Mezopotámie a její umění

dějiny

 

   Otázka: Umění v Mezopotámii

   Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

   Přidal(a): dmildov

 

 

Typické znaky Mezopotámie

 • 5000 let př.n.l, oblast mezi Eufrat a Tigris, Irák, Sýrie
 • Dva národy: Sumerové a Akkadové
  • Sumerové zde byli dříve a kulturní střediska byla Ur, Lagaš, Uruk a Kiš
  • Sumerům je připisován vynález písma (kolem roku 3000 př.n.l. a měla 900 znaků) později se zjednodušilo na klínové písmo
  • Později, okolo 2000 př.n.l. zde vzniká Babylonská říše (starobabylonská) a vytváří jí panovník Chammurapi – již Akkadové
  • V této době vzniká chammurapiho zákoník = stéla z kamene, která je pokryta textem 282 článků zákoníku – je zde reliéf Chammurapiho s bohem Šamašem, který mu zákony diktuje
  • Území je poté ovládnuto Asyřany, když byla jejich říše vyvrácena, vzniká nám tzv. novobabylonská říše a nově vybudovaný Babylon = umění level up

 

ARCHITEKTURA

 • časté záplavy a z toho stavební materiál – cihly sušené, pálené, glazované (skelný povrh)
 • budovy na vyvýšených terasách, města geometricky řešená, střechy měšťanů měly obytnou střechu
 • Na palácích byli vyobrazeni obránci à Gilgameš
 • Města Ur, Uruk, Babylon
 • Cihly byly označeny pečetidly
 • ZIKKURAT – Zikkurat jsou stupňovité věže, pnoucí se do výše, vysoké několik desítek metrů, několik teras nad sebou na vrcholu schodiště vedoucí ke svatyni

 

Stavby

 • Nabukonesarův palác – velký, jeden z nejslavnějších
 • Ištařina brána (z Babylonu) – jsou zde výjevy vtělení bohyně Ištar do více zvířecích forem, kachle jsou glazovány, dnes v Berlíně
 • Babylon – město opevněno několikanásobnou zdí, tvořilo čtverec, byla zde Babylonská věž – eh-temen-an-ki = základ do nebe, byl to zikkurat se svatyní na vrchu = legenda
 • Vysuté Semiradiny zahrady – jeden ze starověkých divů světa, byly v Babyloně

 

Sochařství

 • Hlavní poznávací znaky sumerů a akkadů jsou kudrlinky a vousy
 • Gudea z Lagaše – čepice, holohlavý + ovčí rouno = Sumerové
 • Obětní destičky – pokládány do základů zikkuratů
 • Urská standarta – desky z lazuritu, výjevy boje, cesta do boje a oslavování vítězství
 • Stéla – plochý kámen s reliéfy
 • Okřídlený býk – 5 nohou, aby měl z každého úhle vidět minimálně 4

 

Pro dnešek: Brueghel, stavba babylonské věže

Pečetní válečky – sloužily ke zdobení cihel, byla na nich ta pečeť, kterou byly cihly značené

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!