Jan Amos Komenský

 

Otázka: Jan Ámos Komenský

Předmět: Pedagogika, Společenské vědy

Přidal(a): Marta

 

 

Život Jana Amose Komenského

 • Narodil se 28. března 1592
 • Ve dvanácti letech mu umřeli rodiče, stěhuje se do Strážnice.
 • V šestnácti studuje vyšší bratrskou školu v Přerově.
 • Poslán na studia do Německa.
 • Vrací se do Přerova, stává se představeným v přerovské škole
  • Zde tvoří Divadlo veškerenstva věcí
 • Na začátku Třicetileté války (1618-1648) se skrývá ve Fulneku – zakládá rodinu
 • Po bitvě na Bílé hoře 1620 vypálí vojska Fulnek a Komenský prchá do Brandýsa nad Orlicí
  • 1622 v okolí Velkých Losin přichází o rodinu (o manželku a dvě děti)
  • Vzniká mimo jiné dílo Labyrint světa a ráj srdce (Setkáváme se s Poutníkem, který se rozhodne poznat svět a nalézt ráj svého srdce. Se svými průvodci Všudybudem a Mámením vchází do labyrintu světa, kde nahlíží do nejrůznějších zákoutí lidského počínání, duše ale i života jako takového. Poutník však ale neví, že nalézt ráj je nadlidským úkolem a že každý člověk může být z celého světa velmi rychle zklamán. Nezbývá než doufat, že jej jednou nalezne.)
 • 1628–1641 polské Lešno – zvolen biskupem a rektorem gymnázia
  • vzniká plán na reformu školství
  • píše Česká didaktika (první velká didaktika), Velká didaktika (učí tam, jak učit všechny všemu), začíná pracovat na Vševědě – chtěl vědní poznatky zaznamenat do jedné soustavy (encyklopedie) Plán vševědy-o tom, jak vzdělání odstraní světové problémy
  • Brána jazyků otevřená – je učebnice latiny
  • Informatorium školy mateřské – jak mají rodiče vychovávat své děti
 • 1641–1642 – Londýn – načas pracoval v Anglii a pomohl uskutečnit plány v rámci reforem školství a vědy, avšak občanská válka zabránila v provedení těchto reforem
  • Via lucis – Cesta světla – „Nezbytně špatný musí být stav státu či náboženství, jehož bezpečnost závisí na nevědomosti a otroctví poddaných.“
 • 1642 – cestuje přes Amsterdam do Stockholmu – reforma školství
 • 1642–1648 – na doporučení Švédů se usídlil ve městě Elglag
  • vzniká spousta učebnic a didaktických knih
 • 1648–1650 – návrat do Lešna – Vetfálský mír (zabránil mu návrat do vlasti)
  • působí zde jako biskup
  • umírá mu druhá manželka
 • 1650–1654 – Blatný Potok v Uhrách u Slovenských hranic
  • vytvořil příručku Pravidla mravů (podle Seneky)
  • Svět v obrazech – universální učebnice, naučný a jazykový slovník
  • Škola hrou – byla sepsána podle Komenského přesvědčení, že škola má být především hrou
 • 1654–1656 – návrat do Lešna
  • Obecná porada o nápravě věcí lidských – zde vyjádřil názor, že svět by se dal změnit výchovou
  • České řeči
  • pracoval na Pansofii – vševědě
  • Při požáru přišel o své cenné rukopisy (o Česko-latinský slovník, na kterém pracoval skoro celý život)
 • 1656–1670 – návrat do Amsterdamu – získal pravidelný příjem a dotace na dokončení didaktických a pansofických spisů
  • Škola jako hra
 • 15. listopadu 1670 umírá, je pohřben v kostelíku v Naardenu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!