Kovy využívané v polygrafii – Polygrafické materiály

 

   Otázka: Kovy využívané v polygrafii

   Předmět: Polygrafické materiály

   Přidal(a): eM.13

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOVŮ VÝZNAMNÝCH V POLYGRAFII, VYUŽITÍ
V JEDNOTLIVÝCH TISKOVÝCH TECHNIKÁCH

 

TISK Z VÝŠKY

Hořčík – Mg
– nachází se v II. A skupině
– vyskytuje se pouze ve sloučeninách, silně zastoupený v zemské kůře i vesmíru
– je stříbrobílý a lesklý
– máloodolný vůči korozi, je středně tvrdý, lehký, tažný kov, dobře se slévá s jinými kovy, ale jen málo z nich má praktické využití
Využití v polygrafii: konstrukční materiál, výroba štočků

 

Zinek – Zn
– nachází se v II. B skupině
– z 90% se vyrábí ze svých sulfidických rud
– modrobílý, kovový prvek se silným leskem
– za normálních teploty je křehký, 100°- 150° je tažný a dá se válcovat na plech a vytahovat na dráty, nad 200° je opět křehký a dá se rozetřít na prach, je snadno tavitelný, patří k nejsnáze těkající kovům
Využití v polygrafii: hlubotiskové válce, u kterých se vypalují tiskové body  laserem nebo se do něj vyleptávají štočky

 

TISK Z PLOCHY
Hliník – Al
– nachází se v III. A skupině
– setáváme se pouze s jeho sloučeninami
– je to 3. nejvíce zastoupený prvek v zemské kůře, horninou na bázi hliníku je baucit
– bělavě šedá barva
– je lehký, velmi dobrý vodič elektrického prudu, široce používaný v elektirkých technologiích a ve formě slitin v leteckém průmyslu
Využití v polygrafii: především v ofsetu

 

TISK Z HLOUBKY

Nikl – Ni
– nachází se v VIII. B skupině
– v přírodě je hojně zastoupen
– stříbrolesklý kov s nádechem do žluta
– je tvrdý a odolný vůči korozi, je velmi tažný a dá se kovat, svářet a válcovat na plech nebo vytahovat na dráty
– patří mezi přechodné prvky
Využití v polygrafii: hlubotiskové válce jako vrstva, která spojuje ocelové jádro s vrtvou mědi

 

Chrom – Cr
– nachází se v VI. B skupině
– značné zastoupení v zemi i ve vesmíru, s rudami železa
– lesklý, namodralý kov
– je tvrdý a odolný vůči korozi, mimořádně nízká reaktivita a vysoká chemická odolnost
Využití v polygrafii: ochrana mědi na hlubotiskových válcích

 

Měď – Cu
– nachází se v I. B skupině
– v přírodě pouze vzácně ve větším množství ve sloučeninách, nejčastěji forma sulfidů
– červenolesklý kov, měkký
– odolný vůči korozi, pokrývá se tzv. Měděnkou, vede dobře elektrický proud a teplo, je kujný
Využití v polygrafii: hlubotiskové válce, kde se leptá chloridem železitým a vytváří se tiskové body

 

Stříbro – Ag
– nachází se v I. B skupině
– ušlechtilý kov bílé barvy používaný člověkem od starověku
– nejlepší elektrická i tepelná vodivost, slouží jako součást různých slitin pro využití v elektrickém průmyslu, výrobě CD a DVD nosičů a šperkařství
– jeho sločeniny jsou nezbytné pro fotografický průmysl
Využití v polygrafii: ve sloučeninách, které redukcí na stříbro umožňují vytvoření obrazu na fotkách

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy