Komunikace – maturitní otázka ZSV

 

  Otázka: Komunikace

  Předmět: Základy společenských věd

  Přidal(a): Kamm

 

 

 

 

= předávání informací v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků, zahrnuje i sdílení

 

Rozlišujeme:

Jazyk – abstraktní systém prostředků a pravidel sloužící k smysluplnému projevu, nástroj myšlení a dorozumění

Řeč – schopnost člověka vyjadřovat myšlenky (přání, emoce, rozkazy, estetické prožitky) artikulovanými zvuky nebo grafickými projevy

Mluva –konkrétní realizace jazyka

 

Význam komunikace

Každý z nás vnímá přesný význam slov prostřednictvím svého hodnocení, na základě svých zkušeností a znalostí

 

Faktory ovlivňující komunikaci mimoslovní:

– Vokální komunikace se zabývá používáním slov a písmen ve verbální komunikaci:

 • Výška hlasu (s výškou hlasu se může měnit i význam slov)
 • Modulace hlasu(monotónní projev uspává)
 • Tón hlasu, srozumitelnost, tempo řeči, výslovnost, načasování…

– Verbální (slovní) komunikace

 • Interpersonální – dialog mezi 2 lidmi
 • Skupinová komunikace – rozhovor ve skupině
 • Masová komunikace–zasáhne v krátké době velký počet lidí (masmédia = TV, internet, noviny atd.)

 

 Podmínky dobrého rozhovoru:
-Přiměřená vzdálenost

-Zrakový kontakt
-Přiměřený výraz tváře
-Být k partnerovi otočen čelem
-Klid řeči i těla
-Neskákat druhému do řeči
-Slušné chování (pozdrav, poslouchat     druhého atd.)

Zajímavosti:

Víš, že při rozhovoru je pouze 10% vyjádřeno slovy, 40% tím, jak je to řečeno, a 50% získáme ze signálů řeči?

Jakým smyslem získává člověk nejvíce informací?

Zrak= 80%  sluch= 10%  ostatní smysly = 10%

Zóny v komunikaci

 • Intimní zóna – partneři, útok, doktor
 • Osobní zóna – komunikace s přáteli, s kolegy v práci
 • Společenská zóna – pracovní jednání, rozhovor s prodavačem
 • Veřejná zóna –herci na jevišti, setkání s cizím člověkem

MIMOSLOVNÍ KOMUNIKACE

 • MIMIKA
 • GESTIKA
 • Znaková řeč
 • HAPTIKA
 • PROXEMIKA
 • POSTUROLOGIE
 • ŘEČ OČÍ
 • Kinezika

Komunikovat můžeme také:
účesem

oblečením
vůní
KOMUNIKACE ČINEM

 

Pasivita v komunici

 • Bezbrannost vůči požadavkům druhých
 • Nedostatek sebejistoty
 • Ustupování ostatním
 • Stálé omlouvání se
 • Vyhýbání se výměně názorů a sociálním kontaktům
 • Pocit, že mě druzí využívají. Vybíjení si vzteku na slabších.

 

Asertivita v komunikaci

 • Ví, co chce dělat a jsou mu jasné i následky
 • Vyhýbá se manipulaci a agresi
 • Většinou přímo řekne své pocity
 • Nepovyšuje se a zásadně se neponižuje
 • Umí naslouchat druhému
 • Když udělá chybu, tak ji přizná
 • Přistoupí na kompromisy
 • Působí volně, vyrovnaně, srozumitelně
 • Častěji vyjadřuje pozitivní věci
 • Kritizuje věcně, konstruktivně
 • Jde mu o spolupráci s ostatními, ne o své vítězství

Řešení konfliktů

Konflikt  je střet dvou či více osob nebo skupin, jejichž stanoviska, motivy, snahy, jsou v  protikladu.

 • POZOR NA nevhodné místo a situace, nehledají řešení, problém není přesně popsán, nadřízená nepodporuje podřízenou, nezná pohled protistrany
 • Doporučení

 

 

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!