, musí udělat krok do propasti, musí uvěřit, že je tam most, projev víry
 • cílem tohoto života je dle něj naplněný okamžik
 • to co hledá celý život, údajně to zažil čtyřikrát
 • nese vinu svého otce – zakusí čtyřikrát spasení, čemuž se říká odpuštění cítil, že mu odpustil bůh, že odpustil i jeho otci

 

Martin Heidegger (1889-1976)

 • spis: Bytí a čas (Sein und Zeit), Básnicky bydlí člověk (dle něj básně nechávají prostor symbolům)
 • byl v NSDAP do května 1945
 • rektorem na berlínské univerzitě, kde vystřídal svého židovského kolegu
 • osočován z nacismu, prošel denacifikací“
 • očista od nacismu trvala šest let
 • nebyl klasickým nacistou, pomohl kolegyni utéct, hájil vlastním tělem svou židovskou studentku Hanah Arendtovou, což byla jeho milenka
 • napsala knihu Smysl totalitarismu
 • kritizuje zpředmětnění filosofie – místo vytváření myšlenkového procesu vytváříte myšlenkový systém, který berete jako pravidla a dále už nad tím nepřemýšlíte
 • je to i kritika myšlení Evropana
 • kritizuje Platónské myšlení (nehybné jsoucno)
 • navazuje na Herakleita
 • filosofie se ptá, theologie dává odpověď
 • dle něj tradice řešila jsoucno a zapomněla na bytí

 

Francis Bacon tvrdí že lidé mají tendence přeceňovat slova a věty

 • tvrdí tedy: neptejme se na jsoucno ale ptejme se na bytí
 • zajímá se a ptá se na reálné věci a ne na ty rádoby theologické a vyšší myšlenky (neptá se tedy na smysl bytí, ale ptá se na smysl fotbalového utkání)
 • vyrazili ho z univerzity 1942, pak kopal zákopy před berlínem“
 • vadila mu masovost a davovost nacistického hnutí
 • nebyl to antisemita, věděl že vraždění Židů je zločin
 • tvrdí, že život na Zemi je dasein (překlad: žít – tady)
 • dle něj jsme vrženi do bytí, nikdo se nás neptá jestli se chceme narodit
 • kritika většinové společnosti a dobového životního stylu – klade si otázku, proč člověk kopíruje styl života ostatních
 • má v sobě úzkost, což je zakuklený strach ze smrti
 • proč staré ženy se ukazují v plavkách? proč se do takové situace staví?
 • unikáme z tohoto strachu do veřejné anonymity – schováme se do partičky, do nějakého klubu
 • proto vstoupil do NSDAP
 • veřejná anonymita, přijetí rizika – tvrdí, že z veřejné anonymity se musíme vyklonit přijetím rizika, že nenajdeme odpověď na svůj život
 • pravda se odkrývá, naslouchání – v tento moment se nám odkryje pravda když o tuto pravdu začneme usilovat
 • poté dojdeme k tomu, že pravdě nasloucháme
 • pravda není, pravda není jest, ale pravda se děje
 • dopad jeho myšlení z děl, které napsal – ovlivnil mnoho studentů, kteří po četbě jeho knih bojovali proti totalitě
 • díky nim my o něm víme, jelikož za ním stáli po jeho vyhození z univerzity
 • Francouzi to protáhnou do takové absurdity, že veškeré své úsilí vrhnou do umění
 • měli náznaky cynismu a existencionalismu
 • nic nemá smysl krom politického boje

 

Albert Camus našel smysl v učení mladých lidí

 • poté zabil při autonehodě
 • dlouholetou partnerkou Sartra byla paní Beauboire
 • autorka knihy Druhé pohlaví
 • první skutečně odborná feministická kniha
 • tvrdí, že odmítáte na základě svého pohlaví ale zachováte si ženské rysy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!