Malíři zaalpské renesance – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Malíři zaalpské renesance

   Předmět: Dějepis/Dějiny umění

   Přidal(a): Eliška Burešová

 

Malíři zaalpské renesance

Období: 15. a 17. století

 

Albrecht Durer

-pocházel z Norimberku (Německo)

-byl malíř, grafik a teoretik umění

-pracoval s  akvarelem, klasickou malbou,  leptem, dřevořezem, měděrytem,

-vyučil se zlatníkem v otcově dílně  což se projevilo na v jemné precizní práci s rydlem

-autoportrét povýšil na umělecké dílo

-akvarel a tisk dovedl k dokonalosti

– Jako první v Německu kreslil akt podle živých modelů

 

Hieronymus Bosch

-byl přední Holandský malíř

-Jako illuminator má smysl pro detail

-většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva

-jeho díla se vyznačují vysokou mírou fantazie a hluboce promyšlenou

symbolikou postav a ikonografie

-kompozice jeho díla je založena na propracovaném detail

-užívá fantasktních prvků a v netradičních vztazích (různé velikostní poměry,morbidnost)

-Boschovo dílo je mimo jiné také považováno za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro surrealismus ve 20. století.

 

Pieter Breugel Starší

-založil rod malířů, kteří malovali v jeho duchu

-připomínal dílo Besche

-zobrazuje člověka strácejícího se v davu , rlzná podobenství a písloví, lidové prostřed

– mazy jeho pokračovatele patří Pieter Bruegel mladší, Jan Bruegel Sametový

 

Bartolomeus Spranger

-navazuje na Benátskou školu, jeden z nejvýraznějších manýristů za Alpami

– byl vinikajcím kreslířem, ale doložené jsou jeho sochařské a grafické pokusi.

– Působil ve Francii I na dvoře Rudolfa  II v Praze

-Erotismus, smyslnost, elegance, hodně mytologycké náměty, používá efekticní barevou škálu (perletovou šed, tyrkysovou modř,karmín,červenou…)

– jeho obrazy jsou v obrazárně na pražském hradě

 

Lucas  Cranach Starší

-byl německý renesanční malíř rytec a dřevorytec

-ve své době byl úspěšným a váženým měštanem

-jeden ze zakladatelů Poddunajské školy

-zachycoval krajinu v realističté podobě a zalčlenoval lidské postavy do krajiny

 

Matheus Grunewald

-částečně převzal Italský vliv a Fantasní prvky od Bosche

-byl významnou osobností renesančního malířství a představitel pozdně gotického expresivního spiritualsimu

 

Baroko – architektura, sochařství a malířství v Evropě

Konec 16. století v Itálii 18. Století

 

Dvě vývojové formy

Klasicizující forma baroka

-vychází z Vignoly (manýrismus)

-připomíná antiku

-vyhovujr skupině měštanstva a buržoazie

-země- Anglie, Francie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Rusko

 

Dynamizující forma baroka

-vychází z Michelangela

-stala se nástrojem katolické církve, připomíná nicotnost pozemsého života

-spojená s konzervatismem

-země- Itálie, Rakousko, České země, Španělsko

 

V barkoním umění se uplatnují 3 základní principy

 • Subjektivní  individualsimus= výtvarný výraz autora
 • Smyslový naturalismus= popis přesné přírody (anomálie, vrásky v obličeji, gesta, patetický výraz)
 • Iluzinismus=snaha vyjádřit proctor, různé druhy perspektivy, nové pohledy na proctor, objem, uvádí pozorovatele do oblasti fantazie

 

Barokní architektura v Itálii

-je to dinamizující forma

-Řím se stává centrem kultury

-spěje ke stálele větší složitostin průniky geometrických tvarů, složité půdorysy, oval, průčelí, je různě prolamováno včetně římsy

-výsledné působení je založeno na střídání Konkávních (vydutých) a konvexních (vypouklích) tvarů

-Architektonické prvky:

 • točité sloupy
 • prolamované římsy
 • kasulová okna(výrazné zakřivenými plochami I bočními stranami včetně parapet, tvar kněžského ornátu)
 • různé druhy klenem
 • kopule
 • česká placka
 • anitcké sloupy-korientský
 • umělí mramor
 • štuky
 • erby
 • voluty

 

Carlo Maderna

Dostavba chrámu  sv. Petra ve Vatikánu v Římě

Gian Lorenzo Berniny

-byl významný Italský architect a sochař a malíř jeho sochy se stali vzorem pro evropské sochaře

 

Nicola Salvi

Baldasare Longhena

Guardo Guarini

Francesco Boromini

 

Barokní sochařství

G.L. Bernini- sochařství

-dynamizující forma (tvarově bohatší, vynalézavější do prostoru)

-materiál podle významu bronz, štuk, kámen, zlacení, polychromie

-náboženské a mytologické náměty

-výzdoba klášterů, zámků a palace

-nové prvky

 • žánrové scény
 • alegorie

 

Malířství Baroko

-hlavním motyvem bylo lidské tělo

-nejvýraznějším prvkem jsou stropní fresky

-objevují se nové náměty a to především žánrový, krajiny lovecká scéna se zátiším

-technika šerosvitu

-mnohdy měnící reálné tvary

 

Diego Velázquez

-byl španělský malíř, vůdčí umělecká osobnost na dvoře krále Filipa IV.

-Byl předním umělcem barokního období, proslavil se především řadou portrétů španělské královské

 

Rembrandt va Rijn

-byl nizozemský malíř, kreslíř, grafik a rytec

– Je považován za jednoho z nejlepších malířů a grafiků západního uměn

-mistrně ovláda techniku šerosvitu a figurální malby

– Jeho dílo zahrnuje portréty, zejména autoportréty, a také holandské krajiny a obrazy s mytologickými či biblickými tématy

 

Caravagio

Pieter Paul Rubens

Anton van Dyck

 

Baroko v Českých zemích- architektura, sochařství, malířství

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!