Kulturologie – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Kulturologie

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): M.

 

KULTURA
• vztah jednotlivce a společnosti
• je vše, co vytváří člověk svojí činností (vše ostatní je příroda)
• je souhrn materiálních a duchovních hodnot

 

KULTURA MATERIÁLNÍ =  TECHNIKA + TECHNOLOGIE
Technika = stroje, přístroje, budovy, elektronika, hardware, oděvy, boty, materiální potřeby.
Technologie = výrobní postupy, nápady, myšlenky, prostě veškeré KNOW –HOW,   čili software.

 

KULTURA  DUCHOVNÍ  
=  VĚDA, VZDĚLÁNÍ, PRÁVO a MORÁLKA, NÁBOŽENSTVÍ, TRADICE, UMĚNÍ.
6 FUNKCÍ  KULTURY = její význam
HUMANIZAČNÍ – kultura člověka HUMANIZUJE, z nevzdělaného barbara dělá kulturní bytost.
VZDĚLÁVACÍ – kultura člověka VZDĚLÁVÁ v systému školství.
AKUMULATIVNÍ – kultura shromažďuje, UCHOVÁVÁ poznatky všech generací, tradice, morálku, zvyky.
RELAXAČNÍ – kultura zajišťuje lidem zábavu, ODPOČINEK, odreagování, uvolnění, relaxaci, cestování, apod.
INFORMAČNÍ- prostřednictvím  médií, dnes zejména Netu, ZPROSTŘEDKOVÁVÁ lidem globální informace.
REPRODUKČNÍ – poskytuje lidem PRÁCI, vytváří specializace, kooperaci a koordinaci lidské společnosti. Vždy znovu a znovu TVOŘÍ vztahy, kulturní hodnoty po krizích = VÁLKY, KATASTROFY, PŘEVRATY, EPIDEMIE.

 

Funkce umění

  •  komunikace s divákem
  • citový zážitek
  • Zdobnost, zkrášlení světa
  • předmět kritiky, rozvíjení mezilidských vztahů, vyvolává pocity a nutí k projevu

Dějiny umění splývají s dějinami lidské kultury.

 

Kategorie umění
• architektura
• sochařství
• malířství
• kresba
• užité umění

 

Vztah jednotlivce a společnosti je založen na SVOBODĚ a TOLERANCI
„ SVOBODA každého z nás, KONČÍ TAM, kde ZAČÍNÁ SVOBODA JINÉHO ČLOVĚKA.“
„ Každý má právo, svobodně věřit čemu chce a říkat co chce, pokud NEOMEZUJE SVOBODU JINÝCH LIDÍ = SVOBODY  VÍRY, VYZNÁNÍ,  MYŠLENÍ a SLOVA.
Vztah jednotlivce a společnosti je založen na  ROVNOPRÁVNOSTI

 

Vyspělé kultury jsou povinny zajistit všechna práva i pro jiné NÁRODNOSTI, MENŠINY a lidi  POSTIŽENÉ  – HENDIKEPOVANÉ.  Kulturní vyspělost národa se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o slabé.

 

Co tvoří základy naší kultury?
1) ŘECKÁ  ANTICKÁ vzdělanost – /Pythagoras, Demokritos, Sokrates, Platon, Aristoteles/ ROZUM
2) ŘÍMSKÉ  PRÁVO – zejména občanské, dědické, rodinné, aj.
3) KŘESŤANSKÁ ETIKA – DESATERO

 

Kulturní DĚDICTVÍ
zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale..
co se musí naučit,
co sám nevytváří, nýbrž přejímá od starších,
co je kolektivním dílem mnoha generací,
co se udržuje tím, že se o to lidé starají,
co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.

 

VELKÉ SVĚTOVÉ KULTURY  
1) EUROATLANTICKÁ  kultura
– zahrnuje státy Evropy, Severní, Střední a Jižní Ameriky, Austrálie – všude, kde se rozšířilo KŘESŤANSTVÍ.

 

2) ARABSKÁ kultura 
všude kde se rozšířil ISLÁM  – hlavní státy Indonésie, Bangladéš, Pákistán, Írán, Irák, Egypt, Saudská Arábie. Základní kniha KORÁN(114 kapitol – súr), bůh ALLHÁH, prorok MOHAMED, věřící MUSLIMOVÉ, hlavní chrámy MEŠITY, mají měsíční kalendář, RAMADÁN = měsíc půstu, měsíc vzniku KORÁNU.
Hlavní přínos:  Alchymie + chemie, astronomie – názvy hvězd, algebra -arabské číslovky, architektura – mešity – Tádž Mahál.

 

3) HINDUISTICKÁ kultura
Zejména INDIE, má přes 1 miliardu obyvatel, stovky bohů = POLYTEISTICKÉ náboženství, hlavní BRAHMA, ŠIVA, VIŠNU. Vyznává nenásilí, zabíjení přináší odplatu osudu, INKARNACE = převtělování, stále nové zrození podle skutků minulých životů.
Hlavní přínos: SÁNSKRT = základ jazyků, učení REINKARNACE, JÓGA, TANTRICKÉ umění – KÁMÁSÚTRA

 

4)BUDDHISTICKÁ kultura 
Zejména ČÍNA + Tibet, KOREA, JAPONSKO, Thajsko, Barma, Mongolsko, Nepál.
Hlavní přínos:  tolerantní životní styl, ikebana(„oživlé květiny“ aranžování), bonsai, divadlo, poezie, akvarel,kresby tuší, bojové sporty.

 

5)AFRICKÁ kultura 
Zejména státy na jih od SAHARY
Hlavní přínos: hudba, tanec, výtvarné umění. Kolébka lidstva, zde zrod člověka moudrého – Homo sapiens.

 

KULTURNÍ DIFÚZE 
Vzájemné ovlivňování a obohacování kultur = přenos umění, zvyků, techniky

 

NÁBOŽENSTVÍ
Je především učení, text, teorie zachycená v knihách, spisech (Bible, Korán, Suny, Védy)

 

VÍRA
Emoce, cit, stav mysli. Je to přesvědčení nevyžadující logiku a rozum.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!