Jižní Amerika – maturitní otázka

 

Otázka: Jižní Amerika

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Lucila

 

 

Státy Jižní Ameriky:

Podle polohy lze dělit státy Jižní Ameriky do 4 skupin:

 • Andské státy
 • Laplatské státy
 • Brazílie
 • Severní státy 

 

Andské státy

Kolumbie                                                                   

 • Rozloha : 1,1 mil.km2                                                                   
 • Počet obyvatel : 44 milionů                                                         
 • Hlavní město : Bogota                                                           
 • Státní zřízení : republika

 

Ekvádor  

 • Rozloha : 270 000 km2                                                                         
 • Počet obyvatel : 14 milionů                                                                  
 • Hlavní město : Quito                                                                         
 • Státní zřízení : republika

 

Peru     

 • Rozloha : 1,2 mil.km2                                                                                 
 • Počet obyvatel : 28 milionů                                                                         
 • Hlavní město : Lima                                                                            
 • Státní zřízení : republika     

 

Bolívie         

 • Rozloha : 1 milion km2                                                                              
 • Počet obyvatel : 9 milionů                                                                          
 • Hlavní město : La Paz / Sucre                                                                                            
 • Státní zřízení : republika

 

Chile           

 • Rozloha : 750 000 km2                                                                               
 • Počet obyvatel : 16 milionů                                                                   
 • Hlavní město : Santiago                                                                
 • Státní zřízení : republika

 

Popis regionu

 • Státy velké rozlohy
 • Rozkládají se v západní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu
 • Hornatý povrch (ANDY), hodně sopek (55činných,40vyhaslých), častá zemětřesení
 • Výšková stupňovitost vegetace: do 1000 m – tropický prales, do 2000 m – subtropický les, do 3500 m – křovité savany, do 4500 m – vysokohorská tundra, nad 4500 m – sníh a led
 • Většina států leží v tropickém podnebném pásu (výjimka Chile – subtropický až mírný pás)
 • Vliv Peruánského proudu – suché pobřeží Chile (poušť Atacama)
 • Malý počet obyvatel, malá hustota zalidnění, nejvíce lidí žije u pobřeží a na náhorních plošinách
 • Mestici a Indiáni
 • Úřední jazyk: španělština
 • Na území většiny dnešních států existovala dříve „ŘÍŠE INKŮ“, její největší rozkvět byl ve 14-15.stl. Dodnes zbytky staveb, cest – vysuté mosty a zavlažovacích zařízení.                        
 • Machu Picchu,  pevnost vysoko v horách
 • Rozvojové státy – HDP/os od 4700 – 17 400 dolarů
 • Významný rybolov – rybářské velmoci Peru a Chile
 • Chov lam, koz, ovcí a skotu
 • Pěstování tropických plodin: banány, tabák, cukrová třtina, káva, bavlna, ovoce, zelenina                                                        
 • V Chile vinná réva a citrusy 
 • Pěstování koky má historické kořeny ( Indiáni ji žvýkali a pili čaj). Dnes velký problém – výroba a nelegální export drog (kokain) tvoří velkou část exportu !! Největší producenti : Kolumbie, Peru a Bolívie
 • Velké nerostné bohatství :  drahé kovy ( zlato, stříbro), barevné kovy (cín,měď,zinek,olovo,antimon), uhlí a ropa
 • Průmysl: více rozvinutý pouze v Chile, jinak jen těžební a potravinářský

       

Laplatské státy

Argentina                                                           

 • Rozloha : 2,7 mil.km2                                                                                 
 • Počet obyvatel : 45 milionů                                                                            
 • Hlavní město : Buenos Aires                                                       
 • Státní zřízení : republika

 

Paraguay   

 • Rozloha : 400 000 km2                                                                            
 • Počet obyvatel : 7 milionů                                                                 
 • Hlavní město : Asuncion                                                                 
 • Státní zřízení : republika

 

Uruguay       

 • Rozloha : 176 000 km2                                                                        
 • Počet obyvatel : 3,5 milionu                                                                    
 • Hlavní město : Montevideo                                                     
 • Státní zřízení : republika

 

Popis regionu

 • Rozkládají se na jihu Jižní Ameriky při pobřeží Atlantského oceánu
 • Rovinatý povrch – Laplatská nížina, na jihu Patagonská tabule, na západě Andy. Velké řeky – Parana, Paraguay, Uruguay
 • Státy střední a velké rozlohy
 • Podnebí tropické až mírné
 • Nejvýznamnější stát : Argentina  (2.největší stát Jižní Ameriky)

 Tři rozdílné oblasti:                                                                                  

 • a) Sever = močály                                                                                   
 • b)  Střed = pampa (nejdůležitější region Argentiny)            
 • c)  Jih = Patagonie ( suchá, chladná, málo osídlená)                    
 • 2.nejlidnatější stát Jižní Ameriky, převaha bílého obyvatelstva (98 %), nejvíce z celé Latinské Ameriky. Hodně má i Uruguay (90 %). Hlavně přistěhovalci z Evropy a jejich potomci ( Španělé, Italové, Francouzi, Němci,….)                                                                                          

Úřední jazyk : španělština

 • 88% obyvatel žije ve městech – Megalopolis la Plata :   města Buenos Aires ( 11 milionů), La Plata, Rosário – jádrová oblast Jižní Ameriky                                                           
 • Další velká města : Cordóba, Mendoza
 • Hospodářsky řadíme Laplatské státy mezi rozvojové,  zemědělsko-průmyslové státy
 • HDP/os : 5000 – 18 000 $
 • Nejvyspělejším státem je Argentina
 • Zemědělství tvoří 60 % exportu – obiloviny, maso, kůže, vlna                   
 • Je soustředěno do pampy a zaměřeno na pěstování obilovin (pšenice),kukuřice, slunečnice, sóji, pícnin a chov skotu, v Patagonii chov ovcí a koz
 • Průmysl je soustředěn do měst a je opět nejvíce rozvinutý v Argentině – hutnictví, strojírenství, petrochemie, potravinářství, kožedělná a textilní výroba
 • Těžba surovin je zaměřena na ropu (Patagonie) a rudy barevných kovů ( Andy)

 

Brazílie

 • Rozloha : 8,5 milionu km2
 • Počet obyvatel : 215 milionů
 • Hlavní město : Brasília
 • Státní zřízení : prezidentská republika

 

Popis státu

 • Největší stát Jižní Ameriky, 5. na světě (108x větší než ČR)
 • Tropický podnebný pás

Tropická vegetace – 3 přírodní oblasti :                                              

 • a)  Amazonská nížina – tropický deštný prales, Amazonka, horké vlhké podnebí                                               
 • b) Guyanská vysočina – hornatější povrch, suché podnebí                                              
 • c)  Brazilská vysočina – hornatý povrch, savany (campos), nejpříznivější podnebí                                          
 • Velký počet obyvatel (215 milionů) – 2.místo v Americe
 • Vysoký přirozený přírůstek obyvatel (cca 3 miliony/rok)
 • Rozmístění obyvatel je značně nerovnoměrné, 2/3 lidí žije na JV pobřeží Atlantského oceánu, vnitrozemí je liduprázdné
 • Průměrná hustota zalidnění je pouze 23os/km2 
 • Pestré rasové složení – běloši 50 %, mulati, mestici, Indiáni, Asiaté, zambó
 • Úřední jazyk : portugalština
 • Největší města: (Míra urbanizace: přes 80 %)                                                                                
 • Sao Paulo (přes 20 milionů),                                                                
 • Rio De Janeiro(přes 10 mil.),                                                             
 • Porto Alegra, Salvador, Belo Horizonte, Recife,….
 •  Jsou to nejrychleji rostoucí jádrové oblasti světa 
 • Okraje měst ale tvoří „chudinské čtvrtě“, kde je bída a velká kriminalita                   
 • Brazílie je hospodářsky nejvyspělejší stát Jižní Ameriky 
 • Podle HDP/os: 15 000 $, ale patří mezi rozvojové státy
 • Obrovské nerostné bohatství : zlato, stříbro, železná ruda, uran, rudy barevných kovů, uhlí, ropa, zemní plyn 
 • Přírodní bohatství : dřevo a voda – 90% hydroenergetika
 • Zemědělství je zaměřeno na pěstování tropických plodin : káva (1.místo na světě),kakao, banány, cukrová třtina, tabák, kukuřice + chov skotu
 • Průmysl se rychle rozvíjí díky zahraničním investicím : strojírenství, hutnictví, dřevozpracující, energetický, potravinářský,…
 • Hlavní oblastí je JV země – 65% průmyslové výroby
 • Své firmy zde mají nejbohatší státy světa ( USA, SRN, Japonsko) –důvody : levná pracovní síla, daňové úlevy,… 
 • Brazílie se tak řadí mezi nejrychleji se rozvíjející ekonomiky světa !!
 • Patří ale i mezi nejzadluženější státy světa!!  ( snaha co nejdříve dosáhnout úrovně vyspělých zemí)
 • Elektrárna ITAIPÚ (Paraná)
 • Zaměstnanost : 49% služby, 27% průmysl, 24% primární sektor
 • Export: průmyslové zboží (55 %), zemědělské produkty a nerostné suroviny


Zajímavosti

 • Brazilský fotbal
 • Brazilský karneval 
 • Letní olympijské hry        

 

Severní státy

Venezuela       

 • Rozloha : 916 000km2                                                                       
 • Počet obyvatel : 31 milionů                                                              
 • Hlavní město : Caracas                                                                  
 • Státní zřízení : republika

 

Guyana         

 • Rozloha : 215 000 km2                                                                       
 • Počet obyvatel : 0,8 milionu                                                                
 • Hlavní město : Georgetown                                                    
 • Státní zřízení : republika

 

Surinam 

 • Rozloha : 163 000 km2                                                                      
 • Počet obyvatel : 0,5 milionu                                                                     
 • Hlavní město : PARAMARIBO                                                        
 • Státní zřízení :  republika

 

Francouzská Guyana 

 • Rozloha : 83 500 km2                                                                            
 • Počet obyvatel : 230 000                                                                   
 • Hlavní město : Cayenne                                                                   
 • Státní zřízení : zámořský department Francie    

                                 

Popis regionu

 • Státy střední až velké rozlohy
 • Rozkládají se při severním pobřeží Atlantského oceánu
 • Povrch je rozmanitý – Guyanská vysočina,  Amazonská nížina, Orinocká nížina, Orinoko
 • Tropické podnebí – horké, vlhké
 • Tropické deštné lesy a savany (llanos)
 • Malý počet obyvatel, nízká hustota zalidnění
 • Pestré složení obyvatel –mestici, běloši, Indiáni, mulati, černoši, zambo
 • Různé jazyky : 
  • Venezuela – španělština
  • Guyana – angličtina
  • Surinam – vlámština
  • Fr.Guyana – francouzština
 • Rozvojové státy – HDP/os : od 7600 – 17 000 $

Hospodářství je zaměřené hlavně na primární sektor :    

 • a) těžba surovin – tropické dřevo, ropa, zemní plyn, železná ruda, zlato, bauxit, diamanty                                                                    
 • b) zemědělství – pěstování kávy, cukrové třtiny ,banánů, koření, rybolov,…
 • Průmysl rozvinutý především ve Venezuele – petrochemický, hutnický   Hlavní průmyslové oblasti jsou při pobřeží – kolem hlavního města a okolí jezera Maracaibo

 

Zajímavosti

 • Hugo Rafael Chávez  ( prezident Venezuely 1999–2013)                                                        
 •  politický program: „Socialismus 21.stl.“ zákaz privatizace čerpání přírodního bohatství, státní kontrola cen, orientace na spolupráci s Ruskem a levicovými vládami Latinské Ameriky
 • Královny krásy z Venezuely    
 • Název Venezuela – španělská zdrobnělina názvu Venezia (Benátky).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!