Konceptuální umění

dějiny

 

Otázka: Konceptuální umění

Předmět: Výtvarná výchova, Dějiny umění

Přidal(a): Terezie Kofroňová

 

Konceptuální umění

= odmítá klasické vyjadřovací prostředky, dílo může existovat pouze jako koncept – záměr, projekt, který ani nemusí být zrealizován

 • Myšlenka jako sama i když není provedena, je uměleckým dílem, stejně jako hotový ,,produkt,,
 • Místo barvami a materiálem pracuje s myšlenkami a významy
 • Role autora je potlačena
 • Pro plné vnímání konceptuálního díla je také často nutné znát kontext, k němuž se dílo vztahuje
 • Rozhodující se stala idea a nikoli výtvarné práce či vytvořený objekt -> umělci vyjadřovali rozličnou škálou médií (předchůdce MARCEL DUCHAMP – dílo readymady – provokativní otázka pro smysl umění)
 • Naplno se rozvíjí v 60.letech ve celém spektru vizuálního umění
 • Představuje zlom ve vývoji výtvarné kultury
 • Umění není možné pochopit bez kontextu

 

JOSEPH KOSUTH  

 • Jeden z otců konceptualismu
 • umění definuje jako výzkum pojmu umění
 • Dílo: Jedna a tři židle

 

UMĚLCI PO 2. SV VÁLCE

 • JASPER JOHNS                                         
  • Motivy vlajky USA
 • R. RAUSCHENBERG
  • BLACK MARKET- vymazaná DeKoonigova kresba

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EVROPŠTÍ UMĚLCI

YVES KLEIN

 • 1958- uspořádal výstavu prázdno (vystavil prázdnou galerii)
 • Kresby vytvářel pomocí plamenometu nebo otiskem nahých těl natřených modrou barvou na papír či plátno (antropometrie)
 • Udělal fotomontáž, na které skáče volně do prostoru

 

PIERO MANZONI

 • Na své výstavě prohlásil všechny návštěvníky za svá díla a podepsal je
 • Vystavil a prodával umělcův dech– balónek, který sám nafoukl
 • 1961- série objektů- plechovky obsahující vlastní exkrementy->UMĚLCOVO HOVNO (prodával je za jejich váhu ve zlatě)

 

Hnutí FLUXUS

 • Na začátku spjato s hnutím FLUXUS – inspirovala je tvorba skladatele Johna Cage
 • Do akcí zapojovali publikum
 • V hnutí FLUXUS vystupovali např. Alan Kaprow, Joseph Beuys, Yves Klein
 • Vůdčí osobnost – skladatel George Maciunas
 • Ředitelem pro východní Evropu -> Milan Knížák

 

JOHN CAGE

 • Experimentální hudebník
 • Jeho tvorba má blízko k performanci
 • S Robertem Rauschenbergem a tanečníkem Mercem Cunninghamem uspořádali komponované, volné představení mísící hudbu, tanec a výtvarné umění
 • Proslaven díky své skladbě ,,4,33´´ kdy interpret otevře víko klavíru a po uplynutí uvedeného času jej opět otevře
 • Používal neobvyklé šumy, ruchy a zvuky získané pomocí neobvyklých materiálů a pomůcek
 • Do konceptuálního umění patří i ENVIROMENTALISTÉ (umělci vytvářející neobvyklá ,,prostředí,,)
 • Konceptuální mráz mají happeningy a performance
  • HAPPENING= umělci se na akci připravují, ale sám průběh je závislý na řadě neočekávaných faktorů, zapojuje se i publikum – pasivní divák se mění ve spolutvůrce a dosahuje intenzivního prožitku
   • Např. instalace YARD – Allan Kaprow- dvůr galerie naplnil pneumatikami a návštěvníky nechal, aby se pohybovali v tomto prostoru
  • PERFORMANCE= představení, je připravenou akcí, která nepočítá s účastí publika, může však mít nepředpokládaný průběh
   • Např. instalace FLUIDS– Allan Kaprow- nechal na 18 místech vystavět stavbu z ledových cihel, které vlivem tepla roztála

 

JOSEPH KOSUTH

 • vystavoval negativy kopií slovníkových hesel

 

BRUCE NAUMANN

 • proslulo neonovými nápisy zaznamenávající banality nebo nesmysly

 

JOSEPH BEYUS

 • Umělec a pedagog
 • Jeho díla zahrnuje hapenningy a performance, instalace
 • Představitel akčního umění
 • V jeho tvorbě hraje velkou roli materiál: tuk a plsť (odkazuje tím na svou individuální mytologii: za 2. sv války byl jako letec sestřelen nad Krymem, místní obyvatelé jeho zranění vyléčili tak, že ho potřeli tukem a zabalili do plsti
 • Dílo:
  • JAK VYSVĚTLIT OBRAZY MRTVÉMU ZAJÍCI 
   • Má hlavu potřenou medem a pokrytou plátkovým zlatem, vysvětluje zastřelenému zajíci cosi, položil si ho na klín
  • I LIKE AMERICA AND AMERICA LIKES ME
   • Nejslavnější akce
   • Moto: zrušení bariéry mezi posvátným indiánským zvířetem a bílým člověkem z civilizace, nakonec po třech den, kdy byl zabalený v plášti zařve a odjíždí na letiště a odlétá do Evropy (to naznačuje, že v Americe ho nic nezajímá)

 

MILAN KNÍŽÁK

 • V 60letech spjato s hudební skupinou AKTUAL
 • Do tvorby se promítly některé experimentální trendy
 • Známý tvorbou happeningů a performancí
 • ,, DEMONSTRACE JEDNOHO´´´(1964) ležel na ulici četl knihy a pálil je, kolemjdoucí při průchodu kokrhali
 • ,,OBLÉKÁNÍ STROMŮ´´ – pojí se princip happeningu s land artem, účastníci oblékali stromy do donesených oděvů

 

JIŘÍ VALOCH

 • Tvůrce vizuální a konceptuální poezie, fotografické poezie a fotografických konceptů, textových instalací a konceptuálních kreseb
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!