Komunikační procesy

právo

 

   Otázka: Komunikační procesy

   Předmět: Psychologie, Sociologie

   Přidal(a): Helena

 

 

Definice:

 • Komunikace je odevzdávání a příjmení informací při přímém nebo nepřímém sociálním styku.
 • Je to základní lidská potřeba, potřeba sociální existence, smyslem komunikace je dorozumět se ovlivnění – sociální interakce

 

Komunikační formy

 • Verbální – slovní
 • Neverbální – gesta, pohyby
 • Obrazná – dopravní značky
 • Symbolická – statní znak, noty
 • Metakomunikace – způsob, kdy něco sdělujeme a obsah sdílení může být doplněn nebo změněn neverbálními projevy (nepřípustní zz)

 

Dělení komunikace

 • Meziosobní – přímý kontakt s druhou osobou
 • Skupinová – v uzavřené skupině
 • Masová – sdělovací typy

 

Funkce komunikace

 • Informovat- předat zprávu,
 • Instruovat – poučení,naučit,zasvětit
 • Přesvědčit – ovlivnění a manipulace
 • Pobavit – rozveselit, rozptýlit

 

Typy

 • Kruhová bezprostředními sousedy
 • Řetězová- předání informací od jedné osoby ke druhé
 • Ohnisková – jedinec zprostředkovává informace ostatním.
 • Vertikální – od nadřízeného k podřízenému
 • Horizontální – komunikace na stejné úrovni.

 

Činitelé komunikace

 • 1,komunikátor – ten kdo vysílá
 • 2, komunikant – ten kdo přímá, naslouchá
 • 3, komuniké – obsah sdělení, zpráva, která je vysílána.
 • 4, zpětná vazba – reakce odpověď, kontrola pochopení komuniké.
 • 5, situační kontext – prostředí a situace ve které komunikace probíhá a které může zásadně změnit význam sděleného.

 

Komunikační techniky a jejich využití

 • Naslouchání (splnění přání pacientovi)
 • Kladení otázek (srozumitelnost, taktika)
 • Podpora projevu (trpělivost)
 • Rezonance – zdravotník opakuje již řečené, tím dává najevo, že rozumí a vnímá.
 • Reflexe – odezva pochopení zdravotníkem

 

Sumarizace – celkový přehled o pacientovi

Komunikační bariery – podle stavu vědomí, vnímání, odlišné hodnoty. Nezájem, nesoustředěnost, jazyková bariera,

Odstranění bariér – artikulace

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy