Klimatická charakteristika Země, atmosféra

zeměpis

 

Otázka: Klimatická charakteristika Země, zemská atmosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Gabka

 

 

PODNEBNÉ PÁSY ZEMĚ

 • výsledek působení klimatogeografyckých činitelů

a) Rovníkový (0° – 5° z.š.)

 • průměrná teplota 24-28°C
 • malé výkyvy teplot
 • hodně srážek, vysoká vlhkost
 • typický biom: TDL

b) Subrovníkový (5° – 15° z.š.)

 • 2 období srážek, mezi nimiž je období sucha
 • typický biom: savana

c) Tropický (15°- 23,5° z.š.)

 • ubývají srážky
 • buď 1 nebo žádné období srážek
 • typický biom: savana, poušť

d) Subtropický (23,5° – 40° z.š)

 • 1) subtropy s obdobím letních dešťů
  • JV Asie
  • suchá zima, vlhké léto (monzuny)
  • typický biom: monzunové/vždyzelené lesy
 • 2) subtropy s obdobím zimních dešťů
  • středozemní oblast
  • horké suché léto, mírná vlhká zima
  • typický biom: subtropické lesy a křoviny

e) Mírný (40° – 60° z.š.)

 • 4 roční období; co 6 dní se mění počasí (působení front)
 • oceánský – vlhká zima, menší rozdíly teplot (Anglie)
 • přechodný – ovlivňován obojím (ČR)
 • kontinentální – sucho, vysoké rozdíly teplot (Rusko)
 • typický biom: lesy mírného pásu, jehličnaté lesy, stepi

f) Subpolární (60° – 66,5° z.š)

 • krátké chladné léto, dlouhá mrazivá zima
 • velké výkyvy teplot
 • permafrost (trvale zamrzlá půda)
 • typický biom: tajga, tundra

g) Polární (66,5° – 90° z.š.)

 • střídání polárního dne a noci
 • minimální srážky, ale trvalá sněhová pokrývka

 

MÍSTNÍ KLIMA

 • „horské podnebí“ – s nadmořskou výškou klesá teplota (sněžný pás – i na rovníku může být sníh)
 • „srážkový stín“ – návětrné strany pohoří – hojné srážky, v závětří – bez srážek (Dračí hory – poušť Kalahari)
 • „městské klima“ – vyšší teplota, výskyt smogu, mlhy
 • „inverze“ – mlhy se drží v kotlinách, na horách je pěkně


POČASÍ

 • okamžitý stav ovzduší

METEOROLOGIE = věda studující počasí

 • je charakteristické souhrnem hodnot meteorologických prvků
  • teplota vzduchu
  • tlak
  • proudění vzduchu (vítr)
  • oblačnost
  • srážkovost, vlhkost
  • sluneční svit

 

Teplota vzduchu

 • měření teploměrem – uloženo v meteorologické budce (2 m nad zemí)
 • max. teplota – 58°C (Al Azizya)
 • min. teplota – (-89,6°C Antarktida)

 

Tlak vzduchu

 • měří se barometrem, udáváno v hPa
 • průměrný tlak 1013 hPa

 

IZOBARY = čáry spojující místa se stejným tlakem vzduchu


Sluneční svit

 • měří se heliografem

Vítr

 • měření rychlosti anenometrem
 • měření směru – pomocí větrné směrovky

 

Vlhkost vzduchu

 • měří se obsah vodní páry pomocí vlhkoměru

 

Srážky

 • srážkoměr, měří se výška sloupce vody na daném území (v mm)
 • déšť, sníh, kroupy

 

Oblačnost

 • stupeň pokrytí oblohy oblaky

 

ATMOSFÉRA

 • vzdušný obal Země (směs plynů, tuhých a tekutých částic), který rozptyluje sluneční záření, zabraňuje průniku škodlivého záření z vesmíru a rovněž zabraňuje přehřívání země (odráží tepelné záření -> skleníkový efekt)
 • hlavní složky:
  • dusík (78%)
  • kyslík (21%)
  • ostatní látky (argon – 0,93%, oxid uhličitý, voda, mikroorganismy, půdní částice, kosmický prach, krystaly solí, produkty vulkanické činnosti atd.

 

VERTIKÁLNÍ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY

 •  podle výšky se mění fyzikální vlastnosti (tlak, hustota, teplota, vlhkost)

1) Troposféra (povrch – cca 14 km; nad póly 9 km a rovníkem 17 km)

 • bezprostředně ovlivňuje povrch země (déšť, vítr), nejvyšší hustota a tlak
 • až 90% hmotnosti atmosféry
 • teplota klesá o 0,65 °C na každých 100 nadmořských metrů

2) Stratosféra (14 km – 50 km)

 • ve výšce 25 km se nachází vysoká koncentrace ozónu – ozonosféra (chrání člověka před škodlivým zářením z kosmu, avšak vlivem antropogenní činnosti se snižuje ozonová koncentrace, zejména nad Antarktidou)

3) Mezosféra (50 – 80 km)

 • teplota klesá až k -100°C

4) Termosféra (80 – 500 km)

 • obrovský nárůst teploty (až 1500°C)
 • částice mají obrovskou kinetickou energii, výskyt polární záře => ionizace vzduchu

5) Exosféra

 • pozvolný přechod do vesmíru

Sluneční záření v atmosféře

 • ultrafialové záření (krátkovlnné záření)
 • viditelné světlo (spektrum)
 • infračervené záření (dlouhovlnné záření)

 

TEPELNÁ BILANCE V ATMOSFÉŘE

 • celkový ráz rozložení teploty na zemi ovlivňují klimatogeografičtí činitelé:
  • zeměpisná šířka (čím blíž k rovníku, tím vyšší teplota)
  • cirkulace vzduchu
  • nadmořská výška (čím výš, tím nižší teplota)
  • vzdálenost od pobřeží
   • oceánské (vysoká vlhkost, malé teplotní výkyvy mezi dnem a nocí a mezi zimou a létem)
   • přechodné
   • kontinentální (sucho, velké teplotní výkyvy)
  • vliv člověka (produkce skleníkových plynů àglobální oteplování, kácení lesů)
  • vegetace (zmírňují klima a zadržují vodu)
  • mořské proudy (V pobřeží – teplé proudy – srážky; Z pobřeží – studené proudy – vznik pouští)
 • Výsledkem je:

  • podnebí (klima) – dlouhodobý průběh počasí
  • počasí – okamžitý stav ovzduší na daném místě

 

VŠEOBECNÁ CIRKULACE ATMOSFÉRY

 • rozdílný přísun slunečního záření a různé vlastnosti zemského povrchu způsobují na zemi nerovnoměrné rozložení tlaku vzduchu
 • snahou tyto rozdíly vyrovnávat dochází k proudění vzduchu => fouká vítr z TV do TN
 • tlaková výše – oblast studeného vzduchu (obratníky, póly)
 • tlaková níže – oblast teplého vzduchu (rovník)
 • vlivem zemské rotace dochází ke stáčení vzdušných hmot na severní polokouli doprava, na jižní polokouli doleva (Coriolisova síla)

 

PASÁTY = pravidelné větry, které vanou od obratníků k rovníku

 • vzduch se na rovníku otepluje -> vstoupá vzhůru à pak se ochlazený vzduch roztéká    k obratníkům (=ANTIPASÁTY) — tato cirkulace vytváří tzv. Henliovu buňku

 

VZDUCHOVÉ HMOTY = objem vzduchu, který má nějakou vlastnost

 • při styku vzduchových hmot vznikají fronty
  • a) studené (velká mračna, bouřky)
  • b) teplé (vydatně prší)
 • umístění: arktická -> polární -> tropická -> rovníková -> tropická -> polární -> antarktická

 

MÍSTNÍ CIRKULACE

 • tlakové útvary vznikající na styku atmosférických hmot
 • Anticyklóna = oblast tlakové výše – vzduch jde pryč -> dobré počasí-slunečno, jasno
 • Cyklona = oblast tlakové níže – vzduch je vsáván do cyklony -> špatné počasí-bouře, tornáda

 

MÍSTNÍ VĚTRY

 • Blizard – Severní Amerika
 • Buran – Rusko, Sibiř
 • Fén, Bora – padaví vítr z hor – Evropa
 • Monzun – nejtypičtější proudění V, JV, J Asie (v Japonsku stále vlhký monzun)
  • 1) letní – oceán TV => pevnina TN – vlhký, přináší vydatné srážky
  • 2) zimní – pevnina TV => oceán TN – suchý

 

OZÓNOVÁ DÍRA

 • nedostatek ozonu chránící nás před nebezpečnými zářeními
 • její vznik je způsoben halogeny, freony
 • největší nad Antarktidou


ATMOSFÉRICKÉ PORUCHY

 • a) Bouřka 
  • soubor elektrických, akustických a optických jevů spojený s bouřkovými mraky
  • doprovázena lijáky, krupobitím, větrnými a sněhovými smrštěmi
 • b) Tropická cyklóna
  • oblast extrémně nízkého tlaku, která vznikla v tropických oblastech oceánů (hurikán, tajfun, uragán, orkán, cyklón)
 • c) Tornádo 
  • jeden větrný vír
  • velmi ničivá v USA
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!