Infekční nemoci drůbeže – maturitní otázka

 

Otázka: Infekční nemoci drůbeže

Předmět: Veterinářství

Přidal(a): Veterinární asistent

 

 

Některé významné nemoci:

Virové nemoci:

 • Markova choroba
 • Ptačí influenza (chřipka)
 • Newcastelská choroba
 • Infekční laryngotracheitida drůbeže

Bakteriální nemoci:

 • Pseudotuberkulóza ptáků

 

Markova choroba

charakteristika:

 • vysoce nakažlivá nemoc kura domácího, vzácněji křepelek a krůt
 • projevuje se vznikem nádorů, postižením kůže, očí nebo nervů s následným ochrnutím končetin (klasická forma postihuje periferní nervy s následnou oboustrannou obrnou běháků)
 • nebezpečná nákaza povinná hlášením v ČR
 • nejedná se o zoonózu a nejsou vnímavá žádná jiná zvířata


etiologie:

 • DNA virus, taxonomie: rod Mardivirus, čeleď Herpesviridae
 • virus vykazuje výraznou latenci (jako všechny herpesviry)
 • ve vnějším prostředí velice odolný (v prachu, peří či v půdě měsíce až roky)


epizootologie:

 • choroba je rozšířena po celém světě a prakticky ve všech chovech slepic
 • zdrojem nakažené zvíře (velice často asymptomatický nosič) – většina chovů je tedy trvale promořena
 • přenos přímý (kontakt) 
 • zejména nepřímý (kontaminovaným materiálem např.: prachem, vzduchem, mechanickými vektory např.: člověkem…)
 • nedochází však k přenosu na zárodky ve vejcích


patogeneze:

 • vstup infekce nasální cestou
 • následně je virus transportován bílými krvinkami do lymfatických orgánů (brzlík, slezina, Fabriciova buza)
 • množí sebílých krvinkách a jimi se dál šíří po těle → zničení imunitního systému
 • následně se virus množípéřových folikulech 
 • pelicháním se uvolňuje do vnějšího prostředí
 • v závěrečné proliferativní části se začínají vyvíjet nádory (lymfomy)
 • inkubační doba minimálně dva týdny (ovlivněna řadou vnějších i vnitřních faktorů… např.: zoohygiena či odolnost jedince)

 

symptomatologie:

 • rozlišujeme akutní, chronickou a bezpříznačnou formu

Akutní:

 • v kterémkoliv věku ptáka staršího než měsíc, vysoká mortalita
 • nespecifické příznaky (hubnutí, bledost, nechutenství a průjem, ptáci se mohou dusit a mít fialové hřebínky a mohou se objevit i nervové poruchy, nemocná kuřata hynou vysílením)

Chronická:

 • hlavně u pohlavně dospělé drůbeže, nižší mortalita je 1 – 15 %
 • zahrnuje 2 FORMY: nervovou formu a formu oční
 • klasická nervová forma 
 • převažují nádorové nebo zánětlivé, případně kombinované změny v periferních nervech s poruchami jejich funkce
 • postižení sedacího nervu vyvolává obrny běháků (ptáci ztrácí schopnost koordinovaného pohybu, padají, tahají nohy za sebou, běháky mohou i zcela ochrnout, posed v „provazu“), poškození nervů křídel vede k jejich svěšení
 • postižení je obvykle oboustranné
 • zvíře hyne v důsledku neschopnosti přijímat vodu a potravu
 • vzácná oční forma
 • vyvíjí pouze u dospělých zvířat
 • duhovka při ní mění barvu na šedou nebo bledě modrou, zornice se deformuje a ztrácí schopnost reakce na světlo
 • změny jsou trvalé, ale nemusí být doprovázené žádnými dalšími příznaky nemoci
 • bezpříznaková
 • nejčastější forma
 • asymptomatičtí nosiči trvale vylučují virus do prostředí
 • někdy se u této formy může objevit nádorové zbytnění folikulů

 

diagnostika:

 • není možná u živé drůbeže (latentní nosiči)
 • anamnéza, klinické vyšetření (zcela nespecifické)
 • paraklinická vyšetření po smrti jedinou cestou diagnostiky
 • histopatologie (typické změny na periferních nervech)

 

terapie:

 • neexistuje

 

prevence:

 • existuje vakcína (není zcela spolehlivá, jen brání rozvoji nádorů), očkovaná drůbež je pak většinou zdrojem infekce pro jiná zvířata
 • zásadní jsou zoohygienická opatření
 • dnes je volena i genetická selekce jedinců odolných Markově chorobě

 

Ptačí influenza (ptačí chřipka)

charakteristika:

 • závažné infekční nakažlivé onemocnění drůbeže virového původu (kur, krůty a pštrosi jsou oproti vodní drůbeži vysoce vnímaví)
 • příznaky postižení dýchacího, trávícího, nervového a cévního systému
 • nebezpečná nákaza povinná hlášením v ČR i EU (v ČR potvrzena v roce 2007)
 • je zoonóza


etiologie:

 • rod: Orthomyxovirus typ A, čeleď: Orthomyxoviridae

 

epizootologie:

 • zdrojem virů je volně žijící vodní ptactvo (množení hlavně ve střevě oproti savčím chřipkovým virům, které se množí v dýchacích cestách)
 • přenos přímý (kontaktem) i nepřímo (kontaminovaným materiálem např.: vodou či krmivem)

 

patogeneze:

 • virus do organismu vstupuje většinou oronazálně
 • následně se množí na sliznicích trávicí soustavy či vzácněji na dýchacích
 • vysoce virulentní kmeny se množí ve tkáních a způsobují smrtelnou formu

 

symptomatologie:

 • nízce virulentní kmeny způsobují mírné projevy
 • změny v příjmu krmiva a vody, průjmy, dýchací potíže, pokles produkce vajec
 • vysoce virulentní kmeny způsobí:
 • stejné projevy jako u nízce virulentních kmenů, ale s prudkým zhoršováním klinických projevů a rozvojem nervových obtíží
 • mortalita v hejnu může být až 100% (úhyny mohou být i náhlé, bez předchozích klinických příznaků)

 

diagnostika:

 • anamnéza, klinické vyšetření (nespecifické projevy)
 • paraklinická vyšetření:
 • průkaz protilátek (sérologie)
 • průkaz původce např. PCR

 

terapie:

 • neexistuje terapie (vždy volena radikální metoda stamping out)

 

prevence:

 • existuje vakcína (v ČR možná vakcinace pouze po schválení SVS)
 • dodržovat zásady zoohygieny

 

Newcastleská choroba (pseudomor drůbeže)

charakteristika:

 • vysoce nakažlivé onemocnění postihující všechny druhy domácích i volně žijících ptáků
 • projevuje se různými klinickými příznaky (skleslostí, dýchacími a nervovými příznaky, poruchami reprodukce a průjmy)
 • dominuje postižení dýchací soustavy velice často komplikované sekundární bakteriální infekcí
 • vysoce virulentní formy Newcastleské choroby jsou povinné hlášením v ČR i EU (v ČR zaznamenána naposled v roce 2013 u holubů)
 • jedná se o zoonózu (projevuje se však jako mírná konjunktivitida)

 

etiologie:

 • RNA virus, taxonomie: rod Paramyxovirus (aviární paramyxovirus sérotyp 1 = APMV-1), čeleď Paramyxoviridae

 

epizootologie:

 • může infikovat více jak 200 druhů ptáků (nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí, a papouškovití)
 • zdrojem infekce infikovaní jedinci (uvolňují virus všemi sekrety a exkrety) a dále pak volně žijící ptáci a vodní drůbež sloužící jako rezervoár – nevýhodou uvolňování viru již v inkubační době a v době rekonvalescence
 • přenos přímý (kontaktem) i nepřímo (kontaminovaným materiálem…)

 

patogeneze:

 • vstup infekce oronasální cestou
 • tvorbu otoků, krvácenin, nekróz a vředů na vnitřních orgánech a tkáních
 • inkubační doba v rozpětí 2 – 20 dní

 

 symptomatologie:

 • závažnost klinického průběhu onemocnění závisí na druhu ptačího hostitele, jeho stáří, imunitním stavu a na kmeni viru, který onemocnění vyvolal
 • vysoce virulentní kmeny vyvolávají závažné klinické příznaky, hlavně u kuřat
 • charakteristická vysoká morbidita i mortalita
 • projevují se dýchacími a nervovými příznaky, průjmy, otoky a krváceninami

středně virulentní kmeny

 • mnohem nižší mortalita
 • pozorovány poruchy dýchacího a reprodukčního traktu, které se po určité době spontánně upraví

nízce virulentní kmeny

 • velice nízká mortalita
 • pouze subklinické infekce dýchacího traktu

asymptomatické kmeny

 • probíhají obvykle jen jako subklinická střevní infekce

 

všeobecné příznaky:

 • slabost, posedávání, netečnost
 • inapetence, vodnatý až krvavý průjem
 • načepýřené peří
 • cyanóza, zvýšená tělesná teplota, koma
 • náhlé úhyny

respirační příznaky:

 • dyspnoe, chrapoty, frkání, kýchání
 • edém očí, obličeje případně i okolí hrtanu
 • konjunktivitida, rhinitida

nervové příznaky:

 • inkoordinace pohybu
 • klonické křeče nebo tremor svalstva
 • tortikolis, opistotonus, parézy až paralýzy končetin a křídel 

snáška:

 • pokles až zástava 
 • změna kvality vaječné skořápky i bílku
 • pokles oplozenosti a líhnivosti násadových vajec

     

diagnostika:

 • anamnéza, klinické vyšetření (nespecifické změny)
 • paraklinická vyšetření:
 • průkaz protilátek (sérologie)
 • průkaz původce izolací na kuřecích embryích
 • pitva (velká variabilita nálezů, nález odpovídá klinické formě nemoci)
 • dominantní hemoragie na sliznicích, serózách, srdci…

 

terapie:

 • neexistuje (metoda stamaping out)

 

prevence:

 • vakcinace, zoohygiena

 

Infekční laryngotracheitida

charakteristika:

 • akutní, vysoce kontagiózní onemocnění hrabavé drůbeže (kur, krůta, bažanti, perličky)


etiologie:

 • DNA virus, taxonomie: rod Alphaherpesvirus, čeleď Herpesviridae
 • virus odolný i mimo hostitele

 

epizootologie:

 • přenos přímý (kapénkovou infekcí) i přenosu nepřímý (prostřednictvím kontaminovaného krmiva, vody atd.)

 

patogeneze:

 • inkubační doba je 5-12 dní

 

symptomatologie:

Perakutní infekce:

 • dyspnoe, kašel, epistaxe, krvavé sputum, úhyn

Akutní infekce: 

 • kašel s natahováním krku při nádechu a třepáním hlavou (sputum – hlen či hnis)
 • chrčení, dyspnoe
 • časté sinusitidy (purulentní výtok z očí a nozder)
 • hypoxie vede k cyanóze
 • malátnost, neaktivita
 • inapetence
 • pokles snášky

Chronická infekce: 

 • křečovitý kašel a lapání po dechu, rhinitis, zakrslost
 • trvá klidně déle než měsíc, nepravidelný úhyn

diagnostika:

 • anamnéza, klinické vyšetření
 • paraklinické vyšetření:
 • průkaz protilátek (sérologie)
 • průkaz původce
 • využívá se zejména pitva s odběrem necropsie (patognomický nález: krev, hlen a hnisavý výpotek v průdušnici ptáků), histopatologicky je patrný nekrotický zánět průdušnice s odloučením řasinkového epitelu a v prvotních fázích infekce i virové inkluze v jádrech buněk

 

terapie:

 • neexistuje specifická terapie
 • druhotná bakteriální infekce kryta ATB

 

prevence:

 • vakcinace
 • zoohygiena

 

Pseudotuberkulóza drůbeže

Charakteristika

 • nakažlivá nemoc hlodavců a ptactva, charakteristická tvorbou velkých zánětlivých ložisek ve vnitřních orgánech, které připomínají při pitvě tuberkulózu. 
 • Je to zoonóza.  (Je možný i přenos na psy, kočky a přežvýkavce. Nakazit se může také člověk – průběh podobný salmonelóze)

 

Etiologie:

 • Bakterie Yersinia pseudotuberculosis
 • Přežívá delší dobu při nízkých teplotách ve vodě a na předmětech kontaminovaných fekáliemi, včetně krmiva. Dosti rychle ji ničí teplo, sucho, sluneční záření a všechny běžné dezinfekční prostředky.

 

Epizootologie:

 • Bakterie přežívá ve střevech a do vnějšího prostředí se dostává trusem. 
 • Rezervoárem jsou divoce žijící hlodavci a ptáci. 
 • Bezpříznakovými nosiči mohou být i psi, kočky, skot a ovce. Tato zvířata se ale taky většinou nakazí od hlodavců a ptáků.
 • Do chovu je nemoc zavlečena potravou nebo vodou kontaminovanou trusem rezervoárových hostitelů. Tažní ptáci mohou pseudotuberkulózu šířit a na velké vzdálenosti.
 • V chovech se přenáší rychle přímým kontaktem, infikovanými výkaly i vzduchem. 
 • Pes a kočka se mohou nakazit pozřením nemocného hlodavce nebo ptáka či i zkrmováním syrového masa.
 • Inkubační doba je několik dní až několik týdnů dlouhá. Zvíře může být i bezpříznakovým nosičem nákazy.

 

Symptomatologie:

Perakutní

 • Bakterie ze střeva masivně proniknou do krve a celého těla zvířete a způsobí rychlý úhyn na otravu krve – velmi rychle nastupující zápal plic se současným postižením jater a sleziny.

Akutní

 • Vysoká úmrtnost
 • jen pár hodin před smrtí se objevují nespecifické příznaky.
 • Savci: Malátnost, zježená srst, nechutenství, objevují se dýchací potíže
 • U ptáků je to podobné, nechtějí se pohybovat, nežerou, mají načepýřené peří, průjem. 
 • V chovech se také může vyskytovat společně s chronickou formou, kdy po zavlečení nemoci některá zvířata rychle uhynou na perakutní a akutní formu a další časem onemocní formou chronickou.

Chronická

 • Granulomy ve slezině, v játrech, v okruží nebo ve střevní stěně.
 • Chronický zánět – hubnutí, slabost, vyčerpání, srst nekvalitní, může se objevit chronický hlenovitý výtok z očí či nozder, který v okolí zasychá ve stroupky. 
 • Často se objevuje bolest břicha při prohmatání a vzhledem k vychrtlosti zvířat bývají granulomy a nekrotická ložiska v játrech i hmatná.
 • Chronická forma postihuje morčata, křečky, králíky, papoušky, u krůt jsou granulomy také v kostech a svalovině.

 

Diagnostika

 • Anamnéza, klinika 
 • Kultivace bakterie z obsahu abscesů, z krve
 • Pitva

 

Terapie

 • Složitá terapie – ATB
 • Jinak se spíše neprovádí.

 

Prevence

 • Odstranění hlodavců
 • Správná zoohygiena.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!