Meziválečné období – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Meziválečné období

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jana Semerádová

 

 

 

Do této otázky patří také následující témata:

Pařížská mírová konference

Světová hospodářská krize 1929-1933

Československo v meziválečném období

 

Meziválečné období

Prosinec 1922 – Vznik SSSR

 • Svaz sovětských socialistických republik
 • Ruská federace, Ukrajinská a Běloruská federace, Zakavkazská federace
 • Stále spory o ruské náhrady

 

Konference v Janově – duben a květen 1922

 • Inciativa Velké Británie
 • Měla řešit problémy Ruska a otázky platnosti německých válečných reparací
 • Evropské státy, ale i sovětská vláda
 • Nedošlo ke konečné dohodě – Francouzi mají odmítavý postoj

 

Sovětsko-německá smlouva v Rapallu

 • Německo v průběhu konference uzavírá se sověty smlouvu o likvidaci válečných náhrad a o obnovení diplomatických styků
 • Rusko se zřeklo německých reparací, Německo se vzdává práva na znárodnění majetku v Rusku

 

Rúrská krize – 1923

 • Období od porážky Německa v 1. SV do nástupu Hitlera = Výmarská republika
  • Snaha vybudovat fungující demokratický parlamentní systém
  • Poměrně úspěšná díky hospodářské situaci v zemi
 • Reparace – 132 miliard zlatých marek (52% pro Francii, 22% pro Británii)
 • Reparace vedou k rúrské krizi
 • Francie a Belgie obsadili Porůří s tím, že Německo neplatí své reparační závazky → německá vláda vydává pokyn, aby podnikatelé zahájili pasivní rezistenci s tím → prohloubení krize
 • Obrovská inflace (1923: 1 dolar = 4,2 bilionu marek)

 

Dawesův plán 1924

 • USA se nelíbí vývoj v Německu ani přílišný mocenský postup Francie → jednání o vyřešení rúrského konfliktu
 • G. Dawes – americký finančník
 • Plán měl stabilizovat německé hospodářství
  • Vytvoření podmínek pro splácení reparací, překonání inflace za pomoci USA

 

1925 Rýnský garanční pakt

 • ve švýcarském Locarnu
 • vzájemná nedotknutelnost hranic Německa, Francie a Belgie
 • záruky převzala Itálie a Británie
 • 1934 pokus o Východní pakt – neúspěšný
  • vzájemná pomoc při napadení

 

Youngův plán 1929

 • Dolarový déšť → obnova Německa jakožto průmyslové velmoci, reparace jsou však stále velké břemeno
 • Konečné stanovení výše reparací, snížení ročních splátek, rušení reparačních komisí i dozor nad Německou ekonomikou
 • Francie přislíbila vyklizení Porýní
 • 1930 přijat na konferenci v Haagu

 

Počátky fašismu

 • rysy fašismu: centralismus, rasismus, antisemitismus, šovinismus, vůdcovský systém, propaganda, diktatura, proti parlamentarismus
 • antisociální → oslovuje široké sociální spektrum
 • vliv: Pareto, Nietszche
 • Název: Fasci italiani di combattimento
  • Fasces – svazek prutů, které nosili v antickém Římě úředníci jako hodnost

 

Itálie

Mussolini

 • tváří se antimilitaristicky, je proti náboženství (ale uzavře s papežem dohodu – okupování Vatikánu)
 • socialista anarchistického ražení, poté člen odborového hnutí
 • založil si vlastní hnutí, nechtěl dlouho čekat na prosazení
 • černé košile

 

 • 1919 – Milán a velká města severu
  • nepřehledná politická situace (radikálně naladěná) → očekávání změn
  • zklamání z výsledků → základ pro vznik Mussoliniho tlup
  • Trestné výpravy – výpravy černokošilářů (černých tlup) = čistící akce
  • Fašismus těží z krize
 • Fašismus získává podporu vysokých hodnostářů → rapidní nárůst podpory
 • 1921 – 1000 FASCI – fašistické organizace – SA
 • 1922 – 250 000 stoupenců z celého spektra
  • spolupráce s dalšími pravicovými stranami, které doufali, že se fašisté budou chovat ukázněně
 • požadavky fašistů: pozemková reforma, lepší sociální zabezpečení, zábor církevní půdy

 

1922 Pochod na Řím

 • černé košile
 • požadují po vládě vytvoření fašistické vlády
 • parlamentní řešení není možné, nutnost revoluce
 • kdyby se něco stalo, plánuje Mussolini útěk do Švýcarska
 • Král Viktor Emanuel III. nakonec ustupuje a předává vládu Mussolinimu – stává se z něj premiér

 

 • fašistická strana má zatím jen 7% hlasů → nemohli hned na začátku jmenovat pouze fašistickou vládu – byli v ní zástupci i z jiných stran
  • volby se s fašistickou vládou postupně vytrácejí
 • Fašistické milice byly přítomny při důležitých hlasování (sledovali, kdo byl proti a kdo pro)
 • Volební heslo: „Duče (Mussolini) má vždy pravdu“
 • Volební zákon – 20% hlasů → 70% poslanců
 • Nebyli si jistí, že by měli většinu – později se proto už nevolilo
 • Na konci 20. let má Mussolini už plnou moc a je vládcem národa
 • Poslední systémové změny:
  • Místo parlamentu nastupuje Velká fašistická rada

 

1935 Válka v Etiopii – Habeš

 • vedle Italské Somálsko – chtěli si rozšířit kolonie
 • Katastrofa – fašisté je nemohou rok porazit, ale nakonec je porazí → obrovské oslavy

 

 • 1939 Zabírají Albánii, poté se vrhají na Řecko – neúspěšně

 

 • napadení Britského Somálska → prohrají a přijdou i o Etiopii → Etiopie je první osvobozená země
 • Mussolini ztrácí podporu
 • 1943 má už jen minimální podporu – zajata → Hitler ho však dosadil zpět
 • pokus o útěk do Švédska → zajat a zastřelen → jeho tělo bylo vystaveno

 

Německo

Hitler

 • při projevech se často rozvášňuje → působí na mladé slečny
 • využíval obav dělníků z ekonomické nestability a nespokojenosti s Versaillskou smlouvou
 • nechce ukazovat slabost – měl nosit brýle → raději si pořídil větší psací stroj
 • nedává najevo úlety s ženami – chce být atraktivní a žádaný
 • po 1. SV zklamání – chce obnovit Velké Německo

 

 • německý fašismus = nacismus
 • 1919 vznik Německé dělnické strany – na začátku 20. let se proměňuje v NSDAT (nacistická strana)
  • Nacionálně socialistická německá dělnická strana
 • 1919–1933 Výmarská republika – prezident F. Ebert
 • 1925 Rýnský garanční pakt – ve švýcarském Locarnu
  • vzájemná nedotknutelnost hranic Německa, Francie a Belgie
  • záruky převzala Itálie a Británie
 • 1925 – NSDAP na začátku maličká strana – 29 000 lidí
  • vznik hnědých košilí
  • spoustu lidí se přidává kvůli Hitlerovi – byl skvěl řečník

 

Mnichovský pivní puč 1923

 • obsazení pivnice, kde zasedali představitelé vlády, chtěli je přesvědčit, aby jim předali moc → pochod přes Mnichov
 • Spojení Hitlera a Ludendorffa
 • nakonec neúspěšně → byli pozatýkáni
  • Hitler ve vězení – vypracovává Mein Kampf (Můj boj) – nový program nacistů
   • Bezohledný rasismus
  • 1930 – strana má 250 000 členů

 

Volby

 • 1924 – 6%
 • 1928 – 25% (820 000)
 • 1930 – 18%
 • 1932 – zhruba 40% volebních hlasů
  • k sestavení samotné vlády by potřebovali 51%
  • některé strany nechtějí být s nacisty ve vládě → nedaří se jim jí sestavit
 • nové volby 1932 – NSDAP získává 33% (čekali víc)
 • další měsíce – jednání a petice za NSDAP, apel na presidenta Hindenburga
  • rozhlodávání nacistické strany – strach z úplného rozpadu
 • Německo postiženo světovou hospodářskou krizí

 

Nástup nacismu

 • 1932 – 6 milionů nezaměstnaných, snížení průmyslové výroby o 41%, obraz zahraničního obchodu klesl o 2/3
 • vyhrocená situace přeje extremistickým stranám
 • Hitler prosazuje Mein Kampf – staví se do role obhájce národních a sociálních zájmů německých pracujících
 • Sliboval boj s nezaměstnaností, důraz na obnovení velikosti Německa
 • NSDA zároveň likvidovala odpůrce nacistů
 • NSDAP se v listopadu 1932 dostává do krize → prezident Hindenburg spěchá na pomoc

 

30. ledna 1933

 • Prezident jmenuje Hitlera premiérem
 • Konec pokusů o demokratické výmarské Německo
 • Naoko pořád zachována demokracie
  • Nové cesty nacistů – brutalita, policejní jednotky, zbraně proti opozici
 • února – rozpuštění říšského sněmu (pod záminkou, že není schopen vytvořit vládní většinu)
 • postupná likvidace všech demokratických prvků
  • omezení moci parlamentu, zákaz všech stran kromě NSDAP, likvidace odborového svobodného hnutí, omezení práv a svobod občana
 • březen 1933 – vznik prvních koncentračních táborů (Dachau)

 

 • Herman Gerick (ministr vnitra) – jednotky SS a SA patří pod stát – kdo nebude střílet, bude zastřelen

 

 • Potřeba vytvoření nového systému
 • Září: zapálení budovy Říšského sněmu – získají záminku na obvinění komunistické strany
  • vyhlášení výjimečného stavu, zakládání koncentračních táborů, zatýkání komunistů
  • obviní i holandského anarchistu, který chtěl Říšský sněm doopravdy zapálit
  • pravděpodobně to zapálili sami nacisti

 

1933 Lipský proces

 • se žháři – anarchista F. Lube + předáci komunistické strany + bulharský komunista Dimitrov

 

Noc dlouhých nožů 1934

 • boj mezi SA (hnědé košile – úderné oddíly) a SS (ochranný oddíl – elitní garda podřízená přímo vůdci)
 • Hitler nechal pozabíjet tisíc příslušníků SA, dva generály a několik politiků, kteří byli Hitlerovi nepohodlní
 • Z SA se stává mocenská síla nacistické třetí říše
 • vytváření systému šlo poměrně rychle (oproti Mussolinimu – tomu to trvalo 5 let)
  • týdny / měsíce
 • 1935 – odmítl platit reparace, zavedl všeobecnou brannou povinnost, začal vyrábět zbraně a formovat armádu
 • 1936 – vojáci vstupují do demilitarizované zóny v Porýní

 

Norimberské zákony 1935

 • „Na ochranu čisté německé krve a německé cti“
 • zbavují židy občanství, zakazují smíšená manželství, přísné tresty za pohlavní styk mezi árijci a Židy
 • Křišťálová noc – listopad 1938
  • Vyvrcholení protižidovského teroru – nacistické pogromy, zapalování synagog a židovských škol, obchodů
  • Později vyloučení židů i z hospodářského života
 • Expanze režimu směrem k válce

 

 • Potřebuje zrušit části Versaillské smlouvy – hlavně boj o zbrojení → chce se spolčit s GB a Francií

 

1938 appeasement

 • Chamberlain a Daladier
 • Poslední záchvěv mezinárodní evropské politiky
 • Vcelku dost naivní
 • Aby vše mělo poklidný průběh, dáme Německu, co chce, pod podmínkou, že nechá na pokoji západní Evropu

 

Španělská občanská válka

Více v samostatné otázce: dejiny-online.cz/spanelska-obcanska-valka-maturitni-otazka-z-dejepisu

 

Čína

 • Formálně samostatný a vítězný stát
 • Reálně zde uplatňuje územní a hospodářské zisky Japonsko
 • ústřední čínská vláda kontrolovala pouze území okolo Pekingu – zbytek vojenští velitelé
 • Versaillské rozhodnutí o vydání Šan-tungu Japonsku → protijaponská nálada
 • Hnutí 4. května 1919 – velké protijaponské povstání
 • Největší autorita – Sunjatsen (demokrat) – strana Kuomintang
  • Nacionalismus (důsledný boj proti Japonsku i všem ostatním imperiálním mocnostem)
  • Demokracie (snaha zbavit moci vojenské velitele a vytvořit jednotnou Čínskou republiku)
  • Blahobyt lidu (rozdělení půdy, lepší podmínky pro dělníky)
  • 1925 – do čela strany generál Čanjašek (velitel národní revoluční armády)
 • duben 1927 – státní převrat – Čanjašek vytlačil z Kuomintangu extrémní levici (čínské komunisty)
 • občanská válka – Koumitang X Rudá armáda
 • sjednocení Číny
 • říjen 1928 – ustanovení Čanjaškovo národní vlády

 

Indie

 • zahrnovala i území dnešního Pákistánu a Bangladéše
 • Británie během války slíbila, že Indie dostane statut britského dominia (autonomní celek v rámci Británie) – nestalo se –> vlna protestních demonstrací
 • Indický národní kongres – strana bojující za samostatnost Indie
  • V čele: Mahátma Gándhí a Džaváharlál Nehrú
  • Gándhí – chtěl získat nezávislost nenásilnými prostředky – bojkotem britského zboží, odmítáním práce pro Brity
 • Prosinec 1920 – Indický národní kongres vyhlásil masové hnutí nespolupráce s koloniálními úřady
 • 1922 – kampaň odvolána po vojenském střetu (u města Čauri-Čaura) – bál dalších obětí
 • následovala tvrdá britská perzekuce
 • Gándhí odsouzen na 6 let, Indický národní kongres začal znovu působit až koncem 20. let

 

Turecko

 • 1920-1921 válka s Řeckem
 • březen 1923 vyhlášení Turecké republiky
 • jedna vládnoucí strana, přijetí evropských právních zásad (zrušení mnohoženství, odluka církve od státu)
 • 1928 nahrazení arabského písma latinkou

 

Írán

 • berou si příklad z turecké modernizace
 • Rezá Šáh Páhlaví – 1925 zvolen doživotním panovníkem – vojenský diktátor, ale i reformátor

 

Afghánistán

 • 1919 získává samostatnost → modernizace
 • problémy s islámskými fundamentalisty

 

Arabské země

 • zklamání z války
 • sice se zbavily nadvlády Turecka, ale z většiny se stala nesamostatná (mandátní) území
 • 1922 formální nezávislost Egypta
 • 1926-1932 Arábie se sjednotila do Saudské Arábie
 • 1920 Irák získává nezávislost – zůstává však stále pro kontrolu Britů
 • 1928 formální nezávislost Zajordánska (také pod kontrolou Britů)
 • Palestina – bylo od ní odtrženo Zajordánsko – zůstává pod nadvládou Britů
  • Povolení židovského přistěhovalectví – odpor arabských Palestinců
 • Sýrie a Libanon – mandátní území Francie
  • 1925-1927 povstání v Sýrii proti koloniálním mocnostem
   • povstání potlačeno, ale vedlo k vyhlášení Syrské republiky podřízené Francii
   • obdobně v Libanonu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!