Kamenivo – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Kamenivo

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

KAMENIVO

 • Plnivo,
 • Základní funkce: tvoří nosnou kostru betonu,
 • Hrubá frakce – >4 mm (přenáší zatížení),
 • Drobná frakce 0-4 mm (vyplňuje mezery mezi zrny hrubého kameniva; spolu s cementem a vodou vytváří mazivo, které usnadňuje mísení a zpracování betonové směsi (BS).

 

DĚLENÍ KAMENIVA

  • Dle původu,
   • Přírodní,
    • Dopady ze životního prostředí,
    • Těžené – vždy kulovité tvary (těžení z říčních břehů a naplavenin),
    • Drcené – vždy ostré hrany (odstřel v lomu + rozdrcení),
   • Umělé,
    • Z upravených hornin (Keramzit (jílovitá hlína), perlit),
    • Z průmyslových odpadů (struska (z výroby oceli), dříve i škvára (popel z elektráren),
    • Recykláty (přímo beton nebo drcené cihly),
  • Dle objemové hmotnosti,
   • Lehké < 2000 kg/m3
   • Hutné 2000-3000 kg/m3
   • Těžké > 3000 kg/m3
  • Dle velikosti zrna,
   • Drobné kamenivo 0-4 mm,
   • Hrubé kamenivo 4-63 mm,
   • Kalibry 63-125 mm,
   • Balvany >125 mm,
   • Materiální velikost zrna,
    • Prostý beton max. 80 mm (PB),
    • Železobeton max 32 mm (ŽB),

 

VLASTNOSTI A ZKOUŠKY KAMENIVA

 • Pevnost v tlaku,
  • závisí na druhu kameniva,
 • Vhodné druhy,
  • Vyvřeliny (čedič, diorit, gabro),
  • Usazené (vápenec, dolomit),
  • Přeměněné (rula -> žula),
   • Pevnost by měli být o 1,5x větší, něž požadovaná pevnost betonu,
   • Nezvětralé kamenivo (přírodní) má obvykle vyhovující pevnost,
   • Zkoušky – pevnosti kameniva,
  • Přímo:
   • Vyrobit vhodný vzorek,
   • Je na jádrovém vývrtu – čím je kamenivo tvrdší, tím se hůře dělá,
  • Nepřímo:
   • Z kameniva se vyrobí směs, do které se přidá o 10 % více cementu, než je potřeba,
   • Ze směsi vyrobíme krychle a odzkoušíme v lisu,

  • Objem nádoby musíme znát,
  • Pozor na jednotky (kg/m3),
  • Objemová hmotnost – včetně pórů, ale bez mezer,
   • Nalejeme vodu,
   • Vzorek kameniva se známou hmotností,
   • Voda stoupne o objem kameniva,
  • Rozdíl mezi hladinami.

  • A – podružné konstrukce – konstrukce z prostého betonu, max. 45 %,
  • B – staticky určité konstrukce – konstrukce ze ŽB, max. 35 %,
  • C – výrazně namáhané, staticky neurčité konstrukce, max. 25-30 %,
 • Velikost zrn
  • Dobré znát, kvůli návrhu receptury,
  • Omezení typem konstrukce vůči velikosti zrna,
  • Zkouška: zrnitosti,
   • Provádí se na sadě sít,
    • Obsahují normálovou řadu:
     • 0,063; 0,125; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0 – drobné kamenivo,
     • 8; 16; 32; 63 – hrubé kamenivo,
    • Doplňková řada:
     • 0,4; 22; 45.

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Dmax (maximální velikost zrna kameniva |dg|)

 • Druh betonu:
  • PB – 80 mm,
  • ŽB – 32 mm,
  • SCC – samo zhutňující beton, tekutá konzistence – 8 mm,
 • Druh konstrukce:
  • U plošných prvků Dmax = 1/5hf,
  • U trámových prvků Dmax = 2/3Ss (mezera mezi pruty),
  • Základové konstrukce z PB 80 mm,
  • Zkouška: zrnitosti
   • Provádí se na sadě sít
    • Obsahují normálovou řadu:
     • 0,063; 0,125; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0 – drobné kamenivo,
     • 8; 16; 32; 63 – hrubé kamenivo,
    • Doplňková řada:
     • 0,4; 22; 45.

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Dmax (maximální velikost zrna kameniva |dg|)

 • Druh betonu:
  • PB – 80 mm,
  • ŽB – 32 mm,
  • SCC – samo zhutňující beton, tekutá konzistence – 8 mm,
 • Druh konstrukce:
  • U plošných prvků Dmax = 1/5hf,
  • U trámových prvků Dmax = 2/3Ss (mezera mezi pruty),
  • Základové konstrukce z PB 80 mm,
  • Podkladového betonu konstrukce 40 cm, 1/3 tloušťky konstrukce,
 • Způsob betonáže:
  • Při použití čerpadla Dmax = 1/3 průměru potrubí,
 • Frakce kameniva:
  • Množina zrn, která zbyla na sítě,
   • Úzká frakce Dmax /Dmin = <2
   • Široká frakce Dmax /Dmin = >2
  • Určuje se dle poměru velikosti zrn,
  • Dle typu konstrukcí je předepsané rozdělení frakcí kameniva.

 • Zrnitost kameniva:
  • Provádí se tzv. prosévací zkouškou,
  • Výsledkem – křivka zrnitosti,
  • Křivka znázorňuje rozdělení zrn ve frakci,
  • Po prosívání kameniva zvážíme tzv. zbytky na jednotlivých sítech (dílčí zbytky),
  • Dopočítávají se celkové zbytky (konkrétní síto + ty nad ním),
  • Celkové propady – dopočet do 100 %,
  • Z celkových zbytků a propadů stanovíme křivku zrnitosti,
  • Křivka zrnitosti,
   • Zrna, která zůstala nad největším sítem – nadsítné,
   • Zrna, která zůstala pod nejmenším sítku – podsítná,
   • Pokud bude přerušovaná, velikost zrna chybí,
 • Tvar zrn:
  • Těžené (kulaté), nevhodné oválné – možnost rozpadnutí, rozlámání,
  • Drcené (čtvercové), nevhodné obdélníkové – možnost rozpadnutí, rozlámání,
  • Vhodné tvary: kulovité, kostka,
  • Nevhodné tvary: jehlicovité, šupinovité,
  • Tvarový index (TI) – určuje, zda má dané kamenivo vhodný tvar, přístupný poměr je max. 1:3,
   • TI <1,5 – stejnorozměrné kamenivo – vhodné,
   • 1,5 < TI < 3,0 – nestejnorozměrné kamenivo – vhodné,
   • 3,0 > TI – nevhodné kamenivo – nevhodné,
  • Zkouška se provádí na vzorku 50 zrn pomocí šuplery (posuvné měřítko).
 • Hlinitost kameniva:
  • Vyjadřuje podíl jílovitých částic ve vzorku kameniva,
  • Jsou v tisícinách milimetru,
  • Části snižují výraznou pevnost betonu,
  • Usnadňují mísení,
  • množství jílovitých částic,
   • ŽB – 3 %,
   • Předpjatý – 1 %,
  • Postup:
   • Kamenivo známého objemu,
   • Voda (2 cm),
   • Promícháme a necháme 4 hodiny sát,
   • Promícháme a necháme 20 hodin stát,
 • Obsah sirných sloučenin:
  • Sloučeniny síry způsobují rozpad kameniva,
  • Nesmí se vystavovat vlhkosti,
  • Síranová koroze kameniva,
   • Vlivem vlhkosti se rozběhne chemická reakce, která způsobuje rozpad kameniva a zároveň vznik nového minerálu ETRINGIT (jehličkovitá struktura) při tom, jak roste, tak beton roztrhá,
   • Informativní zkouška,
  • Pokud vyjde pozitivní musíme vzorek odeslal do laboratoře, musí se provést laboratorní zkouška,
  • Sirníky (sulfidy),
   • Pokud vzniká H2S (sirovodík) jsou ve vzorku obsaženy sirníky,
  • Sírany (sulfany),
   • Do vzorku se přileje roztok 10 % BaCl (chlorid barnatý),
   • Pokud se v kapalině objeví mléčně bílá kapalina (sraženina) obsahuje poté vzorek i sírany,
   • 1 % sirných sloučenin; 0,2 rozpustných v kyselině.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!