Materialistická filosofie 19.století – maturitní otázka

 

   Otázka: Materialistická filosofie 19.století

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): tonda96

 

 

Ludwig Feuerbach

 • materialista
 • kritika Hegela (jeho idealismu)
 • pojal problém člověka jako samostatný filozofický problém
 • věnuje se psychologii náboženství
 • dílo: Podstata křesťanství- jako první promyslel ateismus
 • obrácená sebereflexe= bůh nestvořil člověka, ale člověk stvořil boha, člověk promítá do náboženství své touhy, dokonalost tím vytváříme boha
  • dobré vlastnosti připisuje bohu, špatné vlastnosti zbydou člověku
  • když jsme poznali dokonalost boha, poznali jsme i nedokonalost člověka

 

Marxismus

 • vznik v pol. 19. století
 • materialistický směr (základem je hmota)
 • monistický směr
 • ateistický směr (neuznávají žádné nadpřirozené síly)
 • směr, který se zabývá společností a její nápravou– typická utopie (nabízí jednoduché a spravedlivé řešení).
 • myšlenky K. Marxe a B. Engelse
 • Karel Marx – německý filosof a ekonom, teoretické práce společně s Engelsem, kritika Hegela, materialistické pojetí dějin i společnosti
 • přináší návod na změnu kapitalismu
 • prosazují zbavení soukromého vlastnictví
 • 3 zdroje, ze kterých vychází: politická ekonomie (Ricardo, Smith), německá klasická filosofie (Hegel), utopický socialismus

Teorie

 • společnost má 2 skupiny: kapitalisté (buržoasie), proletariát
 • kapitalisté= majetní lidé, mají majetek, mají půdu
 • proletariát= nemají majetek, nevlastní půdu a musí pracovat na půdě kapitalistů   dochází k vykořisťování proletariátu kapitalisty
 • práce= akt sebevytváření, je pro člověka pozitivní, ale musí být dobrovolná
 • odcizení= v důsledku dělby práce a vykořisťování proletariátu
  • řešení: zrušení soukromého vlastnictví a vytvoření beztřídní společnosti

Materialismus

 • dialektický materialismus
 • historický materialismus

 

Dialektický materialismus

 • východiskem jsou společenskoekonomické podmínky ve společnosti
 • člověk musí nejdříve uspokojit základ. materiální podmínky= základna, teprve poté se může věnovat nadstavbě (literatura, umění, věda)

 

Historický materialismus

 • výklad vývoje společ. a dějin
 • vidí vývoj dějin jako vývoj hmoty

 

Marxismus – leninismus

 • vytvořený počátkem 20. století V. I. Leninem
 • vznikl na základě špatné interpretace K. Marxe
 • povýšen na státní ideologii
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!