Mez porušení žel. tlačeného prvku normálovou silou

stavitelství

 

   Otázka: Mez porušení žel. tlačeného prvku normálovou silou – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

MEZ PORUŠENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO TLAČENÉHO PRVKU NORMÁLOVOU SILOU A OHYBOVÝM MOMENTEM

Způsoby porušení

 • tlakové porušení,

 • jde o tzv. malou výstřednost,
 • tlačený je buď celý průřez, nebo jeho převážná část,
 • napětí ve výztuži As1 se postupně zmenšuje a přechází z tlakového do tahového napětí,
 • napětí ve výztuži nedosahuje meze kluzu → výztuž není plně využita,
 • na straně působiště síly NEd dochází k meznímu přetvoření betonu, je dosaženo hodnoty εcu → prvek se poruší rozdrcením,
 • tahové porušení,

 • jde o tzv. velkou výstřednost,
 • část průřezu je tlačená,
 • v tažené části průřezu napětí ve výztuži postupně dosáhne meze kluzu,
 • v tlačené oblasti betonu není dosaženo mezního přetvoření betonu,
 • tažená výztuž se začne nekontrolovatelně prodlužovat → napětí a přetvoření v tlačené části průřezu dosáhne mezních hodnot → dojde k sekundárnímu drcení betonu,

 

Předpoklady výpočtu při ef = 0

 • zachování rovinnosti průřezu,
 • dokonalá soudržnost betonu a oceli,
 • pevnost betonu v tahu se zanedbává,
 • napětí v tlačeném betonu stanovíme podle zjednodušeného diagramu,
 • napětí ve výztuži určíme z návrhového pracovního diagramu,
 • meze únosnosti prvku je dosaženo při dosažení mezního přetvoření v alespoň jenom z materiálů (přípustné obě varianty),

 

Postup při návrhu a posouzení na ohyb

Návrh

 • stanovíme sílu NEd,
 • určíme plochu průřezu a následně rozměry,
 • sílu na náhodné výstřednosti e0 nahradíme momentem MEd,
 • podle stupně vlivu prostředí, průměru výztuže a max. zrna kameniva určíme krycí vrstvu,
 • určíme potřebnou plochu výztuže As,req,
 • ověříme konstrukční zásady (pro tlačenou a taženou výztuž),

Posudek – určíme body interakčního diagramu

 • bod 0,

 • případ, kdy N.O. prochází těžištěm tažené (méně tlačené) výztuže As1,
 • výztuž As1 není vůbec namáhána,
 • na únosnosti průřezu se podílí tlačený beton a tlačená výztuž As2,

 • bod 2,

 • velmi důležitý – určuje rozhraní mezi MV a VV = mezi tlakovým a tahovým porušením,
 • O. leží ve vzdálenosti xbal,1 od tlačeného okraje průřezu,
 • na únosnosti průřezu se podílí beton i výztuž,

 • bod 3,
 • hraniční případ,
 • přechod mezi mimostředně tlačeným a ohýbaným prvkem,
 • NRd,3 = 0,
 • MRd,3 … podle teorie ohybu, uvažujeme As1 taženou, As2 tlačenou,
 • bod 4,
 • jde o případ namáhání prvku prostým ohybem,
 • řeší se jako ohýbaný prvek,
 • o únosnosti průřezu rozhoduje tažená výztuž,


 • Závěr: pokud bod F [MEd; NEd], který vyjadřuje účinky zatížen na prvek, leží uvnitř interakčního diagramu, pak prvek navržených rozměrů a vyztužení splňuje podmínku spolehlivosti → vyhoví.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!