Infekční nemoci králíků – maturitní otázka

 

Otázka: Infekční nemoci králíků

Předmět: Veterinářství

Přidal(a): Veterinární asistent

 

 

Významná onemocnění:

Virová onemocnění:

 • Myxomatóza králíků
 • Mor králíků

 

Bakteriální onemocnění:

 • Pasteurelóza králíků 
 • Tularémie (zajíců)
 • Plísňová onemocnění (dermatofytózy)
 • Parazitární onemocnění
 • Kokcidióza králíků

 

Viry

Myxomatóza králíků

 • Myxomatóza je infekční virové onemocnění králíků přenášené krev sajícím hmyzem nebo přímým kontaktem s vysokou morbiditou a mortalitou
 • Není povinná hlášením.

 

Etiologie

 • Leporipoxvirus z čeledi Poxviridae

 

Epizootologie

 • Vnímaví jsou jihoameričtí a evropští králíci
 • Pouze u evropského králíka probíhá závažné klinické onemocnění.
 • Zdrojem nákazy je infikovaný králík.
 • Virus je vylučován očními a nosními sekrety nebo z kožních ložisek.
 • Přenos nákazy je možný přímým kontaktem v úzkém styku mezi zvířaty v kotci.
 • Hlavní cesta přenosu je krev sajícím hmyzem, hlavně komáry a blechami, který se infikuje sáním na viremických zvířatech.

 

Patogeneze

 • Pomnožení viru v podkoží s množením buněk s jejich následnou nekrózou. 
 • Zároveň dochází k virémii a množení viru v dalších tkáních s jejich poškozením. 
 • Rozvíjí se imunosuprese.
 • Mortalita dosahuje 20 – 100 % v závislosti na virulenci.
 • U přeživších jedinců dochází vlivem imunosuprese k sekundárním bakteriálním infekcím, hlavně dýchacích cest, což může vést k dalším úhynům. 
 • Protilátky vytvořené po prodělání infekce chrání několik měsíců.

 

Klinické příznaky

 • Zánět spojivek (konjunktivitida)
 • tvorba uzlů (myxomů) v podkoží hlavy s následným zvředovatěním
 • otoky pohlavních orgánů
 • sekundární infekce: výtoky z dýchacích cest a poruchy dýchacího aparátu

 

Patologicko-morfologický nález

 • V podkoží se nacházejí typické uzly, tzv. myxomy.

 

Diagnostika

 • Klinické příznaky jsou velmi specifické
 • V nejasných případech se provádí průkaz viru metodou PCR nebo kultivace viru na králičích buněčných liniích. Stav imunity lze sledovat sérologickým vyšetření metodou ELISA.

 

Léčba

 • ATB, likvidace chovu

 

Profylaxe

 • Používá se podkožně aplikovaná živá vakcína. Dříve používaný virus Shopeho fibromu byl nahrazen nízkovirulentními kmeny myxomatózy.

 

Mor králíků

 • Je infekční, vysoce nakažlivé onemocnění virového původu s vysokou morbiditou a mortalitou
 • Mor králíků není povinný hlášením.

 

Etiologie

 • Calicivirus z čeledi Caliciviridae
 • velmi odolný k vlivům vnějšího prostředí, ve kterém zůstává infekční několik týdnů až měsíců. 
 • Virus nebyl adaptován na žádnou buněčnou linii a jeho množení je možné pouze na vnímavých králících.

 

Epizootologie

 • Vnímavý je pouze domácí a divoký králík evropský (Oryctolagus cuniculus). 
 • Zdrojem nákazy je infikovaný králík.
 • Virus vylučován všemi sekrety a exkrety.
 • Infekce přímým kontaktem i nepřímým (kontaminovaným krmivem, stelivem, nářadím, ošetřovateli i prachem unášeným vzdušnými proudy)

 

Patogeneze

 • Virus se do organizmu dostává vdechnutím, polknutím nebo kontaminací sliznic. 
 • V organizmu se množí, v plicích, slezině a v játrech dosahuje nejvyšších koncentrací. 
 • Postižení jater vede k zánětu jater
 • Dochází ke vzniku mnohočetných mikrosraženin v cévách různých orgánů, které vedou k jejich morfologickým a funkčním postižením s následnými úhyny
 • Mortalita dosahuje 70- 90%. U části zvířat se vyvine specifická imunita a zvířata přežívají.
 • Ochranné protilátky u nich cirkulují několik měsíců
 • Uvádí se, že mláďata do věku 4 – 5 týdnů klinicky neonemocní.

 

Klinické příznaky

Perakutní forma 

 • úhyn bez klinických příznaků. 

Akutní forma 

 • masivní krváceniny vnitřních orgánů a dýchacích cest 
 • postižení centrálního nervového systému

Subakutní forma 

 • podobná předchozí, ale není tak závažná a část králíků přežívá.
 • U obou forem dochází k úhynu za 12 – 36 hodin po prvních klinických příznacích.
 • Ojediněle se vyskytuje chronická forma, u které dochází k úhynu po 7 – 14 dnech.

 

Patologicko-morfologický nález

 • Při pitvě je nalézáno překrvení vnitřních orgánů (játra, slezina, plíce, ledviny) a krváceniny.

 

Diagnostika

 • Potvrzení podezření z průběhu klinických příznaků a pitvy se potvrzuje průkazem viru elektronovým mikroskopem, imunochemicky nebo RT-PCR.
 • Živý virus lze prokázat pouze biologickým pokusem na vnímavých králících.
 • Serologické vyšetření se používá pouze k průkazu proběhlé infekce nebo ke zjištění účinnosti vakcinace.

 

Terapie

 • Neprovádí se.

 

Profylaxe

 • K imunizaci se používají inaktivované vakcíny, v současné době vyráběné z jater laboratorně infikovaných králíků.
 • Bakterie

 

Pasteureloza králíků

 • Není zoonóza. 

 

Etiologie

 • bakterie Pasteurella multocida
 • Ve vnějším prostředí není bakterie příliš odolná. Ničí jí UV záření, teplo a všechny běžné dezinfekční přípravky.
 • Bakterie je běžným původcem abscesů z kousných ran a dále vyvolává zápaly plic u činčil, skotu, ovcí a koz. Také je jedním z původců sípavky prasat a významným patogenem drůbeže, u které způsobuje choleru.
 • Naštěstí se nemoc nepřenáší z jednoho druhu zvířete na druhé a nemocní králíci nakazí zase jen jiné králíky. 
 • Špatné podmínky chovu
 • Prašné, chladné, vlhké prostředí
 • velký počet králíků na malé ploše
 • dráždění dýchacích cest plyny
 • stres + způsobený jinými nemocemi či onemocnění zubů
 • Obranyschopnost oslabuje nedostatečná výživa nebo vyhubnutí. Králice jsou citlivější během březosti a kojení.

 

Epizootologie

 • Přenos přímý kapénkovou infekcí
 • Nepřímý přenos kontaminovanými pomůckami, krmivem či vodou
 • Pohlavní přenos při postižení pohlavních cest. Králíčata se mohou nakazit při porodu, pokud ramlice trpí poševní pasteurelovou infekcí.
 • Infekce králíčat je však vzácná. Pravděpodobnost infekce stoupá s věkem králíka.
 • inkubační doba je 8 dní – 3 týdny. 

 

Patogeneze

 • Vstup bakterie nozdrami nebo poraněnou kůží – imunitní reakce

Dostatečná imunita

 • a) Bakteriální množení na uzdě a bakterie jsou následně zničené slizničními protilátkami.
 • b) králík se stává bezpříznakovým nosičem. Při oslabení organismu může dojít k propuknutí choroby.

Nedostatečná imunita dochází k onemocnění.

 

Symptomatologie:

 • Zánět horních cest dýchacích
 • vodnatý výtok z nozder, mění v hlenovitý až hnisavý
 • výtok je bělavý nebo žlutý 
 • kýchá, frká a může hlasitě chrčet
 • Králíci nemohou dýchat tlamou
 • Ztížené dýchání – nechutenství a nezájem o péči o srst
 • Úhyn z vyčerpání nebo udušení.
 • Zánět spojivek – výtok z očí
 • Zánět středního a vnitřního ucha 
 • U živého králíka se zánět středního ucha klinicky nedá poznat.
 • Zánět vnitřního ucha viditelně narušuje zdraví králíka.
 • stáčí hlavu na stranu, motá se a kmitají mu oči – vestibulární syndrom.
 • zánět se může rozšířit i do mozku, pak se přidávají neurologické poruchy či křeče
 • Zápal plic – akutní do týdne úhyn, horečka, apatie, nechutenství; chronicky abscesy
 • Abscesy
 • Pohlavní infekce – zánět pochvy/dělohy/varlat – neplodnost
 • Septikemická pasteurelóza králíků – sepse, otrava krve

 

Diagnostika:

 • Anamnéza, klinické vyšetření
 • bakteriologická kultivace (z hlubokého nosního výtěru, z abscesů, z postižených orgánů) 
 • citlivost bakterie na antibiotika
 • RTG zubů

 

Terapie:

 • Léčba pasteurelózy je nesnadná, zdlouhavá a často nezničí nákazu zcela – bezpříznakové nosičství
 • ATB
 • U chronické rýmy je potřeba ověřit rozsah infekce nejlépe CT vyšetřením a chirurgicky odstranit uložený tuhý hnis
 • Narušení konchů – neléčitelná rýma
 • Drahá terapie – masní králíci – utracení 

 

Prevence:

 • Dobré podmínky chovu 
 • Vakcinace – nespolehlivá

 

Tularémie

Charakteristika

 • široké spektrum hostitelů a napadá jak divoce žijící, tak domácí zvířata
 • Jednotlivé druhy zvířat se od sebe liší vnímavostí, to znamená potřebnou infekční dávkou k vyvolání nemoci, a také citlivostí, to znamená množstvím bakterií, které způsobí smrtelné onemocnění.
 • Je to Zoonóza (potkani, myšice, bobr, sysel a ježek, z domácích zvířat nutrie, činčila a králík domácí. Mezi vysoce vnímané, ale málo citlivé živočišné druhy patří také člověk.)
 • Nevnímavá zvířata – málo výrazné onemocnění (psi, kočky, lišky, norci, lasičky, domácí přežvýkavci, prasata)

 

Etiologie

 • bakterie Francisella tularensis
 • Ve vnějším prostředí ji ničí vyšší teploty. Likvidují jí také všechny běžné dezinfekční prostředky.
 • Při nižších teplotách dokáže v prostředí dlouhodobě přetrvávat (v kožkách, v klíšťatech)
 • Mražené maso zajíců může být zdrojem infekce člověka i za dlouhou dobu.

 

Epizootologie

 • Nepřímý přenos – hlodavci kontaminují prostředí výkaly, močí i svými mrtvými těly a v krvi mají dostatečné množství bakterií k infekci krev sajících parazitů (vši, blechy, komáři, klíšťata) 
 • Jiná zvířata se nemocí snadno nakazí, jsou vysoce vnímavá, ale jejich těla infekci zvládají bez příznaků nemoci (ovlivnění sníženou imunitou) 
 • Délka trvání nemoci je krátká, zvířata hynou během dvou dnů až dvou týdnů.

 

Symptomatologie

Akutní infekce 

 • otrava krve a celková sepse
 • nechutenství, malátnost, zježená srst, ztráta plachosti
 • zvětšené a zhnisané mízní uzliny 
 • průjem 
 • hlenohnisavý výtok z nosních otvorů
 • vysoká horečka a rychlé hubnutí

Chronická infekce 

 • podobá se příznaky akutní tularemii, ale ke smrti dochází až za několik měsíců.

Nevnímavá zvířata – nespecifické

 • horečka, nechutenství, zvětšení mízních uzlin. 
 • Nemoc většinou spontánně ustupuje.

 

Diagnostika 

 • Průkaz protilátek
 • Průkaz původce – imunofluorescenční test nebo kultivace
 • biologický pokus na laboratorních myší

 

Terapie

 • ATB 

Plísně

Dermatofytoza 

Zoonóza 

Etiologie

 • Králík divoký a králíci chovaní venku – T. mentagrophytes
 • pet králíci v domácnostech trpí především plísní způsobenou Microsporum canis

 

Epizootologie

 • Často subklinický průběh, kdy je králík po určitou dobu skrytým nosičem plísní. U takových zvířat se může klinické onemocnění objevit při stresu, podvýživě nebo při současně probíhajícím jiném onemocnění. Častěji se plíseň objeví u mladých králíků.

 

Symptomatologie

 • Na hřbetě nosu, očních víčkách a ušních boltcích se vytváří žluté stroupky, které později pevně lpí na pokožce 
 • olamování a vypadávání chlupů
 • Pokud kožní změny svědí, mohou se škrábáním roznést na končetiny včetně drápových lůžek. 
 • Podobně se projevuje především zamoření různými kožními parazity, ať už blechami, dravčíkem nebo ušním či vzácnějším tělovým svrabem, syfilis, záněty kůže po zapaření nebo kontaktní dermatitida a u pet králíků také autoimunitní onemocnění sebaceózní adenitida a některé nádory kůže.

 

Diagnostika

 • kultivace plísně z chlupů nebo kožních šupinek 

 

Terapie

 • Ecosin, vynikající a funkční, přitom netoxický a “nechemický” přípravek proti plísním zvířat.
 • Léčbu usnadňuje ostříhání a spálení chlupů nemocného zvířete
 • koupele fungicidy nebo sírou
 • lokálně protiplísňové masti (Canesten a podobně)

 

Parazité

Kokcidióza u králíků

Etiologie:

 • mikroskopický parazit – prvok, který napadá povrchové buňky tenkého střeva a jater, méně často tlustého střeva a konečníku
 • existuje více než 14 druhů králičích kokcidií napadající střeva a  jeden druh kokcidie, která napadá buňky žlučovodu v játrech (Eimeria stidae)

 

Epizootologie:

 • zdrojem nejčastěji jiní králíci v chovu, ale mohou to být i divocí králíci, kteří nakazí trávu a tu pozřou domácí králíci
 • u králíků v malochovu je často zdrojem nákazy stará neudržovaná králíkárna
 • pro infekci kokcidií je ideální vlhké, znečištěné prostředí s intenzivním chovem
 • oocysty mohou v prostředí přežívat roky, ale nesnášejí sucho a čpavkovou vodu

 

Predisposice:

 • nejčastěji postihuje kokcidióza králíky během odstavu a v době, kdy králík mění své životní prostředí (změna majitele)
 • případně onemocnění propukne v době, kdy králík prodělává infekci Escherichia coli (bakterie žijící ve střevě

 

Symptomatologie:

 • střevní kokcidióza:

Akutní

 • nechutenství, hubnutí, průjem (i krvavý), „pilka“ (vystouplé obratle na hřbetě vlivem vyhublosti), „skřípání zuby“

Chronická

 • zauzlení střev (volvulus) – obvykle fatální průběh
 • jaterní kokcidióza:
 • projevuje se hubnutím, žlutým zbarvením sliznic, zvětšením jater, ascitem, zaostáváním v růstu, zvětšením břicha
 • nejzávažnější forma kokcidiózy

 

Diagnostika:

 • střevní forma – ze stolice (koprologie)
 • jaterní forma
  • v krvi jsou zjištěny zvýšené hladiny bilirubinu a jaterních enzymů
  • při pitvě jsou typické skvrny na játrech a zvětšený žlučník a žlučovod

 

Terapie:

 • současné době se nejčastěji používá přípravek na bázi sulfadimidinu
 • po prodělané infekci se králík stává imunním vůči stejnému druhu  kokcidie, ale může být později napaden kokcidiemi jiných druhů

 

Prevence:

 • dodržování zoohygieny v odchovu králíků (desinfekce, obměna králíkáren).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!