Présokratici a antická filosofie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Présokratici, antická filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Gachnicka

 

 

 

 

DĚJINY FILOSOFIE

Západní filosofie vzniká na přelomu 7. a 6. st. př. n. l. v Řecku.

I. Antická filosofie

 • Presokratická filosofie
  1. Mílétská škola
  2. Pythagorejci
  3. Hérakleitos
  4. Elejská škola
  5. Mladší fyzikové
  6. Atomisté
  7. Sofisté
 • Klasická řecká filosofie
 • Helénistická filosofie
 • Novoplatonismus

II. Středověká filosofie

III. Renesance

IV. Novověká filosofie

V. Německá klasická filosofie

V. Moderní filosofie

 

ANTICKÁ FILOSOFIE

 

1) PRESOKRATICKÁ FILOSOFIE (7. – 4. st. př. n. l.)

 • Vznik v Řeckých koloniích, ne na pevnině – pobřeží Malé Asie = malá Řecká kolonizace (materialismus), jižní Itálie, Sicílie = Velké Řecko = velká Řecká kolonizace (idealismus).
 • Proč vznikla filosofie právě tam?
  • Střet kultur – obchodnické kolonie/zemědělská pevnina – obchodníci měli víc času přemýšlet, byli bohatší. Museli více uvažovat, byli zkoumavější, mají více možností, mají možnost přemýšlet, co je správně. => podnikavost kolonistů
  • Řecké písmo alfabeta – oproti hieroglyfům má méně znaků, umožňuje všeobecnou gramotnost, 1. zapisuje samohlásky.
  • Pluralitní prostředí Řecka – podmiňuje vznik demokracie, snaží se vysvětlovat rozdíly.
 • Přechod od náboženského vysvětlení k vědeckému (vědecký důkaz je opakovatelný).
 • Nejstarší filosofické školy jsou z Malé Asie.

 

MÍLÉTSKÁ ŠKOLA

 • dnešní Turecko, velmi bohaté město
 • hledají příčinu světa (ontologicky); zkoumají, z čeho vznikl – látková příčina (=arché), liší se v tom, která látka je příčinou
 • naivní materialismus
 • Thales z Mílétu (624 – 548 př. n. l.)
  • Nejstarší filosof a 1. teoretický vědec.
  • Astronom, právník, politolog, etik, mat: Jako první vypočítal výšku pyramid, vypočítal zatmění Slunce (počítá s obíháním Země), vidí řád a pravidelnost světa – ne mytologicky, neovládají to bohové.
  • Připisuje se mu zlaté pravidlo morálky („co sám nerad, nečiň druhým“) – počátek etiky.
  • Arché je podle něj voda – „všechno je z vody, a pak se do ní zase navrací“. Podstatou všeho živého je voda (koloběh vody). Z mytologie – vše vzniklo ze světového oceánu.
  • pro Řeky jedním ze „sedmera mudrců“ starého světa
  • podle antické tradice odpověděl na otázky, co je ze všech věcí nejobtížnější („Znát sebe sama.“), co je nejsnadnější („Poradit druhým.“), co je bůh („To co nemá počátek, ani konec.“) a jak lze žít v dokonalém souladu s ctnostmi (Tak, že nikdy nečiníme to, co odsuzujeme na druhých.“).
 • Anaximandros z Mílétu (610 – 546 př. n. l.)
  • Dochovaly se pouze „zlomky“ jeho díla – pouze kousky vět.
  • Byl astronom. Tvrdil, že země je kulatá, kolem Země obíhají různá tělesa, Měsíc svítí odraženým světlem. = Vysvětlitelné děje, ne vůle bohů.
  • Arché = apeiron (stř. rod) – Nereálná, abstraktní látková příčina, něco neurčitého, neohraničeného, nemá fyzikálně měřitelné vlastnosti. Věci se vynořují z apeiron, stávají se hmotnými, a pak zase zanikají v apeiron (=„neurčité a neomezené“). Apeiron je neměnné a nekonečné.
  • apeiron dál rozděluje na studené a teplé, suché a vlhké
  • Přemýšlí nad evolucí.
 • Anaximenés z Mílétu (546 – 528 př. n. l.)
  • Arché je pro něj vzduch. Zřeďuje (zánik věcí) a zhušťuje se (vznik věcí). Cyklický proces.

 

PYTAGOREJCI

 • působí v J Itálii
 • Pythagoras ze Samu (580 – 500 př. n. l.)
  • Samos = ostrov u Turecka, působí ale ve Velkém Řecku
  • idealista – monista – racionalista
  • ontologie založena na matematice – nehledá látkovou příčinu – hledá formální příčinu, nehledají pralátku ale prazákon
   • svět funguje na matematicky vyjádřitelných podkladech
   • neexistuje náhoda
   • základem je číslo (abstraktní), z něhož se odvozuje vznik světa – vyvozuje se matematický řád
  • matematika má přesah i do etiky, představují určité věci – čísla 1 (bod), 2 (přímka), 3 (plocha), 4 (prostor/těleso) = 4 rozměry světa
  • 1,2,3,4 = „božský součet 10“
 • Řekové neznají aritmetiku, uvažují přes geometrii. Jednotlivým číslům přiřazují etické vlastnosti (sudá č. – správná, lichá č. – špatná (nejdou dělit)). Nemají desetinná čísla, záporná čísla, nulu (=nejsoucno).
 • Vrcholem matematiky je teorie hudby/harmonie sfér = důkaz dokonalosti vesmíru. Tón = zvukové vyjádření matematiky – pravidelnost. Lyra = různé délky strun – přímky, různé tóny. Zvuk, který vydávají planety při svém oběhu, není běžně slyšitelný – uslyší ho pouze ten, kdo pochopí řád světa.
  => základ pro řecké fil. školy a inspirační zdroj všech idealistických teorií

 

HÉRAKLEITOS Z EFESU (540 – 480 př. n. l.)

 • spíše materialista
 • „temný filosof“ – víme o něm velice málo
 • Řekové ho nechápali
 • Svět je nekonečná proměnlivost, ale je poznatelný, nikdy není hotový. Žákům se nelíbilo nekonečno – nešlo to spočítat.
 • „Panta rei.“ – Svět plyne.
 • Svět je nepředvídatelný, podstatou světa je věčný oheň, který je principem fungování světa. (postupný vznik teorie 4 živlů)
 • neměl svou školu, žák Kratylos: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ – voda plyne, řeka se mění.
 • logos = světový rozum, poprvé použil tento pojem

 

ELEJSKÁ ŠKOLA

 • italské město Elea
 • monismus, idealismus, racionalismus
 • navazuje na Pytagorejce, oponuje Hérakleitovi
 • změna je důkazem nedokonalosti – chtějí statiku, dokonalá věc se nemění
 • Xenofanés (580 – 470 př. n. l.)
  • kritika antropomorfního polyteismu
   • bohové nevypadají a nechovají se jako lidé (hněv, nevěra,…)
   • je pouze jeden bůh, „bůh je dokonalé, neměnné (kulaté) jsoucno“
  • nabízí více abstraktní náboženství
 • Parmenidés z Elei (*540)
  • básník, filosof
  • kritik Hérakleita (poprvé doloženo, že na sebe filosofové reagují)
  • Svět je nedokonalý, stále se měnící, tedy je nejsoucí. Hmotný svět je nejsoucí, tím je nedokonalý => je to něco, co nejde poznat. Hmotný svět je pouze nedokonalá kopie dokonalého nehmotného vzoru, který je neměnný => JE
  • hmotný svět „pouze“ EXISTUJE
  • první filosof, u kterého se dochoval delší text (dílo O nejsoucím čili o přírodě)
  • Aby něco bylo jsoucí, musí to být neměnné. Neměnnost = nehmotnost. Hmotný svět je klamný – nevyzpytatelný, nevysvětlitelný, nejsoucí.
  • popírá existenci prázdného prostoru
 • Zénon Elejský (490 – 430)
  • velmi obratný diskutér
  • říká, že se dají najít logické chyby v prostoru a čase (ale neříká, že neexistuje čas!)
  • hájí Parmenida tím, že napadá ostatní teorie
  • mnoho aporií (=hádanek): zaměřeny na logickou rozporuplnost času a prostoru
   • Letící šíp: nelze vykonat nekonečně mnoho pohybů v určitém čase
   • Achilles a želva: nemohou být dva předměty v jednom bodě zaráz

 

MLADŠÍ FYZIKOVÉ

 • pluralisté, materialisté
 • Empedoklés z Akragantu (*490 př. n. l.)
  • ze Sicílie
  • Arché = 4 živly, jejichž spojováním vznikají věci a jejich rozdělováním věci zase zanikají. Důvodem vzniku a zániku jsou dvě další příčiny – láska a nenávist, síla spojující a síla oddělující. Jejich soupeření pak znamená vývoj světa. Dochází k periodickému vzniku a zániku věcí, které si vzájemně platí za příkoří, která si způsobují.
   • Člověk je složen ze stejných elementů jako svět a když poznáváme nějakou věc, dojde ke kontaktu živlů mezi věcí a člověkem.
   • Dnešní podobnost: jsme složeni ze stejných prvků (chem. části) jako svět, a tak jsme kompatibilní a můžeme se poznávat.
   • teorie poznání – „Podobné se poznává podobným.“
  • Anaxagorás z Klazomen (*500 př. n. l.)
   • první filosof, který přišel do Atén, přítel Perikla
   • z Malé Asie
   • „Slunce jé žhnoucí kamenná masa“ – obžalován za bezbožnost, prchá z Atén, jeho knihy jsou páleny
   • Svět funguje na racionálních pravidlech – rozum.
   • Teorie spermatu (semen): arché je nekonečně mnoho a říká jim spermata. Tyto zárodky věcí byly ve stavu chaosu, dokud je neuspořádal duchovní princip (= nús), který je příčinou vzniku světa a věcí. Na jeho popud je Universum uspořádané, krásné, harmonické. Dále ale svět funguje na základě mechanických principů („přírodních zákonů“) – nús už do běhu světa nezasahuje.

 

ATOMISTÉ

 • pluralisté, materialisté, empirici
 • atraktivní pro marxisty
 • poznání = teorie odrazu: předpokládají, že věci vysílají konstantní proud atomů, které narážejí na naše smysly a skrze ně procházejí do duše, která je hmotná (složená z atomů), ale prostupná (atomy jsou hodně daleko od sebe). V této duši se pak atomy vytvarují do podoby vnímané věci a tím ji poznáváme.
 • Atomy se pohybují v rámci prázdného prostoru (tím dochází ke vzniku a zániku věcí) po předem určených drahách (=deterministé). Jejich pohyb a vznikání věcí nepodléhají náhodě – náhoda je jen naše neznalost příčin. Ale pohyb atomů je dán příčinami – dnes bychom řekli, že je dán např. přírodními zákony. To, že je nejsme všechny schopni poznat, nazýváme náhodou. Neexistence svobodné vůle.
 • pokračovatelé: Epikúrejci (helénismus)
 • Leukippos (pol. V. stol. př. l.)
  • nic o něm nevíme
  • zákon kauzality – „Vše, co se děje, děje se z nějaké příčiny“ = nic nevzniká bez příčiny
 • Démokritos z Abdéry (470 – 360)
  • Pojem prázdného prostoru, v němž se nachází plný prostor – věci. Tento plný prostor ale není jednotný, je dělitelný na nevyčíslitelně mnoho nedělitelných částí, které jsou smysly nevnímatelné pro svůj malý rozměr. Tyto částečky jsou dále nedělitelné. Jejich seskupováním vznikají věci a rozlučováním věci zase zanikají. Samy atomy jsou ale věčné, nevznikly a nezaniknou. Podle toho jak moc jsou atomy namačkány k sobě, je ta věc tvrdá, měkká, prostupná (lidská duše nejřidší).

 

SOFISTÉ

 • /4. stol. př. n. l. Atény
 • antropologický obrat – etická pravidla nejsou dána řádem světa, ale domluvou mezi lidmi → vznik antické demokracie (podmínka fungování)
 • klíčovým pojmem není pravdivý, ale přesvědčivý názor (vhodný pro diskusi)
 • první moudří lidí, kteří učili moudrosti za peníze (argumentační schopnosti, dialog), byli dost bohatí
 • politika fungovala na tomto principu
 • doba rozkvětu aténské demokracie → jak končí demokracie, končí sofisté
 • vzestup Atén (vítězství v Řecko-Perských válkách) – důkaz převahy demokracie nad autokracií (království)
 • sofisté byli považováni za nejmoudřejší na světě, bylo to ale krátké období
 • Peloponéská válka (Atény x Sparta – diktatura): prohra Atén; Alexandr Makedonský?
  • Atény hledají viníka → sofisté zavedli demokracii → zpomalili systém → lidé neví za co bojovat, nemají jednu pravdu, jednotný názor → sofisté vyhnáni
 • paralela situace po rozpadu východního bloku: komunismus → demokracie (nemůže vydržet?)

 

 • Protagorás z  Abdéry (481 – 410 př. n. l.)
  • učitel Perikla
  • jeho knihy páleny
  • ,, Člověk je měrou všech věcí. Jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou.“ – člověk rozhoduje o věcech, jestli jsou dobře nebo špatně
  • „Jak se která věc jeví tobě, taková je pro tebe. Jak se která věc jeví mně, taková je pro mě. Člověkem jsi však ty i já.“ – každý může mít svůj názor a o těch se pak diskutuje
  • „O bozích nemohu vědět ani to že jsou, ani že nejsou, ani jakou mají podobu.“
  • subjektivizace: nezajímá nás, co je správně, záleží na lepší argumentaci
  • relativizace: za určitých podmínek je věc špatně, za určitých dobře (např. vražda)
 • Gorgiás z Leontýn (5. /6. st. př. n. l.)
  • „Nic není“ → „Je-li něco, nelze to poznat.“ → „Pokud to lze poznat, nelze to sdělit ostatním.“
  • Proč to nelze sdělit ostatním? Jinak vnímáme věci, jinak je vidíme, nedokážeme přesně popsat,…
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!