Kanada – fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika

 

Téma: Fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika Kanady

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Iska

 

Kanada 

 • 2. největší stát světa (10 mil. km2); v S části S Ameriky
 • hl. m. Ottawa
 • ostrovy: arktické na S (průlivy odděleny od Grónska) Baffinův o., Viktoriin o., Banksův o., Ostrovy královny Alžběty (Arktické o.); Newfoundland na V…
 • hranice: Severní ledový oceán (S); Atlantik (V); USA (J – nejdelší nebráněná hranice světa; Velká jezera; SZ – Aljaška); Tichý oceán (Z)

 

Fyzickogeografická charakteristika

 • povrch:
  • Z – Kordillery, Skalnaté hory, Pobřežní pásmo
   • nejvyšší hora: Mount Logan, Yukon (5 959 m n. m.)
  • SZ – Velké medvědí, Velké otročí jezero
  • V – pol. Labrador, o. Newfoundland, pol. Nové Skotsko, zál. sv. Vavřince, zál. Fundy
   • velké rozdíly mezi přílivem a odlivem
  • Středo – severní část – Hudsonův záliv, Hudsonův průliv, Arktická nížina, Laurentinská vysočina (Kanadský štít)
 • řeky: Mackenzie, řeka sv. Vavřince (nejvyužívanější – doprava; největší nálevkovité ústí na světě), Athabaska
 • jezera: ledovcová – Velké Medvědí, Velké Otročí, Athabaska, Sobí, Winnipežské
  • Velká jezera na hranicích s USA – Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské, Ontario – mezi nimi Niagarské vodopády
 • biota: S – tundra (kožešinová zvířata), tajga; Arktické o. – permafrost; J – prérie
 • podnebí: arktické/subarktické na S, zbytek mírné; kontinentální a při pobřeží přímořské; na JZ nejtepleji (Tichý oceán), na V pobřeží ochlazuje Labradorský proud
 • krátká léta a dlouhé studené zimy; blizardy
 • nerostné suroviny – uran, zlato, uhlí, rudy, zinek, nikl, aluminium, olovo, velké zásoby ropy (2. největší na světě) a zemního plynu

 

Socioekonomická charakteristika

 • obyvatelstvo
  • 38 mil. obyv.; nízká hustota zalidnění, 3,5 obyv./km2
  • nerovnoměrné osídlení (nejvíc obyv. u hranic s USA/ u V pobřeží; S osídlený jen řídce)
  • velká etnická různorodost
  • největší etnické skupiny: Kanaďané, Angličané, Skotové, Francouzi, Irové, Němci, Číňané, Italové, Indové, …
  • S – Eskymáci (původní obyv.; Inuité)
  • přijímání migrantů
  • dvojjazyčná (bilingvní) země – úřední jazyky jsou angličtina (převažuje) a francouzština; francouzsky mluvící populace hl. v Québecu – silné separatistické tendence
  • náboženství: převažují křesťané – nejvíce katolíci, poté protestanti (Sjednocená církev Kanady), anglikánská církev; hlavní nekřesťanské náboženství je islám
  • vysoká životní úroveň, nízká nezaměstnanost
 • města (od největšího): Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Québec, Hamilton
 • historie: pův. obyv. Indiáni a Inuité; od 15. stol. kolonizace Velkou Británií a Francií (Quebec); vznik: 1867
 • vláda a politika
  • dominium Velké Británie
  • federativní konstituční monarchie; v čele generální guvernér
  • 3 teritoria – menší stupeň autonomie; Severozápadní teritoria, Yukon, Nanavut (Inuité)
  • 10 provincií – vysoký stupeň autonomie; Newfoundland a Labrador, Quebec, Ontario, Britská Kolumbie, Nové Skotsko, Manitoba, Alberta, …
 • hospodářství
  • 1 z nejbohatších států světa s vysokými příjmy na 1 obyv.; měna: kanadský dolar
  • NAFTA, smlouva s EU – obchodní partneři
  • v minulém století zemědělsky zaměřený stát, poté ale růst výroby, těžby a služeb, dnes urbanizovaný průmyslový stát
  • agrárním centrem zůstávají prérie – světový dodavatel pšenice a dalších obilovin
  • dominuje sektor služeb, ale důležitý je i primární sektor – těžba dřeva, ropy, kovů
  • největší světový vývozce zinku a uranu, přední světový vývozce Au, Ni, Al, Pb
  • důležitý automobilový průmysl v Ontariu – vývoz
  • dostatek energetických zdrojů i díky vodním elektrárnám
  • Québec: rozvinutý letecký a vesmírný průmysl
  • strojírenství
  • dřevozpracující průmysl – papír, celulóza, pryskyřice
  • elektronika
  • cestovní ruch – sportovní turistika, dále i kulturně-poznávací turismus
  • doprava – aerolinky Air Canada, Westjet; kvalitní autobusová doprava; hustá síť silnic a dálnic

 

Současné postavení ve světě

 • člen NAFTA, OECD, G8, NATO, Commonwealth
 • úzké vztahy s USA
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!