Karel Schwarzenberg – životopis

 

   Otázka: Karel Schwarzenberg

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): adriana-mariana

 

 

 

BARBORA TÓTHOVÁ

Životopis

Karel Schwarzenberg byl narozen 10. prosince 1937, místo narození je Praha. Ke konci jeho raného dětství došlo jednoho letního dne, z důvodu válečných zmatků v roce 1947 před začátkem školního roku na zámku v Čimelicích, kde sídlí rodina Schwarzenbergů. Tento prázdninový den devítiletý Karel začal jako obvykle lehkou snídaní a poté si šel hrát do místního parku, ve kterém se svými sourozenci – bratrem Bedřichem, sestrou Marii Eleonorou a nejmladší sestrou Annou Marií. Každý z nich měl svou šlechtickou přezdívku podle slov, které jako malé sami nejčastěji používali. Každé léto Schwarzenbergové trávili svůj čas na zámku v Čimelicích, odkud se na podzim vraceli na Orlík, však týdny mezi Vánoci a Velikonoci Schwarzenbergové tradičně trávili ve svém paláci, který se nachází nedaleko Národního divadla. Jejich časté stěhování převzali jako tradici od svých předků. Touto tradicí pokračuje i sám Karel Schwarzenberg pomocí současných možností zrychlených dopravních prostředků, oproti dřívějším možnostem. Jejich sídlo na Orlíku zabavilo v roce 1942 gestapo a proto se Schwarzenbergové museli přestěhovat zpět do svého rodného zámku v Čimelicích. Na sídlo na Orlíku měla přístup pouze matka Karla Schwarzenberga. Čimelicemi začali pochodovat chlapci v uniformách od Hitlera, kteří byli kamarádi Karla. Když to Karel viděl, tak chtěl být jako oni. Po tom co o tom řekl svému otci, viděl, jak otec najednou ztuhl a nevěděl z jakého důvodu. Až později se dozvěděl, že jeho matka po večerech párala z povlečení vyšívané monogramy a toto povlečení, rozdávala sousedům, kteří ukrývali u sebe Židy. Poté, co Čimelicemi procházeli muži, které Karel nikdy neviděl, což byli Američani a Rusové. A díky tomu začal Karel více sledovat, co se kolem něj vlastně vůbec děje. Začal číst otcovo předplacené noviny, ve kterých se psalo o tehdejší politice. Tehdejší politika pro něj nebyla moc srozumitelná a jediný, co věděl, že pro jeho rodinu vývoj tehdejší politiky neměl kladný dopad, spíše naopak. Jména tehdejších představitelů vlády znal Karel nazpaměť, což zná stále ještě teď. Jejich majetek byl zabaven a později se o něj přihlásili nacisté, po kterých se snažili i komunisté, kteří chtěli exemplárně potrestat nejmajetnější rodinu tehdejší doby. Roku 1947 Karlu Schwarzenbergovi matka oznámila, že rodina musí uprchnout z Československa do zahraničí. Po opuštění Československa se rodina ubytovala u babičky, z matčiny strany v Rakousku. Rodina Furstenbergových zde vlastnila velkou vilu, kterou zakoupil dědeček. V září roku 1951, když bylo Karlovi 14 let, byl zapsán na gymnáziu v Gmundenu. Karel se neučil moc dobře, měl spíše horší prospěch. Což vedlo k tomu, že Karlův otec s ním probíral latinu a opravoval mu chybné věty, které Karel psal. Z německého jazyka měl Karel dostatečnou, stejně jako z tělocviku. Jeho bratr Bedřich měl oproti Karlovi lepší prospěch a tak tomu bylo i na vysoké škole, kde měl Karel také stále špatné známky. Karel Schwarzenberg sám přiznává, že nemá akademické vzdělání a to z důvodu, že mu učení nikdy nešlo a že byl strašně líný se učit. Po smrti babičky se rodina Schwarzenbergů roku 1954 přestěhovala do Vídně. Karel se v roce 22.dubna 1967 oženil s Theresou, rozenou hraběnkou, na tuto svatbu přijelo téměř dvě stě lidí, mezi kterými byli i představitelé nejvyšší evropské aristokracie. Karel Schwarzenberg na svou manželku čekal celých deset let a až teprve rok před svatbou, se mladičká Theresa zamilovala do Karla. Karel se s manželkou Theresou po nějaké době rozvedl a v roce 2008 se s ní znovu oženil. Poté se Karel Schwarzenberg začal pohybovat okolo politiky. Karel Schwarzenberg už od mládí podporoval snahy o návrat demokracie do Československa. V letech 1985 až 1990 byl předsedou  Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva. V 80. letech rovněž aktivně podporoval činnost československých disidentů z řad Charty 77 a VONS. Během let 1990 až 1992 byl Karel Schwarzenberg vedoucím kancléřem prezidenta Václava Havla. Od roku 1993 až do roku 2000 se spíše věnoval správě rodinného majetku. Během roku 2004 se vrátil zpět a od roku 2004 až do roku 2010 byl Karel senátorem. Mezi roky 2007 až 2009 byl ministrem zahraničí ve vládě Mirka Topolánka. Od roku 2009 je lídrem politické strany TOP 09. Karel Schwarzenberg se stal roku 2010 poslancem a byl jmenován ministrem zahraničí a prvním místopředsedou vlády České republiky. V roce 2012 Karel Schwarzenberg kandiduje na post prezidenta České republiky.

 

Vlastní názor:

Můj názor ohledně Karla Schwarzenberga je, že od malička to neměl v životě moc jednoduché. V době, kdy si měl užívat dětství, musel řešit problémy, které v jeho věku normální děti řešit nemusí. Už jako malý chlapec sledoval noviny a pozoroval průběh tehdejší doby. Oproti ostatním dětem měl obrovskou výhodu, že mohl navštěvovat různá místa a že jeho rodina byla velice bohatá. Měli několik sídel, které každý rok navštěvovali. Ještě jsem se dozvěděla, že Karel Schwarzenberg je poslední syn rodu Schwarzenbergů. Karel Schwarzenberg na sebe upoutal pozornost, hlavně tím, že na mnoha sezení usíná a většina lidí má problém s tím, když mluví, že mu není moc rozumět.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!