Křížové výpravy – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Křížové výpravy

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): janajireckova

 

 

Křížové výpravy (11. – 13. století)

– fenomén středověku

– vojenské tažení evropských feudálů proti nevěřícím a později proti kacířům – hlavně výpravy do Palestiny

– celkem 8 křížových výprav do Palestiny + 1 dětská

– jediná snaha Evropanů exportovat mimo Evropu – nevalné výsledky

 

Příčiny

 1. ovládnutí Palestiny muslimskými Turky (Seldžuky)

– 1071 – bitva u Mantzikertu – Turci porazili Byzantskou říši

– 1076 – Turci dobily Jeruzalém – císař Alexios I. Komnenos požádal západ o pomoc

– 1095 – církevní koncil v Clermontu – papež Urban II. vyhlásil I. křížovou výpravu

 1. agrární revoluce

– zlepšení podmínek v zemědělství ® více úrody ® nárůst počtu obyvatel

– Palestina nabízela nové pozemkové vlastenectví, novou kořist

 1. řešili problém majorátu

– majetek je nedělitelný a dědí ho nejstarší syn

 

– první vyvražďování židů – pogromy

– panovníci a papežové křížové výpravy organizovali

 

I. Křížová výprava (1096 – 1099)

– vyhlásil ji papež Urban II.

– byla nejúspěšnější

– předvoj výpravy tvořila výprava chudiny

– několik proudů

 1. chudina

– šli do Palestiny pěšky, napáchali po celé Evropě mnoho škod (pogromy na Židy)

– bez vojenské zkušenosti  ® fiasko

– vedl je Petr z Amiens (Petr Poustevník) – francouzský mnicha a lidový kazatel

 1. regulérní vojsko

– výprava především šlechty

1098 – dobyli pevnost Akkon

– 1099 – dobyli Jeruzalém

– Evropané se usadili v oblasti Palestiny ® * několik křesťanských státečků

 1. Království Jeruzalemské
 2. Hrabství Tripolis, Hrabství Edessa
 3. Knížectví Austrochie

 

II. Křížová výprava (1147 – 1149)

– poražena už na Malé Asii

– účast francouzského krále Ludvíka VII. Němce, císaře Konráda III. a českého knížete Vladislava II.

– Seldžukové později získali nad křesťany převahu

1187 – bitva u Hattínu – Saladin porazil křižáky a ovládl Jeruzalém

 

III. Křížová výprava (1189–1192)

– nejslavnější výprava

– osobnosti: Richard I. Lví srdce (Anglie), Filip II. August (Francie), Fridrich I. Barbarossa (SŘŘ NN)

– pomocná věda: * heraldika

– * fafrnochy – pláště, které si rytíři pokládali na helmu a nechali je splývat jako ochranu z vrcholu přilby na záda

– Fridrich I. Barbarossa zemřel, Filip II. August se vrátil zpět do Francie a dobývá tam území, které jsou pod nadvládou Anglie, Richard I. Lví srdce bojuje na výpravě se Saladinem

– končí vstupem křesťanů do Palestiny

 

IV. Křížová výprava (1202 – 1204)

– nešťastná křížová výprava (křesťané vs. křesťané)

– Benátský dóže Enrico Dandolo zneužil křižáky a donutil je k dobytí Konstantinopole – 1204 – dobyli Konstantinopol a vypálili ji

 

Dětská křížová výprava (1212)

– děti z Německa a Francie

– náboženské nadšení

– německé děti  – Alpy – skoro všechny děti umřeli

– Severní Itálie – tam je nechtěli ® šli zpátky před Alpy, kde zemřeli

– francouzské děti – Z Marseille ® prodány do otroctví

 

V. Křížová výprava (1206 – 1221)

– křížová výprava do Egypta

 

VI. Křížová výprava (1228 – 1229)

– ve vedení opět císař Fridrich II. – úspěšná výprava – nevybojoval vstup do Palestiny zbraněmi

 

VII. a VIII. Křížová výprava

– vedl je francouzský král Ludvík IX.

 

– 1291 – křížové výpravy končí – byla dobyta poslední křesťanská država pevnost Akkon

 

Důsledky Křížových výprav

– zbohatnutí italských měst – Janov, Benátky

– posílení prestiže církve a její zbohatnutí

– rozvoj obchodu, rozšíření peněžních vztahů

– překonání územní rozdrobenosti

– Evropané od Arabů přijali:

 • používání nových technik (destilace, přírodní barviva v textilním průmyslu)
 • pěstování nových plodin (rýže, meruňky, citróny)
 • hygiena
 • přírodovědné obory – nové poznatky
 • přepych (šachy, voňavky)

– rytířské řády (úkol = pečovat o bezpečnost cesty poutníků do Palestiny

 • johanité – dnes Maltézští rytíři, italské prostředí

– úkol: zřídit noclehárny, ubytovny, špitály

 • templáři – francouzské prostředí

– 1312 – zrušeni Filipem IV. Sličným

 

 • řád německých rytířů – dostávají se na území dnešního Polska – 1226

– trvají dodnes, špitální činnost – řádové nemocnice

– Nouzov, Sovinec

 

Křížové výpravy do jiných oblastí

 1. Pyrenejský poloostrov ® reconquista
 2. Polabští Slované
 3. Prusové (Pobaltí) – 1254 – výpravy se účastnil i Přemysl Otakar II.
 4. výpravy do Jižní Francie
 • – proti Albigenským, katarům a Valdenským
 • – požadováno – rozdělení církevního majetku
 • – vystupují proti dogmatům
 1. výpravy v době husitství a za vlády Jiřího z Poděbrad

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!