Kultura přírodních národů

 

   Otázka: Kultura přírodních národů

   Předmět: Společenské vědy, Sociologie

   Přidal(a): K666

 

 

KULTURA PŘÍRODNÍCH NÁRODŮ

  • není založena na mytologii, proto se nedá přímo mluvit o náboženství
  • týká se období paleolitu, mezolitu a neolitu (doba kamenná – starší, střední, mladší)

 

Víra byla rozdělena na kulty:

Dynamismus

– víra v síly, které ovládají svět a sídlí ve věcech

 

Animismus

– anima > duše, duch

– vyvíjí se z něj postupně všechna náboženství (víra v něco neživého, co má duší)

– každá věc řízena duchovní silou nebo duší (i neživé věci mají duši jako stromy, kameny atd.)

– nejsou bohy

– animistické představy jsou základním prvkem všech současných náboženství

– komunikace se světem duchů

– rovnocennost – kozu nebrali jako majetek, ale věc sobě samému rovnou. Zabili jí, protože museli, ale omlouvají se jí, aby o nich mezi duchy špatně nemluvila.

 

Fetišismus

– víra v účinnost určitého předmětu, vtělen duch zemřelého, duch nějakého božstva nebo mocnosti, typickými fetiši jsou přírodní kamenné idoly

 

Totemismus

– Spojení  lidské skupiny s určitým druhem zvířat, rostlin či neživých předmětů. Totem – objekt úcty se považoval za předka, zakladatele rodu nebo kmene.

 

Manismus

– tzv. Kult předků – uctívání zemřelých předků, objevuje se u mnoha společenství, co uctívá posmrtný život

– čím starší předek, tím cennější

– usušené hlavy předků, umění lebek (inspirace – prekubisté, surrealisté (čerpání z kultů), Henry Moore)

Velikonoční ostrovy – obří sochy Moai.

 

Jedná se o loveckou kulturu, podobnou například Inuitům (Eskymákům) nebo Aborigincům. Rozlišujeme dva základní styly – první lovecký styl (paleolit) a druhý lovecký styl (mezolit a neolit).

První se vyskytuje ve Franko-kantebrijské oblasti (Španělsko a střední a jižní Francie) a je realistický. Druhý pak nacházíme na jiných místech, podle toho, jak se šířil dále na východ – přestává být realistický a stává se geometričtějším a stylizovaným (v tomto stylu dnes tvoří například Aborigines).

Rentgenový styl (jeskynní kresba – koncepční realismus, Austrálie – zobrazují i vnitřní orgány a kostru), geometrický styl a makaronský styl (technika, nejstarší doklad malířství). Neustálým zjednodušováním, geometrizací technik dochází ke vzniku písma – to má ve všech zemích stejné základy, někde však zůstalo písmo piktografické (Čína), ale později se z něj stal fonetický symbol. Například alfa (písmeno A) se vyvinula z býka.

 

Druhy hmotných kultur:

  • lovecká
  • sběračská.

 

Duchovní význam kultury nám ukazuje, do jaké míry se jedná o umění.

Duchovní charakter používali k magickým účelům. Lovecká magie je imitativní, tzn. vezmeme obrázek zvířete, a budeme do něj házet kameny a budeme věřit, že zvíře přijde a podaří se nám ho ulovit. Magie je technický způsob víry (jako v dnešní době medicína a věda).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy