Mez porušení tlačeného prvku z PN namáhaného NEd

stavitelství

 

   Otázka: Mez porušení tlačeného prvku z PN namáhaného NEd – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

MEZ PORUŠENÍ TLAČENÉHO PRVKU Z PB NAMÁHANÉHO NEd

Při výstřednosti e0 = 0

 • ověříme štíhlost,
 • určíme, zda jde o tlakové porušení (MV), nebo tahové poručení (VV),
 • tahové porušení je nepřípustné,
 • započítáme vliv vzpěru φ,

 

Předpoklady výpočtu

 • do vzniku tahových trhlin se prvek chová jako pružná homogenní kce,
 • pokud nemají vzniknout tahové trhliny, musí platit: 

 • po vzniku tahové trhliny dochází skokově k nárůstu napětí v tahu → dojde k náhlé ztrátě únosnosti a porušení prvku tzv. křehkým lomem,
 • navrhujeme pouze prvky namáhané mimostředným tlakem s malou výstředností,
 • v tažené oblasti nesmíme připustit překročení limitního tahového překročení,
 • εtu = 0,1‰, protože by došlo ke vzniku tahové trhliny a porušení kce křehkým lomem → při dimenzování kci navrhujeme tak, aby se dřív rozdrtil beton v tlačené části, než vznikne tahová trhlina,
 • beton v tahu nepůsobí → řešíme za tzv. vyloučeného tahu,
 • v tlačené části průřezu je napětí rozděleno rovnoměrně (podle obdélníka), dosahuje hodnoty fcd,
 • normálová síla působí v těžišti tlačené oblasti,

 • fcd … návrhová pevnost v tlaku po výšce λ•x,
 • λ … součinitel tlačené oblasti průřezu, PB – 0,8,
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!