Algoritmus, algoritmická složitost
Architektura počítače – maturitní otázka
Aspekty robotiky, dělení a využití robotů
Bezdrátové sítě – informatika – hardware
Binární a doplňkový kód, převody číselných soustav
Cache paměť – maturitní otázka
Chráněný režim – elektronické počítače
Databáze – Informační technologie
Databázové systémy – informatika
Dělení písemností, pojmy
Digitální fotoaparát a digitální fotografie
Funkce v Excelu – využití se zaměřením na matematiku
Grafika a software pro jejich zpracování
Hardware – maturitní otázka
Hardware moderních počítačů
Hardware sítí – aktivní prvky – informatika
Hardware, počítačové komponenty a periferie
HDD – funkce a srovnání s SDD – informatika
Herní studia a jejich produkty (videohry) – závěrečná práce
Historie a vývoj počítačové techniky – informatika
Historie a vývoj výpočetní techniky – informatika
Historie PC – maturitní otázka
Historie počítačů – maturitní otázka
HTML – informatika
HTML, CSS, JS, PHP – maturitní otázka
ICT a Filmový průmysl – seminární práce
Identifikace pomocí otisku prstu – seminární práce
Informace a jejich význam – Informatika
Informační systémy v dopravě – seminární práce
Instalace, konfigurace a správa operačního systému
Internet, elektronická komunikace – informatika
Jak si správně vybrat notebook – seminární práce
Javascript – informatika
Jehličkové a inkoustové tiskárny – maturitní otázka
Linkové kódování a modulace – informatika
Linux vs. Windows
Mikroporcesor ATmega16 – informatika
Mikroprocesorová technika (MIT) – ELP
Návrh PC učebny (návrh počítačové sítě)
Ochrana dat – informatika
Operační systém Windows – Informatika
Osobní počítač – informační technologie
Paměti – maturitní otázka
Paměťová média – informatika
Pasivní síťové prvky – informatika
Periferní zařízení a paměťová média – Informatika
Periferní zařízení počítače
Ploterry – maturitní otázka
Počítačové sítě – informatika
Poptávka – písemná elektronická komunikace
Prezentace – informační technologie
Princip Von Neumanna, operandy a procesor
Principy rastrové a vektorové grafiky – informatika
Procesor a chipset – maturitní otázka
Propojování bezpečnostních s. V2
Robotika – maturitní otázka
Sériová rozhraní u mikrokontrolerů – informatika
Síťové modely – informatika
Síťové modely a architektury – informatika
Síťové operační systémy – Informatika (TPV)
Sociální inženýrství jako forma počítačové kriminality
Software – informatika
Software – maturitní otázka
Software a operační systémy – informatika
Souborové systémy a práce se soubory
Souborový systém – seminární práce
Struktura PC a popis interních hardware komponentů
Technologie a technické parametry sítotisku
Textové operační systémy – maturitní otázka
Textový editor a tabulkový kalkulátor – informatika
Typografie a písmo v počítačích
Vestavěné a uživatelské (vlastní) funkce a jejich využití
Vstupní a výstupní zařízení – maturitní otázka
Vstupní zařízení – maturitní otázka
Využití PC v družině – seminární práce
Vývoj digitální fotografie s úvahou
Wi-Fi – maturitní otázka
Zabezpečení dat, práce s daty – informatika
Základní komponenty PC – informatika
Základní pojmy a funkce databáze – informatika
Základní programové konstrukce
Zálohování dat – informatika
Zobrazení údajů v počítači Vlčák – informatika
Zpracovávání, uchovávání a přenos dat v zaměstnání