Kolonialismus, neokolonialismus a problémy rozvojových zemí

 

   Otázka: Kolonialismus, neokolonialismus a problémy rozvojových zemí

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Karel Dostalík

 

 

 

 

Kolonialismus

 • Ideologie, která je založena na ustavení a udržení nadvlády suverénního státu nad podřízenou společností
 • Kolonie není suverénní, je podřízená mateřské zemi
 • Lidé z mateřských území osidlují kolonie
 • Klíčové – objevení Ameriky
 • Jako první Portugalsko
 • Ve Španělsku – Rekonquista – znovunabytí Pyrenejského poloostrova pod nadvládnu křesťanů
 • Jako první osidlována Střední a Jižní Amerika – žili zde Májové (pyramidy), Aztékové (na začátku 16.století, F. Chortez, dříve dobyta než Inkové), Inkové (prosperující říše dobyta Pizarrem 1533, 1535 – hlavní středisko Lima)

 

 • Důvody:
 • Turci – uzavřena cesta, hledání nové cesty do Indie
 • Potřeba nových surovin
 • Nové technické objevy
 • 1949 – Dohoda v Tordesillas – rozdělení sféry vlivu, PORT – J Am, ŠPA – Stř. Am.
 • Atlantický trojúhelník – otroci z Afriky do Ameriky, hospodářský systém založený na práci otroků na plantážích
 • Do popředí se dostávají Britové a Holanďané (17.století) – S Am
 • Holanďané – New Amsterdam -> New York
 • 1651 – Navigační akta – na britskou půdu může být dováženo jen britskými loděmi
 • Kolonie již jako odbytiště, strategická místa
 • Sedmiletá válka = indiánská
 • století
 • FRA x VB
 • VB vyhrála, získala Kanadu
 • Dvojjazyčnost

 

 • Od 19.století – zájem o Afriku
 • Ve 20., 30. Letech 19.století J Am státy získávají nezávislost – Simon Bolíva, Monreova doktrína
 • Belgie – Belgické Kongo
 • Egypt – není přímo kolonií, ale je závislý na VB
 • Otevřen Suezský průplav – VB
 • Bitva u Fašódy – FRA x VB
 • 1904 – Srdečná dohoda – stanovila hranice
 • J Afrika
 • Diamanty
 • Búrská válka (1899 – 1902
 • Búrové (potomci Holanďanů), poprvé použity koncentrační tábory, vytlačeni na S
 • Asie
 • Indie
 • Pod vlivem VB
 • 1947 – samostatnost
 • Mahátma Gándhí, Nehrú
 • Rozdělená na Pákistán (islám) a Indii

 

Dekolonizace

Afrika

 • 1945 – jen 4 nezávislé státy – Egypt, Libérie, Etiopie, Jihoafrická unie
 • Kolonie – Británie, Francie, Belgie, Postrugalsko, Madagascar – FRA
 • Charles de Gaulle – slíbil rozšíření autonomních práv
 • Dekolonizace proběhla také kvůli zápornému postoji USA
 • Ghana
 • Kwame Nkrumah
 • Bojkot britského zboží a úřadů -> autonomie -> 1957 získává samostatnost
 • Nigérie, Somálsko, Sierra Leone – stále styk
 • Keňa
 • Domorodé teroristické hnutí Mau – Mau (kmen Kikujů)
 • 1963 – autonomie
 • 1964 – nezávislost
 • Malawi a Zambie
 • Bělošské obyvatelstvo
 • Středoafrická federace
 • Zimbabwe
 • Útok na bělošské obyvatelstvo
 • Mugabe -> diktátor
 • Francouzské kolonie
 • Posílení suverenity Maroka – FRA to odmítá -> partyzánská válka proti Francouzům
 • Alžírsko – válka až do 60.let
 • 1960 – ROK AFRIKY – nezávislosti dosáhlo nejvíce států
 • Belgické Kongo – násilnosti
 • Mozambik – likvidovány bělošské farmy, hyperinflace
 • Súdán – oddělil se Jižní Súdán

 

Důsledky

 • „Africká demokracie“
 • Těží z turistického ruchu nebo přírodního bohatství
 • Některé státy – násilné převraty
 • Primmitivní zemědělství, žádný průmysl, plenění přírody -> nemohly přivést demokracii
 • Většinou v čele států – diktátoři
 • Války, hladomory, etnické násilí, AIDS

 

Neokolonialismus

 • Propojení světových ekonomik a vliv nadnárodních korporací na země třetího světa
 • Formálně jsou tyto chudé státy nezávislé, reálně zůstává jejich ekonomický a politický systém úzce kontrolován
 • přítomnost zahraničního kapitálu či západního investora v rozvojové zemi – využívána levná pracovní síla

 

 • Dohoda z Lomé
 • od roku 1975 meziEU a státy Afriky, Karibiku a Pacifiku (AKT)
 • dohody umožňovaly státům AKT bezcelní dovoz do EU pouze primárních komodit, tzn. produktů s žádnou či minimální přidanou hodnotou -> státy AKT závislé na příjmu valut z exportu
 • zůstávají na podobném stupni rozvojePro EU jsou tyto dohody výhodné, jelikož jí zajišťuje levný import
 • poskytování půjček rozvojovým zemím ze stranyMezinárodního měnového fondu

 

Globální problémy

 • týkají se celého lidstva
 • přesahují hranice jednotlivých států
 • pokud nebudou řešeny – ohrožují kvalitu života, existenci lidského druhu
 • nutná je spolupráce – mezinárodní organizace

 

 • Nebezpečí války světového rozsahu, zbraně hromadného ničení
 • Jaderné, biologické, chemické
 • Napětí mezi Indií a Pákistánem
 • Jaderný program Severní Koreje a Íránu
 • OSN, NATO

 

 • Terorismus
 • Proti civilnímu obyvatelstvu, majetku
 • Islámský terorismus – Al-Kajda
 • Levicoví a pravicoví extrémisté (Rudá brigáda), nacionalisté (Kurdové)
 • Skrytá hrozba pro demokracii

 

 • Organizovaný zločin
 • Drogy, zbraně, obchod s lidmi…
 • Snaží se korumpovat úředníky, politiky…
 • Interpol, Europol

 

 • Růst populace a následně nebezpečí hladomoru, žízně
 • Protipopulační opatření
 • Hlavně v chudých zemích
 • Řešení: dostupnost antikoncepce, změna životního stylu….

 

 • Zvyšující se rozdíly mezi bohatými a chudými
 • 10% nejbohatších lidí vlastní 90% světového majetku
 • Chudý rozvojový Jih x bohatý Sever
 • Centra x periferie

 

 • Velké migrační vlny
 • Ve vyspělých zemích – vysoká životní úroveň, počet obyvatel stagnuje
 • V rozvojových – nízká životní úroveň, počet obyvatel roste -> emigrace do vyspělých -> napětí mezi imigranty a původními obyvateli

 

 • Hrozba celosvětové epidemie smrtelné choroby
 • AIDS, Ebola
 • Díky cestování a obchodní výměně

 

 • Rozvoj techniky předbíhá rozvoj morálky a zákonů
 • Zbraně hromadného ničení, klonování, čtení genetického kódu…

 

 • Ekologická krize
 • Ubývá surovin, přibývá odpadků, zhoršuje se životní prostředí
 • Globální oteplování
 • Spalování fosilních paliv
 • Intenzivní zemědělská činnost
 • Roste množství skleníkových plynů -> zabraňují zpětnému odrazu slunečních paprsků do kosmu = skleníkový efekt
 • Ozónová díra
 • Freony rozbíjejí ozón -> ozónová díra
 • Vyčerpání surovin a neobnovitelných zdrojů energie
 • Ložiska kovů, ropy, uhlí, uranu
 • Likvidace vzácných biotopů
 • Díky hospodářské činnosti a znečištění
 • Kácení deštných pralesů
 • Znečištění
 • Skládky, zamoření ovzduší, znehodnocení vod…
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!