Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů

"sociologie

 

Otázka: Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů

Předmět: Sociologie (společenské vědy)

Přidal(a): Sagitt

 

Problém organizací/institucí a organizované moci

 

Dvojakost institucí – příklad svátků

  • Problém institucí a institucionalizovaného jednání navozuje otázku, do jaké míry je konkrétní člověk tvůrcem společnost a nakolik je jejím produktem.
  • Konsensuální přístup popisuje, jakým způsobem je člověk formován tlaky platných norem a ustavených hodnot ve společenského tvora
  • Interpretativní přístup klade důraz na to, že každá osobnost je ve svém vztahu ke světu neopakovatelná, každý si konstruuje svůj svět subjektivně, společnost není ničím, není-li sumou aktivit a výkonů jednotlivců (musí se kombinovat přístup konsensuální s interpretativním)

 

Dvojakost moci – příklad státu

  • Problém organizací a organizované moci navozuje otázku, nakolik jsou soc. útvary drženy pohromadě dobrovolným konsensem a nakolik jsou nekompromisně vynuceny násilím
  • Nutno zkombinovat přístup konsensuální s teorií konfliktu

 

Dvojakost komunikace – příklad vědění

  • Komunikace prostřednictvím symbolů navozuje neméně zásadní otázku, a do jaké míry je sdělované a sdílené vědění nástrojem emancipace člověka a v jaké míře je naopak prostředkem jeho kontroly a manipulace
  • Nutné zkombinovat interpretativní přístup s jeho důrazem na svobodu jednotlivce při jeho orientaci ve světě s teorií konfliktu, která chápe veškeré veškeré vědění jen jako zvláště účinnou pomůcku při prosazování vlastních zájmů na úkor druhých
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!