Jan Amos Komenský – maturitní otázka

 

Otázka: Jan Amos Komenský

Předmět: Pedagogika

Přidal(a): mp

 

 

Životopisná data 

 • 3. 1592 – 15. 11. 1670
 • Žil v době třicetileté války (1618-1648).
 • České reformace, bojoval proti katolíkům.
 • Patří mezi zakladatele pedagogické vědy o výchově
 • Učitel národa
 • Narodil se – Nivnice možná Komňa možná Uherský Brod 
  • Na den jeho narození 28. 3. se slaví Den učitelů
  • Po smrti rodičů se musel postarat sám o sebe – vychováván tetou

 

Přerov

  • 1608 nastoupil na latinskou školu v Přerově.
  • Rok studoval na teologické fakultě v Heidelbergu. 1613 (21let)
  • 1614 se stal v Přerově členem Jednoty bratrské (protestantské) 

 

Fulnek

  • 1616 se stal kazatelem Jednoty bratrské ve Fulneku. 
  • 1622 španělské vojsko vypálilo Fulnek, ztratil rodinu, přišel o majetek o své rukopisy, musel se skrývat.
  • Napsal zde Labyrint světa a ráj srdce (1623). 

 

Lešno (Polsko) celkem 3x (dohromady zde strávil 19 let)

 • 1628 odešel do exilu do Lešna. Protože probíhala rekatolizace (jediným povoleným náboženstvím je katolické) Kdo se nechtěl stát katolíkem, musel zemi opustit.
 • Pevně věřil v návrat do vlasti, promýšlel nové učebnice:
 • začal tvořit Velkou didaktiku, Informatoria, učebnice
 • Brána jazyků otevřená (encyklopedický spis) – pro učitelé napsal návod, jak tuto jazykovou učebnici používat

 

Anglie, Švédsko

 • 1641 Londýn (strávil zde 2 roky)
 • 1642 odešel do Švédska, 
 • Do roku 1648 pobýval v Elblagu u Gdaňska 

 

Lešno

 • 1648 se vrátil do Lešna, byl zvolen biskupem Jednoty bratrské 
 • Napsal knihu – Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 
 • 1648 Vestfálský mír ukončuje třicetiletou válku
  • Probíhala protireformace a tím byl zamezen návrat exulantů

 

Blatný Potok

 • Napsal spis Škola vševědná – jde o plán založení sedmitřídní pansofické školy. 
 • Poprvé osvětluje myšlenku obrázkového návodu k poznávání věcí. Roku 1653 sepsal zjednodušenou jazykovou učebnici Orbis sensualium pictus. Jde o smyslové poznávání a zároveň výuku jazykovou. 
 • 1654 vydal dramatické zpracování knihy Brána jazyků otevřená v 8 divadelních hrách nazvané Schola ludus- Škola hrou či Škola na jevišti

 

Lešno

 • Napsal Obecnou poradu o nápravě věci lidských, kde vyslovil názor, že svět by se dal změnit výchovou
 • 1656 za bojů Švédů s Poláky shořel v Lešně Komenskému všechen jeho majetek i spisy.

 

Amsterdam

 • 1656 odešel do Amsterdamu, kde strávil poslední léta svého života.
 • Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu. 
 • Je pohřben v Naardenu, kde se v současnosti nachází jeho muzeum- Comenius Museum

 

Období po smrti J. A. Komenského 

 • Církev v Čechách se snažila o to, aby byl Komenský zapomenut což se podařilo až do konce 18. století. 
 • Na základech položených Komenským staví své školské reformy v 19.stol. J. F. Herbart.
 • V roce 1910 vznikla komeniologie, věda zkoumající život a dílo Komenského. 

 

Dílo J. A. Komenského 

Velká didaktika

 • o výchově obsahujícím úplnou soustavu pedagogických pojmů
 • Didaktiku Komenský nevnímá jen jako teorii vyučování, ale jako obecnou pedagogiku J.A. Komenský je proto považován za zakladatele pedagogiky jako vědy. 
 • Na Didaktiku měla navazovat Informatoria o jednotlivých stupních školy – určená pro učitele. Z Informatorií se dochovalo pouze Informatorium školy mateřské. 

Informatorium školy mateřské

 • Jako jeden z prvních upozorňuje na nutnost systematické školní výchovy, zpracoval obsah výchovy. 
 • Informatorium školy mateřské mělo sloužit matkám jako návod  na výchovu dětí do 6let. Nalezneme zde i rady budoucím matkám o tom, jak pečovat o plod v době těhotenství. 

V knize upozorňuje: 

 • na důležitost smyslu výchovy dítěte 
 • že pro dítě je významný pohyb spojený s hrou
 • že by si dítě mělo osvojit manuální dovednosti
 • na důležitost mravní, citové, rozumové, náboženské a estetické výchovy
 • že pro vývoj dítěte je také velmi důležitý význam prostředí ve kterém vyrůstá

 

Komenského názory na výchovu

 • Propagoval myšlenku pansofie (vševěda) – Učení všechny všemu. Věřil, že tímto způsobem vymizí ze světa války a zlo.
 • Označení „Učitel národu“ – vychovatel všech lidí k míru a ke spolupráci mezi národy.
 • Odsuzoval verbalismus (učení se slovy), chtěl ať se dítě učí smysly (smyslové učení)
 • Učebny vybaveny pomůckami, knihami a obrazy 
 • „Vina na nechutí žáků k učení má učitel.“
 • „Učení má být radostné.“
 • Učit by se mělo od nejlehčího po nejtěžší
 • „Naprosto nezbytné je neustálé opakování, procvičování.“

Komenský děti dělí na:

 • bystré a poslušné (vhodné pro vědeckou práci)
 • bystré, ale liknavé (líné, nepevné, nesoustředěné)
 • bystré, ale nezkrotné
 • málo bystré, ale přitom buď poslušné nebo nezkrotné
 • Výchova = rozhodující !! (základ pansofické myšlenky)
 • Výchovný cíl – mravnost

Zpracoval čtyřstupňový systém vzdělání:

 • do 6 let = doma, mateřský klín 
 • 6–12 = školy obecné – v každém městě 
 • 12–18 = škola latinská (gymnázium) – krajské město
 • 18 – 24/25 = akademie – v hlavních městech.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!