Infekční nemoci psů – maturitní otázka


Otázka: Infekční nemoci psů

Předmět: Veterinářství

Přidal(a): Veterinární asistent

 

 

Vzteklina

 • Infekční onemocnění nervové soustavy končící vždy smrtí

Zoonóza

 • Nemoc povinná hlášením v ČR

Etiologie: virus, zařazení rod Lyssavirus z čeledi Rabdoviridae

 

Patogeneze:

 • přenos přímý přes poranění způsobené nemocným jedincem (virus obsažen ve slinách)
 • následně se virus šíří podél nervových drah do CNS, kde se pomnožuje a způsobuje encefalitidu
 • následně jde podél nervových drah do slin, kterými je uvolňován
 • inkubační doba rozdílná (dny až roky, záleží na místě poranění)

 

Symptomatologie:

 • dle formy vztekliny: tichá forma (bez excitace), zuřivá forma (všechny projevy)
 • zuřivá forma zahrnuje tři stádia:
 • stádium prodromální
 • změny chování (domácí zvířata jsou plachá, nepoznávají majitele, divoká zvířata ztrácí plachost)
 • slinění (paralýza hltanu)
 • stádium excitační
 • agresivita vůči okolí i sobě
 • pruritus
 • anizokorie – rozdíl mezi velikostí pravé a levé zornice
 • změny hlasu (paralýza hrtanu)
 • stádium paralytické
 • ochrnutí
 • smrt v důsledku zástavy dýchacích svalů

 

Diagnostika:

 • AN., KV
 • PKV: histopatologické vyšetření mozku (nález Babes-Negriho tělísek) či biologický pokus

 

Terapie:

 • neexistuje, prognóza je infaustní

 

Prevence:

 • vakcinace (v ČR povinná, frekvence dle délky účinnosti vakcíny) – značena R (rabies) např.: Biocan R či Biocan DHPPiLR

 

Legislativa:

 • kromě povinné vakcinace, je každý chovatel zvířete, jež poranilo člověka, povinen nechat dané zvíře vyšetřit v rozsahu nezbytně nutném (1. a 5. den po poranění – z důvodu uvolňovaní viru do slin již tři dny před objevením klinických příznaků)

 

Psinka

 • infekční vysoce nakažlivé onemocnění psů 
 • systémový charakter (postihuje kůži, dýchací soustavu, trávicí soustavu, nervovou soustavu)
 • většinou smrtelné, přeživší jedinci mají doživotní následky
 • není zoonóza
 • nemusí se hlásit

 

Etiologie:

 • virus, zařazení rod Morbillivirus, čeleď Paramyxoviridae (virus příbuzný viru spalniček)

 

Patogeneze:

 • přenos přímýkapénky (aerosolem)
 • virus je ve všech sekretech i exkretech
 • pomnožení viru v bílých krvinkách (virus ničí imunitu)
 • následné šíření do buněk sliznic a neuronů

 

Symptomatologie: 4 formy psinky:

Respirační forma (mírná forma, závažná při rozvoji pneumonií)

 • febris
 • exudát z očí a nozder
 • suchý kašel
 • inapetence
 • přemožení imunity=rozvoj těžkých pneumonií za současné sekundární bakteriální infekce

 

Gastrointestinální forma (závažná forma)

 • inapetence
 • vomitus
 • diarhoea = dehydratace (projevy enteritidy)

 

Kožní forma s postižením zubů štěňat (mírná forma)

 • červené papuly měnící se v pustuly – slabiny, břicho
 • neprořezaný chrup = poškozena sklovina (psinkový chrup – nepravidelnost chrupu)

 

Nervová forma (zcela závažná forma onemocnění)

 • spasmy
 • tremor
 • záškuby, ztuhlost svalů (připomínající epileptické záchvaty)
 • forma většinou smrtelná, přeživší mají doživotní následky
 • infikované březí feny – aborty, rození mrtvých či nemocných štěňat
 • chronická forma – nosní houba a polštářkypraskání, dále může postihovat oko s rozvojem ztráty tvorby slz či oslepnutí (postižení optického nervu)

 

Diagnostika: obtížná (onemocnění zaměnitelné)

 • An., KV, PKV (test na přítomnost viru, test na průkaz protilátek – využitelný u neočkovaných psů)

 

Terapie:

 • pouze symptomatologická (antibiotika, imunostimulantia, infúze, léky na křeče…)

 

Prevence:

 • vakcinace (značeno D) např.: Biocan DHPPi

 

Infekční hepatitida psů

 • akutní horečnaté infekční onemocnění u dospělých psů postihující JÁTRA
 • štěňata – celý systém
 • není zoonóza
 • nemusí se hlásit

 

Etiologie:

 • virus, zařazení rod Adenovirus z čeledi Adenoviridae (Canine adenovirus 1)

 

Patogeneze:

 • přenos přímý (alimentární cesta) 
 • nepřímý (aerogenní cestou a přes vektory – ektoparazity)
 • = virus je ve všech sekretech a exkretech
 • přes mízní systém proniká virus do krve, kudy se šíří do celého organismu

 

Symptomatologie:

 • psi s nedostatečnou imunitouumírají velice rychle na selhání jater 
 • příznaky poruchy srážlivosti krve (lze zaměnit s otravou jedem na krysy) – umírá až 40% psů
 • psi s částečnou imunitou – projevy zánětu jater a ledvin 
 • febris, vomitus, diarhoea mnohdy s krví, algezie abdomen, apatie, inapetence, v důsledku zánětu jater icterus a poruchy srážlivosti krve
 • u pětiny postižených vzniká tzv: modré oko – v důsledku otoku rohovky a zánětu v přední oční komoře doprovázené slzením, mžouráním a světloplachostí
 • druhotně se objevují i projevy postižení dýchací soustavy
 • mírné formy probíhají se slabými symptomy postižení GIT a krátkou dobu

 

Diagnostika: obtížná (onemocnění zaměnitelné)

 • An., KV, PKV:
 • rozbory krve – jaterní enzymy ALT, ALP 
 • zobrazovací diagnostika USG
 • průkaz viru, protilátek – u neočkovaných

 

Terapie:

 • pouze symptomatologická (ochranná léčba jater: ATB, hepatoprotektiva, jaterní dieta, dále pak infúze pro kontrolu dehydratace, léky proti zvracení a průjmu…)

 

Prevence:

 • vakcinace (značeno H jako hepatitida či A jako adenovirus) např.: Biocan DHPPi

 

Parvoviróza psů

 • Akutní, vysoce nakažlivé onemocnění psů (zejména štěňat), postihující převážně tenké střevo

 

Etiologie:

 • virus, zařazení rod Parvovirus z čeledi Parvoviridae

 

Patogeneze:

 • přenos přímý (alimentární cesta)
 • zdroj – trus infikovaných zvířat – virus vylučován už před příznaky, v prostředí přežívá dlouho
 • po pomnožení v mízní tkáni se virus šíří krví do organismu (napadá buňky tenkého střeva a srdce)

 

Symptomatologie: 2 formy onemocnění:

 

Intestinální forma (častá)

 • postihuje zejména tenké střevo, kde ničí střevní buňky (porucha vstřebávání živin, ztráta tekutin trusem, průnik bakterií do krve)
 • akutní projevy postižení střeva
 • apatie, nechutenství
 • opakovaný intenzivní vomitus s hlenem, žlučí či krví
 • profúzní diarhoea s krví až kusy sliznice
 • těžká dehydratace
 • zvětšené břicho (v důsledku plynu a tekutiny ve střevě)
 • největší možnou komplikací je bakteriální sepse
 • při včasné a pečlivé terapii lze zvíře uzdravit, v opačném případě dochází k úhynu v důsledku septického či hypovolemického šoku

 

Myokardiální forma (vzácná)

 • buňky myokardu mohou být infikovány virem do 2 týdnů věku štěněte (přenos u štěňat neočkované feny)
 • projevy poškození srdce (apatie, dyspnoe, cyanóza, kašel a úhyn)

 

Diagnóza:

 • An., KV, PKV (průkaz viru, protilátek – existují i komerční orientační testy)

 

Terapie:

 • aplikace imunoglobulinů proti parvoviru psů (přípravek CANGLOB P)
 • symptomatologická (ATB, infúze pro rehydrataci, odejmutí krmiva a vody na 24 hodin, než odezní vomitus, léky proti zvracení a průjmu)

 

Prevence:

 • vakcinace (značíme P) např.: Biocan DHPPi

 

Infekční laryngotracheitida psů

 • nakažlivé onemocnění dýchacích cest psa
 • nemusí se hlásit
 • není zoonóza

 

Etiopatogeneze:

 • primárně virová infekce komplikovaná druhotnou bakteriální infekcí
 • významní viroví původci: psí adenovirus typu 2 (CAV-2) a virus parainfluenzy psů typ 2 (CPIV-2)
 • méně významní viroví původci: herpesvirus, pneumovirus, reoviry, respirační coronavirus
 • významný bakteriální původce: Bordetella bronchiseptica
 • zánět je následně zhoršován turbulencí vzduchu v hrtanu

 

Symptomatologie:

 • suchý kašel (zejména při štěkání či palpaci hrtanu)
 • dávení
 • stridor

 

Diagnostika: anamnéza, klinické vyšetření

 

Terapie:

 • spontánně odezní za 2-3 dny
 • imunostimulancia, NSAID
 • bez zlepšení – ATB

 

Prevence: 

 • vakcinace (podkožně či intranasálně, dle druhu použité vakcíny)
 • získaná imunita je však částečná

 

Herpesvirová infekce psů

 • Akutní onemocnění způsobující náhlý úhyn sajících štěňat nebo postižení respiračního ústrojí a poruchy reprodukce (aborty) u různých věkových kategorií.

 

Etiologie:

 • původcem Herpesvirus canis typ I (jsou k němu citlivé jen psovité šelmy)
 • nejvíce napadá epitelie orgánů dýchací a pohlavní soustavy
 • vyvolává latentní infekce (v hostiteli i celý život)

 

Patogeneze:

přenos na štěňata

 • transplacentárně (v děloze přes placentu)
 • perinatálně (během porodu)
 • oronazálně (tlamou a nosem po porodu)
 • nepřenáší se pohlavně
 • na průběh nemoci u mláďat má vliv věk štěňat a protilátky od matky 
 • největší úmrtnost u štěňat do sedmi dnů věku od matek bez protilátek
 • starší štěňata přežijí pomocí vytvořených protilátek (jsou pak však latentními nosiči)

virus se po pomnožení v nosní sliznici šíří lymfatickou tkání do všech orgánů

 • onemocnění probíhá jako generalizované
 • infekce březí feny vede ke sterilitě, abortům a porodu málo životaschopných štěňat

 

Symptomatologie:

Novorození:

 • deprese, anorexie, výtoky z očí, bez zvýšené teplotyúhyn během 12 – 48 hodin (vysoká mortalita ve vrhu)
 • výtok z nosu a změny na kůži (erytém, papuly, vezikuly)

 

Starší štěňata a dospěláci: 

 • pozvolný průběh
 • postižení horních cest dýchacích (rhinitis) s teplotou, malátností, nechutenstvím a občasným zvracením
 • vzácně onemocnění očí (zánět rohovky, šedý zákal, nekróza sítnice…)

 

Březí feny:

 • aborty a někdy i mumifikace plodu (v kterémkoliv stádiu gravidity)
 • předčasné porody
 • porody slabých nevyvinutých štěňat

 

Staré feny a samci: 

 • samice- zánět vagíny
 • samci zánět předkožky (v obou případech odezní sami)

 

Diagnostika:

 • An., KV nespecifické, PKV (průkaz viru ze sekretů či pitevních vzorků a průkaz protilátek (serologické vyšetření)
 • Pitva: hemoragie a dystrofie parenchymatózních orgánů, tekutina v dutině hrudní a břišní, edém plic)

 

Terapie:

 • štěňata neúčinná (rychlý úhyn)
 • mírný průběhhyperimunní sérum z vakcinovaných či rekonvalescentních fen

 

Prevence a profylaxe:

 • vakcinace – pouze fena, pro štěňata není vyvinuta
 • vakcinace feny probíhá 2x
 • během hárání či 7 – 10 dní po páření
 • 2. aplikace je 1 – 2 týdny před předpokládaným porodem
 • vhodné je březí feny separovat tři týdny před porodem a tři týdny po porodu
 • štěňata je vhodné udržovat v teplém prostředí

 

Leptospiróza

 • akutní multisystémové 
 • selhání ledvin a jater
 • vysoká mortalita (akutní infekce 30 – 90 %).

 

Etiologie:

 • bakterie Leptospira interrogans
 • spirálkovitá a výrazně pohyblivá bakterie
 • bakterie přenášena hlodavci, u nichž se infekce neprojevuje
 • leptospiry dobře přežívají ve stojatých nebo mírně tekoucích povrchových vodách, vlhké půdě a rezervoárech (ohnisková nákaza)
 • sezónní výskyt (léto, podzim)
 • vnímavý pes i kočka (výrazně méně), skot, ovce, koza, prase i kůň

 

Patogeneze:

 • přenos transplacentárně, pohlavním stykem a sáním mléka
 • bakterie proniká neporušenou sliznicí a porušenou kůží
 • přenos kontaktem s hlodavcem či kontaminovanou vodou, krmivem…
 • zdrojem infekce moč hlodavců, méně pak psů
 • inkubační doba 3 – 30 dní
 • leptospira proniká do řady orgánů, zejména JATER (akutní hepatitida až akutní selhání jater) a LEDVIN (akutní selhání ledvin)

 

Symptomatologie:

 • nejčastěji bez příznaku (když si zvíře vytváří dost protilátek)
 • klinické formy průběhu:

 

Perakutní

 • málo častá
 • úhyn před selháním ledvin a jater na šok a poruchy srážlivosti krve

Akutní

 • s klinických nejčastější
 • icterus, apatie, anorexie, zvracení, horečka (často nezachycena)
 • časté příznaky postižení GIT a selhání ledvin vedou k dehydrataci
 • eroze a ulcerace na sliznicích, stejně jako krev ve zvratkách a stolici jsou projevy uremického syndromu ze selhání ledvin
 • přítomnost bilirubinu v moči způsobuje její tmavé zabarvení
 • bolestivost ledvin a jater při palpaci
 • někdy se objevuje ascites, fotofobie (světloplachost), u fen aborty
 • dále můžeme sledovat postižení dýchací soustavy, srdce a CNS

Chronická

 • často uniká pozornosti
 • projev jako horečka neznámého původu, chronický zánět ledvin a jater

 

Vyšetření krve

 • hematologie:
 • hodně bílých krvinek (zejména neutrofilů, později i lymfocytů)
 • anémie, málo krevních destiček 
 • poruchy srážlivosti krve
 • biochemie: 
 • zvýšené jaterní hodnoty (zejména ALP), zvýšený bilirubin, stoupá i AST a CK
 • zvýšené ledvinné hodnoty močovina, kreatinin a současně vyšší fosfor

 

Vyšetření moči

 • přítomnost bílkoviny, krev, hnis a zejména množství bilirubinu
 • sediment – bíle krvinky a červené krvinky

 

Diagnostika:

 • anamnéza (nevakcinované zvíře, kontakt s hlodavcem…)
 • klinické vyšetření (akutní nástup příznaků, těžké změny zdravotního stavu, icterus…)
 • kultivace první z krve, pak z moči (obtížný průkaz)
 • u uhynulých zvířat z tkání (provádí se jak kultivace, tak přímý průkaz v mikroskopu)
 • průkaz původce v moči mikroskopií (orientační, nutno potvrdit dalšími vyšetřeními)
 • v praxi se nejvíce využívá sérologie (průkaz protilátek)

pitva

 • zjišťujeme icterus, krváceniny
 • změny na játrech (velká, světlá, křehká)
 • změny na ledvinách (zvětšené, světlé, špatně lze sloupnout pouzdro, krváceniny pod pouzdrem, světlá ložiska v kůře)
 • zvětšené mízní uzliny
 • zánětlivé změny na GIT – krváceniny a vředy
 • edém plic a hnisavá pneumonie
 • vzácně ascites
 • patohistologické vyšetření

 

Terapie:

 • nutno odstranit původce a potlačit poruchy srážlivosti krve, selhání ledvin a jater
 • antibiotika (penicilin G)
 • terapie akutního selhání ledvin (infúzní terapie)
 • terapie akutního selhání jater (kromě infúzní terapie, vitamín C, A, K, D, vitamíny skupiny B), při hepatoencefalitickém syndromu léky na tlumení nervových příznaků
 • terapie poruch srážení krve (heparin, transfúze krve – pozor riziková)

 

Prevence a profylaxe:

 • deratizace
 • vakcína pro psy (možná od 9-tého týdne, šetrnější od 12-tého týdne)
 • vakcinace (značíme L) např.: Biocan DHPPi L
 • izolovat nemocného jedince (veškerý materiál likvidovat jako nebezpečný)

 

Prognóza:

 • dubiózní, záleží na včasně zahájené terapii
 • většinou nějaké následky

 

POZOR!

Nebezpečná zoonóza – tzv. Weilova nemoc.

 

Lymská borelióza

 • Akutní infekční onemocnění postihující psi, kočky, skot, kozy, ovce, koně i člověka.
 • Typická přírodní ohniskovost – stále se udržuje v populacích hostitelských druhů a klíšťat
 • Nejčastěji se projevuje postižením pohybového ústrojí, nervové soustavy, kůže a srdce.

 

Etiologie:

 • Pohyblivá bakterie Borrelia burgdorferi – spirálovité stočení
 • Borrelia garinii a Borrelia afzelii
 • Přenašeč– krev sající členovci (klíště obecné)
 • Rezervoár – drobní savci i ptáci (šíření infekce na velké vzdálenosti).

 

Patogeneze:

 • Infikované klíště při sání přenese borelie do těla vnímavého živočicha 
 • Borelie se šíří krví, lymfou a omezeně přímo v kůži
 • Obvykle platí, že k infekci musí klíště sát aspoň 24 hodin.
 • Inkubační doba může být až několik měsíců.
 • Průběh nemoci zhoršuje infekce anaplasmozou.

 

Symptomatologie: U 90 % psů probíhá borelióza bez jakýchkoliv klinických příznaků

 • Apatie, nechutenství, horečka vzácná
 • Pohybový aparát – kulhání, zánět kloubů, bolesti svalů, nechut k pohybu
 • Vzácně – postižení srdce, ledvin či mozku se vznikem křečí či změn chování a zvýšené agresivity.

 

Diagnostika: složitá – dá se zaměnit s jiným onemocněním 

Musí být splněny tyto faktory:

 • a) pobyt v endemické oblasti 
 • b) typické klinické příznaky
 • c) pozitivní test na protilátky proti boreliím
 • d) rychlý ústup nemoci po podání správných antibiotik
 • An., KV, PKV (průkaz původce, průkaz protilátek)

 

Terapie:

 • Odstranit bakterii – ATB

 

Prevence: 

 • Antiparazitika – obojek proti klíšťatům, kapičky, spreje… 
 • Při vytahování klíštěte dávat pozor, aby se nerozmáčklo – používat rukavice.
 • Vakcinace –  vakcinují se štěňata starší 12 týdnů, s revakcinací po 3–4 týdnech a následným každoročním přeočkováním.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!