Jagellonci – maturitní otázka

 

Otázka: Jagellonci

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Jana Čapková

 

 

Jagellonci, stavovská monarchie v Čechách (1471-1526)

 • původem z Litevského velkoknížectví (kníže Gediminas)
 • nejspíš příbuzní Rastislava (Ruríkovci – Rusko)
 • poslední léta vlády Jiřího z Poděbrad – sílí opozice
  • netrval na nástupnictví svých potomků – nabídl korunu Jagelloncům
  • 1471 – Jiří z Poděbrad zemřel – český sněm v Kutné Hoře zvolil Vladislava II. Jagella

 

Vladislav II. Jagellonský (1471-1516)

 • považován zas slabého krále – oslabena moc panovníka
 • král český a uherský
 • v Jihlavě korunován protikrál Matyáš Korvín
  • podpora papeže, katolické šlechty a z počátku i Fridricha III. Habsburského
 • české země rozděleny – války mezi Matyášem a Vladislavem až do r. 1479
  • Vladislav vládne v Čechách
  • Matyáš Korvín vládne na Moravě, ve Slezsku a Lužici
 • 1479 – Olomoucké mírové ujednání
  • pokud Matyáš zemře, Morava i Slezsko se připojí k Čechám (náhrada 400.000 zlatých)
  • pokud zemře Vladislav II. bez dědice, Matyáš se stane králem
 • 1490 – Matyáš umírá – Vladislav II. zvolen uherským králem – základy česko-uherského soustátí
  • pouze personální unie (země spojeny osobou panovníka)
 • sídlil v Budíně – ztráta významu Prahy
  • v Praze postaven Vladislavský sál
 • král “bene” (dobře) – vše se snažil řešit kompromisem, nezatěžovat se spory

 

Vladislavské zřízení zemské (1500)

 • právně potvrzující dokument výsadního postavení šlechty
 • výrazné omezení královské moci
 • o správě země rozhodovaly privilegované stavy (pouze zohledňovaly zájmy panovníka)
 • panovník pouhým reprezentantem – faktickou moc má šlechta (zemské sněmy)
  • Čechy – nejvyšší purkrabí, Morava – nejvyšší hejtman
 • vnikly spory mezi šlechtou a městy – hrozila občanská válka
  • v Uhrách Dóžovo povstání, selská válka – stavové měli strach, aby nevypuklo i v Čechách

 

Svatováclavská smlouva (1517)

 • kompromis mezi šlechtou a městy – omezení moci královských měst
 • zástupci měst získali právo hlasovat na zemských sněmech
 • trhy se staly svobodnými
 • právo pivo-várečné nevyřešeno (odročeno)
 • upravena příslušnost soudů
  • zemský soud – šlechtici, případně výjimečná provinění měšťanů
  • městský soud – měšťané královských měst

 

Ludvík Jagellonský (1516-1526)

 • při nástupu na trůn mu bylo pouhých 10 let – “Ludvík dítě”
  • poručníkem mu byl jeho strýc Zikmund I. Starý (polský a litevský kníže)
 • sídlil také v Budíně
 • krále v Čechách během jeho nepřítomnosti zastupoval nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu
  • opozice – Vilém z Pernštejna (nejvyšší hejtman)
  • kolem r. 1520 hrozila občanská válka
 • 1522 – Ludvík přijel do Čech
  • pokusil se přimět šlechtu k navrácení ukradeného královského majetku
  • odňal stavům právo spravovat královské finance
  • jmenoval nové úředníky – v čele hejtman Karel z Minsterberka (vnuk Jiřího z Poděbrad)
  • jakmile Ludvík odjel, vše se vrátilo do starých kolejí
 • nepokoje v Uhrách
  • na stavovských sněmech nižší šlechta v převaze – zvyšování povinností poddaným (utužování nevolnictví)
  • zvolili si vlastní regentskou vládu nehledě na královy místodržící

 

Turecké nebezpečí

 • 1521 – Turci dobyli Bělehrad – volná cesta do Uher
  • uherský sněm rozhodl o vybírání peněz na armádu žoldnéřů
  • většina peněz rozkradena – nutnost pomoci ze zahraničí (žádný velký ohlas)
 • Ludvík dostal peníze od papežské kurie
  • podmínkou bylo částečné využití na boj s luteránstvím
 • pomoc vojenských oddílů z Čech a Moravy, rakouské země se nedostavily včas
 • 1526 – bitva u Moháče
  • uherské vojsko rozdrceno Sulejmanem I.
  • Ludvík se po boji na útěku utopil v bažině

 

Nástup Habsburků na trůn

 • Ludvíkova žena Marie – sestra rakouského arcivévody Ferdinanda Habsburského
 • Ludvíkova sestra Anna – manželka Ferdinanda Habsburského
 • 1526 – Habsburkové uplatnili nárok na uherský a český trůn
  • uherské stavy nároky uznali
  • české stavy vyžadovaly svobodnou volbu panovníka – nový panovník měl zaplatit 300.000 zlatých
 • Ferdinand Habsburský přislíbil zaplatit půlku náhrady ihned a druhou půlku později
  • stavy spokojené a Ferdinand zvolen králem.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!