Komunikace – techniky, alternativní a augmentativní

 

   Otázka: Komunikace a její techniky, alternativní a augmentativní komunikace

   Předmět: Psychologie, Společenské vědy

   Přidal(a): Miloslava Skopalová

 

 

Obsah:

 • Neverbální komunikace
 • Komunikační techniky a dovednosti
 • Alternativní a augmentativní komunikace

 

Neverbální komunikace

 • Druh sdělení, při kterém si předáváme informace beze slov
 • Podporuje nebo plně nahrazuje řeč
 • Sdělujeme jí emoce, zájem, dojmy, postoje
 • Celkový dojem oblékání, líčení, vůně, vzdálenost těla)

 

KATEGORIE NEVERBÁLNÍHO SDĚLENÍ

1. Symboly

 • vizuální znak, znamení nebo značka, která odkazuje na určitý význam
 • Srdce = láska, kříž = smrt, bíložlutý kosočtverec = hlavní silnice

2. Ilustrátor

 • Doprovodná ilustrativní gesta
 • Užívaná pro zdůraznění obsahu řeči, naznačení vztahů, udávání tempa/rytmu
 • Podmínkou porozumění je kongruence verbální komunikace a pohybů těla.
 • Mluvíme o kruhu, naznačíme ho pohybem dokola

3. Regulátory

 • Usměrňující a řídící signály
 • Patří sem podání ruky, kývání hlavou a pohledy
 • Kývavý pohyb ukazováčku na ruce umístěné před tělem říká „pojď sem“

4. Adaptéry

 • Pohyby, gesta, ostatní činnosti používané pro zvládání našich pocitů a k řízení našich reakcí
 • Kousání nehtů, hraní s vlasy, poklepávání nohou

 

Komunikační techniky a dovednosti

MIMIKA

 • Vyjadřování výrazem obličeje (stavy obličejových svalů)
 • Nejvýznamnější a nejméně ovlivněna vůlí
 • Dozvídáme se to, co neprojde ústy
 • Vyjadřujeme jí emoce

Dělení obličeje:

 • Horní část – od obočí k čelu (úzkost, překvapení, zájem, přísnost, vztek, podráždění)
 • Střední část – očí, nos
 • Dolní část – ústa, rty

 

OČNÍ KONTAKT

 • Jádro neverbální komunikace
 • Střetnutí dvou pohledů
 • Nezbytný pro zahájení rozhovoru
 • Sledování zornic (nemůžeme je ovlivnit, reagují na emoce)
 • Rozšířené – napětí, očekávání, zlost
 • Čárky – klid, pohoda
 • Házení – nervozita, nejistota, stud

 

GESTIKULACE, GESTA

 • Gesto – pohyb nebo uspořádání částí těla mluvčího, něco naznačuje
 • Spolu s mimikou jsou hlavními prostředky neverbální komunikace
 • Doprovází řeč
 • Ruka v pěst – napětí, neklid
 • Roztažené ruce – mám tě rád

 

PROXEMIKA

 • Spočívá ve vyjádření vztahu na základě vzdálenosti mezi osobami
 • Závisí na: věku, pohlaví, kultuře, náboženství

Zóny:

 1. Intimní zóna : 15-45 cm (rodina, páry)
 2. Osobní (rodinná) : 45-120 cm (spolužáci, kamarádi)
 3. Společenská : 1,2-3,7 m (společnost- vzdálenost mezi podáním ruky)
 4. Veřejná : 3,7 m (kdekoliv – letadlo, tramvaj, autobus,….)

POSTUROLOGIE

 • Řeč našeho těla – v jeden moment dáváme najevo, co si myslíme
 • Konfigurace – celkové položení všech částí těla při základní poloze
 • Kongruentní postoj – vzájemný soulad mezi postojem a emocemi
 • Nekongruentní postoj – nesouhlas, opozice členů

HAPTIKA

 • Kontakt hmatem
 • Význam: přátelský ( podání ruky, objetí, polibek), nepřátelský ( facky,pohlavky)

KINETIKA

 • Řeč pohybů těla a veškerých jeho částí
 • Zabývá se rychlostí pohybů, ohraničení pohybů, prostorovostí, souladem

ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU

 • Jde o způsob a volbu oblečení, účesu, líčení, apod.
 • Svědčí o vztahu k sobě samému
 • Každá profese má jiné oblečení (uniformu)
 • Úprava má odpovídat situaci
 • Důležitá je střídmost – není nutné na sebe upozorňovat, pokud to není nutné

 

Alternativní a augmentativní komunikace

Alternativní komunikace

 • komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči (nejde komunikovat slovy, nabídneme jiný prostředek

 

Augmentativní komunikace

 • systémy komunikace, které podporují, nedostatečné komunikační schopnosti

 

Jak odhadnout způsob komunikace?

 • Informovat se o rozsahu komunikačních schopností
 • Zjistit rozsah slovní zásoby
  • a) aktivní (slova, která používám
  • b) pasivní (čemu rozumím)
 • Fyzické a psychické dovednosti
 • Stav smyslových orgánů
 • Kondice pozornosti
 • Věk (dítě, teenager, dospělý, senior)
 • Předpoklad vývoje řeči
 • Zralost kognitivních funkcí
 • Motivace
 • Sociální prostředí ( rodina, přátelé, sociální služba,..)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!