Kolaudační řízení – katastrální správa

 

   Otázka: Kolaudační řízení

   Předmět: Katastrální správa

   Přidal(a): Tereza Mrowiecová

 

Kolaudace je činnost stavebního úřadu, která je nutná k vydání rozhodnutí o užívání stavby. Ke kolaudaci může dojít, pokud je dům téměř hotový a chybí jen maličkosti.

 

Téměř hotový dům = střecha, odvodnění, hromosvod, komíny, okna, dveře, veškeré instalace, povrchové úpravy stěn, stropů a podlah, zařizovací předměty v koupelnách, schodiště, balkóny se zábradlím, všechny přípojky inženýrských sítí, včetně měřících míst.

 

Žádost se podává na stavebním úřadě a kolaudace je zahájena na návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel avšak musí doložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.

 

Nutné náležitosti, které přikládáme k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí:

  1. projekt skutečného vyhotovení stavby
  2. zaměření osazení objektu
  3. stavební deník
  4. revizní zpráva o odzkoušení a bezchybnosti instalací
  5. revizní zpráva o odzkoušení a bezchybnosti komínů a jejich napojení na kotle
  6. doklady o vodotěsnosti žumpy
  7. jiné doklady podle potřeby stavebního úřadu

 

Je zahájeno kolaudační řízení a investor dostane oznámení s datem uskutečnění ústního řízení, které je spojené s místním zjišťováním přímo na stavbě.

 

Připomínkování a vydávání stanovisek (ochrana života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce technické zařízení). Zjistí-li stavební úřad závady, které brání užívání stanoví lhůtu na jejich odstranění a kolaudační řízení přeruší.

 

Výsledkem je vydání kolaudačního rozhodnutí, kterým je povoleno užívání stavby na ten účel, na který byla stavba postavena.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!