Měření úhlů – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Měření úhlů

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

MĚŘENÍ ÚHLŮ

 • Teodolity:
  • Původně se jednalo o optickomechanický přístroj, jehož umožňuje zaměření jakéhokoliv bodu v prostoru (otáčí se horizontálním i vertikálním směrem),
  • Moderní elektronické teodolity jsou doplněny displejem umožňujícím snadné odečítání hodnoty vodorovných směrů i výškových úhlů,
  • Teodolit je také hlavní součástí totální stanice, která obvykle umožňuje ovládání z místa zaměřovaného bodu (baterie a elektromotorky pohybující přístroje),
  • Novější přístroje měří v grádech, dle přesnosti rozlišujeme (minutové a vteřinové teodolity),
  • Konstrukčním základem stoje je vodorovný kruh (LIMBUS) dělený na stupnici a na něm otočné zařízení (ALHIDÁDA), které synchronizuje pohyb dalekohledu se stupnicí,
  • Teodolit musí být na staveništi ustaven nejen do vodorovné polohy, ale také musí být umístěn nad daným bodem, pomocí olovnice nebo optického zaměřovače,
  • U starších přístrojů, když chceme nastavit do daného směru určitou hodnotu musíme rozpojit limbus a alhidádu, tzv. REPETIČNÍ SVORKOU, tak aby se stupnice po dobu nastavování nehýbala,
  • Při přesném zaměření na bod dostanu jemným posuvem NIŤKOVÝ KŘÍŽ přesně na považované místo a poté přístroj fixuji vodorovnou a svislou HRUBOU USTANOVKU, dalekohledem již rukou nelze pohnout, ale drobné korekce mohu provést jemnou ustanovkou,

 

Trigonometrické měření výšek

 • Používáme tam, kde je nevhodné nebo nemožné používat nivelaci (určení výšky budov),
 • Můžeme použít i tam, kde není možné se fyzicky dostat k zaměřovaného bodu (ale bod musí být viditelný),
 • Jako přístrojové vybavení je nutný teodolit možnosti zaměřit úhel ve svislé rovině,
 • Dále musíme mít možnost změřit kolmou vzdálenost mezi objektem a staveništěm přístroje,
 • Nejrychlejší zaměření této metody je možné provést pomocí TOTÁLNÍ STANICE, která je schopná zaměřit úhly, a navíc je vybavena dálkovým laserem,
 • Výškové sítě (bodové pole),
  • Česká jednotná nivelační síť – ČJNS,
  • Oficiální geodetické body vytvářejí bodové pole, kterými je v trojúhelníkové síti pokryto celé území ČR,
  • Body umístěny v terénu nebo na důležitých budovách,
  • Body jsou fixovány (zabetonovány do terénu, zazděné do zdiva),
 • Stabilizace bodů,
  • Body jsou označeny (signalizační věže),
  • Body mají známou výšku (některé také souřadnici), ze které můžeme vyjít při zaměření nivelačního pořadu,

 

Měření vodorovných směrů

 • Jde o úhly zaměřované v horizontální rovině,
 • Jeden ze směrů volíme vždy jako nulový a od něj začínáme zaměřovat směry ostatních,
 • Na přesné měření používáme vždy teodolit (na orientační zaměření můžeme někdy využít pomocnou stupnici na nivelačním přístroji),
 • Před měřením vždy zjistíme, v jakých jednotkách a s jakou přesností přístroje měříme,
 • Metoda měření směrů ve skupinách,
  • První řada měření,
   • Dalekohled teodolitu v tzv. počáteční poloze, máme zaměřeno na nulový směr, na stupnici obvykle nastavujeme nulu,
   • Postupujeme ve směru hodinových ručiček, zaměřujeme požadované směry a hodnoty zapisujeme do zápisníku,
   • Poslední je měření zacílení (znovu na počáteční směr),
  • Druhá řada měření,
   • Protočíme dalekohled, opět zaměříme na nulový směr,
   • Postupujeme v protisměru hodinových ručiček a zapisujeme hodnoty do zápisníku (do tabulek), až se dostaneme k počátečnímu směru,
  • Zprůměrované hodnoty z 1. a 2. řady měření vzniká jedna skupina a spočítáme tak hodnoty úhlů, které můžeme vynášet do grafických příloh,
  • Metoda je vhodná, pokud zaměřujeme větší počet směrů,
  • Měření úhlů násobením,
   • Je vhodné, když zaměřujeme malý počet úhlů, ale chceme výsledek s větší (vyšší) přesností,
   • Měříme vždy pouze jeden úhel, střídavě zaměřujeme na levé a pravé rameno a protáčíme dalekohled,
   • Získáváme tak větší počet zaměření úhlů, to umožňuje výpočet přesnější průměrné hodnoty,

 

Zaměření úhlů ve svislé rovině

 • U starších přístrojů se většinou zaměřují (VÝŠKOVÝ ÚHEL – ALFA) – nad vodorovnou rovinou a (HLOBKOVÝ ÚHEL – BETA) – pod vodorovnou rovinou,
 • Při tomto zaměření používáme znaménko + a –,
 • u novějších přístrojů je nulová hodnota na stupnici svisle vzhůru (zenit) a od ní zaměřujeme úhly, vždy se stejným znaménkem – (zenitový úhel) – zenitová vzdálenost,
 • při měření svislých úhlů nejčastěji používáme metodu měření násobením.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!