Kontrola jakosti betonu – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Kontrola jakosti betonu

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

KONTROLA JAKOSTI BETONU

Vnitřní a vnější kontrola

 • vnitřní,
  • výroba betonu,
  • provádí výrobce,
  • vstupní kontrola,
  • prověřuje jakost složek – kamenivo, voda,
  • kontrola výrobního zařízení,
  • kontrola zkušebního zařízení,
  • kontrola výrobního procesu,

průkazní zkoušky

  • prokazují vlastnosti nově navržené směsi,
  • provádí se ve fázi návrhu receptury před velkovýrobou,

kontrolní zkoušky

  • v průběhu výroby,
  • ověřují shodu vyrobeného betonu s recepturou,
  • počet a četnost zkoušek závisí na množství vyráběného betonu, dané normou,
  • krychelná zkouška pevnosti betonu v tlaku,
  • min. na sadě 3 krychlí z jedné záměsi,
  • základní rozměr 150mm, vysokopevnostní betony 100mm,
  • uložení vzorků v klimatizovaném prostředí (teplota 20°C ±2°C, vlhkost),
  • možné je i uložení ve vodě,
  • zkoušky standardně po 28 dnech, zkrácené po 1, 2, 7, 14, 21 dnech → pro zjištění pevnosti pro odbednění,
 • vnější
  • provádí certifikační orgán, popř. odběratel (kontrolují proces),

 

 

Destruktivní zkoušky

 • zkoušený vzorek se zničí,
 • krychelná zkouška pevnosti v tlaku,

 

Nedestruktivní zkoušky

 • pro ověření vlastností hotové kce (pevnost v tlaku, modul pružnosti, rovnoměrnost vlastností, poloha a rozmístění výztuže, vlhkost, homogenita betonu…),
 • a) mechanické (sklerometrické) zkoušky
  • pro pevnost betonu v tlaku,
  • Schmidtovo kladívko,
  • princip:
   • očistíme a obrousíme místo 10x10cm,
   • na jednom zkušebním místě min. 7 úderů, nejnižší a nejvyšší hodnota se škrtá, ze zbývajících uděláme průměr,
   • počet zkušebních míst předepsaný podle typu a objemu kce,
   • z průměrných hodnot určíme orientační pevnost v tlaku,
 • b) dynamické zkoušky
  • modul pružnosti,
  • nejpoužívanější – impulsová zkouška,
  • měříme rychlost vlny,
  • resonanční zkouška,
  • rozkmitání kce,
  • mosty,
 • c) radiometrické zkoušky
  • použití rentgenu,
 • d) tenzometrické zkoušky
  • měříme napětí a deformaci,

 

Nedestruktivně destrukční zkoušky

 • ze zkoušené kce odebereme vzorek (vývrt), ten odzkoušíme v lisu,
 • samostatně nebo v kombinaci se Schmidtovým kladívkem,
 • výsledkem je zaručená pevnost betonu,
 • úprava vzorku:
  • zaříznutí podstav,
  • pokud je vzorek malý, doplníme jemnozrnnou cementovou maltou nižší pevnosti, než předpokládáme,
 • používá se průměr 100mm a menší,
 • zkoušené místo musíme doplnit kvalitním betonem.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!