Infekční nemoci koček – maturitní otázka


Otázka: Infekční nemoci koček

Předmět: Veterinářství

Přidal(a): Veterinární asistent

 

 

Virová onemocnění

 • Vzteklina: viz..infekční onemocnění psů (POZOR! – u koček není povinná vakcinace)
 • Komplex kočičí rhinotraheitidy
 • Rhinitis koček (velice časté onemocnění) – komplex kočičí rhinotracheitidy

 

Etiopatogeneze:

 • akutní rhinitidy – v 90 % případů viry (herpesvirus FHV-1 a kalicivirus  FCV) – častý přenos asymptomatickými nosiči
 • bakterie chlamydie
 • herpesvirus je typický latentní virus (aktivace při oslabení organismu)
 • častý rozvoj druhotných infekcí bakteriálního původu
 • chronické záněty vedou k destrukci konch a nosního septa, následují opětovné infekce a jejich šíření na vedlejší nosní dutiny

 

Symptomatologie:

Akutní: koťata, oslabení jedinci 

 • rychlý nástup se systémovými projevy (horečka, anorexie, konjuktivitis…)

Chronická: různý věk, měsíce až roky

 • stridor, kýchání
 • dýchání s otevřenou tlamou
 • chronický výtok z nosu
 • druhotné deformity obličeje

 

Diagnostika:

 • anamnéza, klinické vyšetření –nejdůležitější 
 • rhinoskopie, RTG či CT
 • odběr vzorku s kultivací a případně histopatologickým vyšetřením

 

Terapie:

 • ATB (u chronických infekcí 4-6 týdnů)
 • nesteroidní antiflogistika
 • mukolytika
 • hydratace nosní dutiny (fyziologickým roztokem či kapkami obsahujícími fyziologický roztok)
 • chirurgické ošetření u chronických stavů (turbinektomie – odstranění sliznice s konchami)

 

Prevence:

 • vakcinace (značeno C = calicivirus a H = hepresvirus – např.: Biofel PCH), imunostimulancia

 

Virová leukémie koček (FeLV)

 • „kočičí leukóza“
 • Kontagiózní, smrtelné onemocnění kočkovitých šelem – není zoonóza

 

Etiologie

 • retrovirus, FeLV virus (Feline Leukemia Virus), patřící mezi tzv. oncornaviry (viry způsobující nádorové bujení savců a ptáků)
 • dvouvláknová RNA
 • virus FeLV neodolný – snadno jej zničí teplo, dezinfekce
 • Ve vlhkém prostředí při pokojové teplotě dokáže zůstat infekční několik týdnů
 • Různé varianty viru (FeLV-A, -B, -C,-T)

 

Patogeneze:

 • zdrojem jsou infikovaní jedinci
 • virus je vylučován ve velmi vysokém množství ve slinách 
 • méně infekční je i nosní sekret, moč, výkaly a mlezivo

přenos přímý 

 • kontakt mezi kočkami – olizování, pokousání

přenos nepřímý 

 • kontaminovaná potrava a voda – společné misky
 • infekční močí kont. toalety
 • kontaminované jehly, nástroje, při transfuzi krve 
 • koťata – přes placentu, sáním mateřského mléka, olizováním matkou
 • časem se zdraví kočky postupně zhoršuje, nebo se střídají období nemoci s obdobím relativního zdraví

Virus proniká do nosohltanu, především do tkáně mandlí. Tam napadá určité bílé krvinky, B – lymfocyty a makrofágy, a množí se v nich. Další průběh záleží především na stáří kočky a kondici jejího imunitního systému, velikosti infekční dávky, patogenitě viru a infekčním tlaku v prostředí.

 • Abortivní infekce 
 • silná imunita, virová dávka malá, nemoc nepropukne 
 • Regresivní infekce
 • virus se dostává do krve, kočka má nějaké příznaky
 • imunita ho nezničí – kočka je infekční 
 • imunita ho zničí – kočka je neinfekční
 • Progresivní infekce 
 • virus se dostává do kostní dřeně a kočka se stává nosičem 
 • imunitní systém viry v krvi nezničí– perzistentní virémie – kočka je infekční, koťata často rychleji umírají
 • Latentní infekce 
 • virus se dostává do kostní dřeně a kočka se stává nosičem
 • imunitní systém ale viry v krvi zničí – přestane být infekční
 • dlouho nedojde k reaktivaci 
 • dojde k reaktivaci onemocnění, pokud…
 • kočka oslabena nemocí, při březosti a kojení, nebo při léčbě kortikosteroidy

 

Symptomatologie:

Regresivní inf.

 • Horečka
 • Zvětšené lymfatické uzliny 

 

Progresivní inf.

 • chudokrevnost
 • inapetence, anorexie
 • snížení imunity
 • nádory lymfatické tkáně
 • záněty a vředy v ústní dutině
 • infekce kůže, močového měchýře, horních cest dýchacích
 • neurologické poruchy

 

Diagnostika:

 • hematologie
 • sérologie 
 • imunofluorescenční vyšetření krevního nátěru
 • PCR test – nejpřesnější

 

Terapie:

 • nevyléčitelné 
 • podpora celkového zdravotního stavu (infuzní terapie, ATB, antiparazitika)
 • kvalitní strava
 • preparáty s imunostimulanční a protinádorovou aktivitou

 

Prevence:

 • izolace pozitivního jedince
 • díky optimalizaci péče a podmínek chovu mohou pozitivní kočky přežit několik let bez zjevných zdravotních komplikací
 • omezení stresu, plnohodnotná výživa a pravidelné odčervení

 

Prognóza:

 • infaustní
 • pokud je onemocnění odhaleno již v počátečních fázích, lze očekávat přežití pacienta po dobu několika let

 

Virová imunodeficience koček (FIV)

„Syndrom získané ztráty imunity“

Smrtelné onemocnění kočkovitých šelem – není zoonóza 

 

Etiopatogeneze:

 • Lentivirus z čeledi Retroviridae 
 • dvouvláknová RNA
 • ve vnějším prostředí žije jen pár minut 
 • ničí ho veškeré dezinfekční prostředky.

 

Přenos:

 • virus je přítomen v krvi, ve slinách, v mlezivu 
 • přímý kontakt – pokousání 
 • koťata se mohou infikovat již v děloze – matka je nakažena v poslední třetině březosti, během porodu, slinami, mlezivem 

 

Symptomatologie

 • snížení obranyschopnosti – vysoká náchylnost kočky k infekcím, které by jinak bez problémů zvládla
 • období projevu klinických příznaků může trvat měsíce i roky

 

Fáze onemocnění:

Stádium akutní infekce 

 • po nakažení dochází po dobu několika týdnů k nespecifickým příznakům
 • horečka
 • apatie
 • průjem
 • zánět spojivek
 • zánět dásní
 • zvětšené uzliny

 

Stádium nosičství viru

 • Většina příznaků nemoci ale odezní s tvorbou protilátek a kočka se dostává do stadia nosičství viru.
 • Než se u kočky rozvine syndrom selhání imunity, uhyne z jiných příčin. 
 • U koťat (a starších koček) se může imunita zhroutit už po dvou měsících.

 

Stadium perzistentní generalizující lymfadenopatie

 • hubnutí, nechutenství
 • horečka
 • zvětšené uzliny
 • záněty dásní
 • chudokrevnost
 • chronické infekce dýchacích a močových cest
 • chronické záněty kůže
 • selhání imunity – nádory…

 

Diagnostika:

 • testování: výsledek je znám od 5-10 minut – testují se protilátky v krvi
 • laboratorní vyšetření – imunofluorescenční test

 

Terapie:

 • nevyléčitelné
 • Vhodná péče – prodloužení stadia asymptomatického nosičství, zmírnění a zkrácení průběhu druhotných infekcí
 • dobré krmení, omezení stresů a pravidelné odčervení
 • pravidelné odstraňování zubního kamene

 

Prognóza:

 • infaustní – nemoc je neléčitelná a kočky většinou hynou do 3 let po nakažení

 

Infekční panleukopénie koček

 • „kočičí mor“, nemoc velice podobná parvoviróze psů
 • Smrtelné onemocnění kočkovitých šelem – není zoonóza 
 • Vysoce kontagiozní

 

Etiopatogeneze: 

 • Původce: parvovirus z čeledi parvoviridae
 • Velice odolný ve vnějším prostředí
 • zdroj nákazy: moč a výkaly (a další tělesné tekutiny) nakažených zvířat
 • přenos přímý častěji
 • přenos nepřímý – kontaminované předměty, potrava, voda
 • inkubační doba 2-9 dní
 • po uplynutí inkubační doby – velmi rychlý průběh – kočka hyne do 24 hodin

 

Průběh nemoci:

 • virus vstupuje do organismu většinou dutinou ústní / vdechnutím.
 • dostane se do hltanu, kde se pomnoží v mandlích na zde přítomných bílých krvinkách
 • jakmile je viru dostatečné množství, pronikne do krve
 • v krvi je virus přítomný už 2. – 3. den po infekci – tam se nemnoží
 • kostní dřen – narušuje krvetvorbu
 • střevní sliznice – střevní klky mizí a vnitřní povrch střeva se pokrývá vrstvou hlenu a mrtvých tkání, především zadní část tenkého střeva
 • slezina, brzlík a mízní uzliny – ničí bílé krvinky a jejich pokles v krvi je zjistitelný už před prvními zjevnými příznaky onemocnění, ještě v inkubační době.

 

Symptomatologie:

Perakutní forma

 • náhlý úhyn
 • nákaza během březosti – aborty, náhlé úhyny koťat 

 

Akutní forma: nejčastěji koťata od 6. do 16. týdne věku

 • a) nechutenství, apatie, slabost, horečka, zvracení šťáv
 • b) rychlé hubnutí 
 • c) těžký zánět sliznice, žaludku a střev – již bez horečky
 • nejvýraznější příznak – silné, kašovité až vodnaté – profúzní průjmy, krvavé průjmy – melena
 • odlupuje se střevní sliznice, cáry nalézáme ve stolici
 • průjmy vedou k rychlé dehydrataci, která vede k hypovolemickému šoku
 • zapadlé oči, viditelná třetí víčka, srst suchá a matná

 

Subklinická forma:

 • U starších, jinak zdravých koček
 • skrytá forma nemoci
 • teplota a nechutenství

 

Terapie:

 • Léky proti zvracení, nevolnosti
 • ATB – zabránění otravy krve
 • Infuze – zavodnění organismu
 • Transfuze krve
 • Vitamín B12

 

Prevence: vakcinace (značeno P, např.: Biofel PCH)

 

Infekční peritonitida koček (FIP)

 • Smrtelné, časté, neléčitelné onemocnění kočkovitých šelem – není zoonóza 
 • Postihuje koťata, mladé dospělé kočky, kočky s oslabenou imunitou 
 • Útulkové a kočky a kočky z větších chovatelských stanic, množíren

 

Etiologie:

Původce: kočičí koronavirus zvaný FeCoV (Feline Corona Virus), podčeleď alphacoronavirinae, čeleď coronaviridae

 • poměrně odolný (vnější prostředí)
 • mohou se přenášet i na předmětech či oděvu 
 • v suchu, při pokojové teplotě mohou přežit až 7 týdnů
 • dezinfekce a vysoké teploty je zničí
 • koronaviry jsou proměnlivé – tvoří se nové mutace, kmeny

 

Patogeneze: 

 • virus se vylučuje do vnějšího prostředí trusem nakažené kočky (i několik měsíců)
 • přenos nepřímý – předměty kontaminované trusem, především pokud kočičí záchodek sdílí víc koček
 • čistokrevné kočky onemocní častěji 
 • plemenná predispozice k FIP (britky, bengálské kočky, himalájské..)
 • možné opakované infekce

 

Symptomatologie:

 • Existují 2 formy 

 

Suchá (neefuzivní) forma

 • může přejít ve vlhkou formu 
 • organismus je schopný částečně udržet zánět pod kontrolou
 • vznikají ohraničená zánětlivá ložiska, pyogranulomy v různých orgánech.
 • může být bezpříznaková nebo s lehkými příznaky
 • únava, nechutenství, hubnutí
 • nemocná koťata pořádně nerostou
 • časem se můžou objevit nervové poruchy 
 • nekoordinované pohyby
 • přecitlivělost
 • křeče, obrny
 • změny osobnosti až demence
 • poruchy smyslového a pohybového ústrojí, systémové poruchy
 • změny na očích, zánět spojivek a záněty nebo krvácení v přední oční komoře 
 • záněty kloubů
 • příznaky selhávání jater či ledvin

 

Vlhká (efuzivní) forma:

 • může přejít do suché formy
 • kočky se slabou imunitou
 • nechutenství
 • netečnost 
 • zvýšená teplota – nereaguje na léčbu ATB
 • zvětšení břišní dutiny v důsledku hromadícího se výpotku (85%) 
 • ascités
 • ztížené dýchání kvůli výpotku v dutině hrudní 
 • fluidothorax
 • výpotek je světlý, žlutý, většinou čirý, velmi viskózní a lepivý
 • podobá se selhání srdce, jater či ledvin
 • může vyvolat nádor
 • bakteriální záněty seróz 
 • pohrudnice – pleuritida
 • pobrišnice – peritonitida
 • osrdečník – perikarditida
 • občas zvracení, průjem nebo žloutenka

 

Diagnostika: složitá, diferenciální

Anamnéza, klinické vyšetření

 • hematologie (typická chudokrevnost, velké množství bílých krvinek neutrofilů a málo lymfocytů)
 • vyšetření bílkovin krevní plasmy
 • PCR – z výpotků, příp. z krve se dá odhalit přímo zmutovaný virus
 • Pitva – průkaz viru uvnitř makrofágů ve tkáních

 

Terapie:

 • Nevyléčitelná

 

Prognóza:

 • Infaustní – přežití u vlhké formy – 2 až 4 týdny, u suché FIP 2 až 6 měsíců.

 

Bakteriální onemocnění

Infekční anémie koček

 • Hemobartoneloza, nemoc kočičího škrábnutí
 • Celosvětové onemocněni koček a psů způsobené bakterií parazitující na povrchu erytrocytů.
 • Vyskytuje se u koček různého věku (vážnější u koček s FeLV a FIV)

 

Etiopatogeneze:

 • Původce: bakterie Mykoplasma hemofelis (Haemobartonella felis)
 • přenos infekční krvi (od nemocné kočky či latentního nosiče)
 • přenos přímý i nepřímý
 • vstup infekce:
 • per os i parenterálně
 • intrauterinně a sáním mléka
 • infekce skrze zranění (u často peroucích se kocourů)
 • infekce skrze krví kontaminované, nedesinfikované chirurgické nástroje
 • infekce z nevyšetřené krve při transfuzi 
 • přenos skrze krev sajícími členovci (výskyt u zablešených koček)

 

3 stádia nemoci:

Inkubační (1 – 7 tydnů)

Akutní

 • trvá měsíc či déle
 • cyklický výskyt bakterie v krvi (kolísavé změny hematokritu)
 • napadené erytrocyty jsou likvidovaný imunitním systémem, zejména ve slezině, játrech, plicích a kostní dřeni (rozvoj anemie)

Latentní: (dlouhodobé nosičství)

 • kočky, jež přežily akutní stadium, jsou přenašečky viru 
 • trvá měsíce, roky až cely život
 • likvidace hemobartonel a dostatečná krvetvorba braní klinickým projevům

onemocnění

 • stres může infekci opět aktivovat

 

Symptomatologie

 • někdy subklinické mírné infekce – bez příznaků
 • objevuje se však i forma s intenzivními klinickými projevy (silné anemie)
 • horečka (jen v akutním stádiu, v terminálním naopak snížené teploty)
 • anemie nebo icterus
 • deprese
 • nechutenství – hubnuti
 • dehydratace
 • může byt splenomegalie (zvětšení sleziny) 

 

Diagnostika

 • kompletní biochemické vyšetření krve
 • kompletní krevní obraz – regenerativní anémie
 • vyšetření moči 
 • vyhodnocení krevního nátěru – nátěry zhotovovat ihned po odběru krve – nutné opakovat –  nález hemobartonel
 • PCR

 

Terapie

 • ATB 21 dnů
 • někdy podávaný kortikoidy (prednisolon) – k potlačení autoimunitně způsobenému rozpadu červených krvinek
 • při výrazném poklesu hematokritu indikováno podat transfúzi krve

 

Prevence

 • zabránit přenosu kontaminované krve
 • eliminace krev sajících členovců (antiparazitika)
 • používaní jednorázových injekčních materiálů
 • dezinfekce chirurgických nástrojů
 • vyšetřeni krve před transfuzi

 

Prognóza

 • bez terapie úhyn asi jedné třetiny koček
 • pokud současně infekce FIV a FeLV, prognóza je infaustní
 • kočky, které překonaly akutní onemocnění, mají dobrou prognózu, ale s možnými recidivami.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy