Kalkulace – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Kalkulace

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

KALKULACE

 • Členění (druhy) nákladů:
  • Druhové – mzdové,
   • Odpisy, materiálové, finanční, nákup služeb, opravy, spotřeba energie, ostatní,
  • Dle místa vzniku,
   • Dle toho, kde vznikaly (externí X interní),
  • Dle odpovědnosti,
   • Kdo za ně odpovídá,
  • Dle plánovitosti,
   • Plánované X neplánované,
  • Prvotní a druhotné,
   • Prvotní náklady vznikají poprvé (veškeré externí náklady a některé interní náklady – mzdové),
   • Druhotné náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů,
  • Dle závislosti objemu výroby,
   • Fixní – nemění se se změnou objemu výroby – odpisy,
   • Variabilní – mění se se změnou objemu výroby – spotřeba materiálu,
  • Z hlediska správního určení základu daně (daň z přijmu),
   • Účetní náklady – ne každý účetní N je výnosem daňovým – proto se provádí transformace VH,
   • Daňové náklady – jsou daňově uznatelné, tudíž ovlivňují ZD a jsou vymezeny zákonem o daní z příjmu,
  • Účetní členění,
   • Provozní náklady,
    • Zahrnují běžné účetní případy, které souvisejí s podnikatelskou činností,
   • Finanční náklady,
    • Obsahují finanční operace provedením ÚJ, zejména ve vztahu k finančním institucím,
   • Mimořádné náklady,
    • Přestavují účetní případy, které jsou náhodné, neplánované,

Kalkulační členění

 • Přímé – dají se zjistit přím ona kalkulační jednici, podkladem jsou technickohospodářské normy nebo UCE (normy spotřeby materiálu),
 • Nepřímě – jsou náročnější, nelze je přímo zjistit na kalkulační jednici, proto se musí nějakým způsobem dopočítat,
 • K tomu používáme různé metody,

 

Kalkulace

 • Je stanovení nákladů nebo ceny na tzv. kalkulační jednici (je to jednotka výkonu, kterou si určí podnik, pro kterou má smysl provádět kalkulaci),
 • Za kalkulační jednici považujeme výrobky, polotovary vlastní výroby, práce a služby, popřípadě jejich části a skupiny vymezeni množstvím, časem nebo jiným způsobem,
 • Předběžná kalkulace:
  • V PK se stanoví předpokládané náklady na kalkulační jednici před zahájením její výroby nebo před provedením příslušných výrobních nebo nevýrobních výkonů,
 • Operativní kalkulace:
  • OK se rozumí předběžná kalkulace, v níž se při stanovení nákladů na kalkulační jednici vychází z operativních THN,
  • Operativní kalkulace poskytuje informace o tom, v jaké výši vzniknou náklady příslušného výkonu, dodrží-li normy odpovídající současné situaci ve výrobě,
 • Plánovaná kalkulace:
  • Se sestavuje ročně jako součást podnikového plánu, a to na podkladě THN nebo technickohospodářských ukazatelů plánovaných pro toto období,
  • Vyjadřují úroveň vlastních nákladů, které se má u určitého výkonu dosáhnout v průměru z plánované období,
 • Propočtová kalkulace:
  • Je předběžná kalkulace výkonů, pro které dosud nejsou stanoveny ani operativní ani plánované THN,
  • Často se sestavuje na podkladě kalkulačních porovnatelných výrobků nebo podle odhadu (u neporovnatelných výrobků),
  • Provádí se ve výjimečných případech, kdy se nemáme čeho chytit,

 

Kalkulační vzorec

 • Přímý materiál – základní materiál, který přechází do hodnoty výrobku,
 • Přímé mzdy – mzdy, které lze zjistit na KJ – mzdy dělníků,
 • Ostatní přímé mzdy – náklady,
 • Výrobní režie,
 • Vlastní náklady výroby,
 • Zásobovací režie,
 • Správní režie,
 • Vlastní náklady výkonu,
 • Odbytová režie,
 • Úplně vlastní náklady výkonu,
 • Zisk,
 • DPH,
 • Prodejní cena: DPH.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!