Maminka – rozbor díla

fyzika

 

Kniha: Maminka (Jaroslav Seifert)

Předmět: Český jazyk – rozbor díla

Přidal(a): 5555

 

Jaroslav Seifert

 • Český básník, spisovatel a novinář ve 20. století.
 • Byl členem hnutí Devětsil (levicový umělecký svaz).
 • Je jediný Čech, který drží Nobelovu cenu za literaturu (1984), konkrétně za poezii.
 • Taktéž obdržel titul Národní umělec.

 

Další autoři stejného uměleckého stylu

 • Vítězslav Nezval
  • Žena v množném čísle a Básně noci
 • Miloslav Bureš
  • Země v oblacích, Zpívající lípa a Palečkova dobrodružství
 • František Nechvátal
  • Tichý oceán, Balzamína a Na vrcholu vln

 

Rozbor díla: Maminka

Literatura umělecká

 • Druh: Lyrika
 • Forma: Poezie
 • Obsah: Lyricko/epický
 • Žánr: Lyrické básně

 

Téma

 • Celkové téma: Vypravěčovy vzpomínky a pocity, které prožíval a stále prožívá
 • Vedlejší téma: Každá samostatná báseň
 • Motiv: Láska a smutek po mamince

 

Vypravěč:

 • Vypravěčem je sám autor, respektive jedna z hlavních postav děje.

 

Prostředí:

 • V knížce není zmíněna ani doba a ani místo. Jedná se ovšem o sbírku, kde autor vypravuje o svém životě. Děj se tedy odehrává ve 20. století v Rakousko – Uhersku, následně Československu. Blíže se děj odehrává nejvíce v domě vypravěče. Jednotlivé básně se následně odehrávají například ve škole, cukrárně, na pouti nebo u hospody.

 

Kompoziční plán

 • Prostoru: Není
 • Času: Retrospektivní, chronologický a rámcový. Vypravěč vzpomíná chronologicky na události, které se udály s tím, že jednotlivé básně na sebe navazují hlavními postavami – vypravěčem a maminkou.

 

Záměr:

 • Seifert napsal knihu až potom, co jeho milovaná maminka zesnula. Chtěl tím vyjádřit své pocity, jak moc pro něj maminka znamenala, jak ji měl rád a jak mu chybí.

 

Postoj:

 • Jedná se o jedno z nejvýznamnějších děl autora. Dokonce to je dílo, které autorovy silně pomohlo k získání Nobelovy ceny. Tím chci říct, že dílo bylo (i přes fakt, že ji vydal v době komunismu, kdy s tím měl problémy) kladně.

 

Jazykový plán

 • Spisovný jazyk: Archaismy
 • Knižní
 • Básnické
 • Aliterace, perifráze, metonymie a další

 

Řeč vypravěče

 • Ich forma

 

Řeč postav

 • Monology a dialogy

 

Doba:

 • Ve 20. století v Rakousko – Uhersku a následně Československu s atmosférou, se kterou se setkáváme v běžném lidském životě (veselá nebo třeba smutná až depresivní).

 

Postavy: Lidé (reální)

 • Hlavní:
  • VYPRAVĚČ, syn maminčin
  • MAMINKA, hodná, starostlivá, milující své děti a celý den pracující
 • Vedlejší:
  • TATÍNEK, manžel maminčin, hodný, chudý, rád kouří z dýmky
  • BABIČKA
  • DĚD
  • STREJČEK, statečný cestovatel a voják
  • DÍVKA, první láska vypravěče
  • UČITELKA
  • SLEČNA ZE ČTVRTÉHO
  • CUKRÁŘ NEDBÁLEK
  • ŠVEC FLOS
  • KOČÍ
  • PRŮVODČÍ
  • SOUSEDÉ

 

Výběr jednotlivých básní

Jedná se o básně, které jsou s největší pravděpodobností mými nejoblíbenějšími ze sbírky.

 

Tatínkova dýmka

Jedná se o báseň, která má jedenáct čtyřverší, se střídavým rýmem. Je zde použit i rým, a to konkrétně třikrát. Vystupují zde tatínek s maminkou. Autor zde vzpomíná právě na svého zesnulého tatínka, který každý večer kouřil ze své dýmky. Používá k tomu přirovnání, epiteton nebo alegorie.

 

U okna

Jedná se o báseň, která má dvě osmiverší. Využívá střídavě po čtyřech verších rým sdružený a obkročný. Jedná se o báseň, kde vystupuje maminka s mladým vypravěčem. Autor vzpomíná na chvíle, kdy jeho maminka stála u okna, plakal a nechtěla mu sdělit důvod svého smutku. Využívá k tomu symboly nebo metafory.

 

Nůž

Jedná se o báseň, která má dvanáct čtyřverší. Využívá střídavého rýmu. Jedná se o báseň, kde vystupuje zejména zesnulý strejček ze strany maminčiny. Autor zde vzpomíná, jak mu strýc vyprávěl o svých cestách, co všechno navštívil a ochutnal, své statečnosti a jak mu moře, v té vzpomínce již v „důchodu“, chybí. Ke konci je zmíněn i nůž, se kterým se nezabíjí a má svoji historii, po kterém je báseň pojmenovaná. Využívá k tomu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy