Mezopotámie – maturitní otázka

dějepis

 

Otázka: Mezopotámie

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Lucie

 

 

Mezopotámie = meziříčí Eufratu a Tigrisu v Iráku a části Turecka

 • V severní Mezopotámii dostatek srážek – v jižní Mezopotámii pravidelné záplavy, v důsledku tání sněhu -> postupné vysoušení mokřadů v pole – zde budovány zavlažovací kanály
 • Obě řeky – zdroj ryb a dopravní prostředek pro dovoz surovin (kamen, kov, dřevo)
 • Dostatek rákosu a hlíny -> stavěny z nich domy

 

PŘÍCHOD SUMMERŮ

 • V jižní Mezopotámii jedna z prvních vyspělých civilizací prakticky ve stejnou dobu jako v Egyptě – prvním známým obyvatelstvem SUMEROVÉ (3500 usazeni) -> podle nich jižní Mezopotámie = Sumer
 • zaměstnání bylo zemědělství – nutnost ovládat jarní povodně, stavěny umělé nádrže a zavlažovací kanály
 • Vznik výměnného obchodu -> dostatek surovin vyměňován za nedostatek

 

MĚSTSKÉ STÁTY

 • Např. Ur, Uruk a Kiš – městský stát tvořen větším opevněným městem
 • Základem státu věžovitý cihlový chrám ZIKKURAT -> dohled kněze nad voleným úřednictvem, z chrámu řízena politika i hospodářství = chrámové hospodářství
 • Městský stát a půda považovány za vlastnictví bohů – kněžstvo prostředníkem mezi lidmi a bohy -> chrámy největšími vlastníky půdy, zbytek půdy v občinovém vlastnictví – postupně vytvářeno soukromé vlastnictví půdy
 • Pronájem chrámové půdy – nájem neutrální, výtěžek rozdělován zaměstnancům půdy (kněžstvo, úřednictvo, armáda, písaři, řemeslnictvo)
 • Král – sídlo palác, úkoly:
  • Zabezpečit úrodu péčí o zavlažovací kanály
  • Udržovat vnitřní mír
  • Expanze
 • Chrámové hospodářství nahrazeno palácovým

 

AKKADSKÁ ŘÍŠE

 • Cca 2340 Kiš ovládnut Sargonem, jímž vytvořen první centralizovaný stát v Mezopotámii – podle hlavního města nazván Akkad – postupně ovládnut celý Sumer.

 

STAROBABYLONSKÁ ŘÍŠE

 • Zánik Sumerských států v důsledku vzájemných bojů a cizích vpádů
 • Cca 2000 vytvořeny dvě velké říše:
  • STAROASYRSKÁ ŘÍŠE – hl. město Assur
  • JIŽNÍ MESOPOTÁMIE – nejsilnější město Babylon -> rozšířen ve Starobabylonskou říši
 • Obyvateli obou říší: SEMITÉ – jejich kmeny usazovány v Mezopotámii od cca 3000
 • Nejznámější panovník CHAMURAPPI
  • Babylon centrem vzdělanosti, obchodu a řemesel – rozkvět zemědělství
  • Moudrý panovník – země spravovány panovníkem placeným úřednictvem -> růst bohatství, péče o právo a pořádek
  • -> CHAMURAPPIHO ZÁKONÍK = zabývající se všemi oblastmi života; zákoník svědectvím tvrdosti trestního práva; tresty nerovnoměrné – odstupňovány podle společenského postavení – pro vyšší vrstvy (úřednictvo, důstojnictvo, bohatí) platná zásada „OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB“
  • V případě škody způsobené výše postaveným příslušníkům lidových vrstev trestem pouze pokuta – škoda na otroku placena jeho majiteli – tresty pro mladistvé (př. dítěti, které udeřilo otce, byla uťata ruka)
  • Zákoník prohlášen za dílo božstva – vytesán do kamenného sloupu (dnes v pařížském Louveru)
  • 1595 Babylon dobyt Chetity – jejich písmo rozluštěno českým vědcem Bedřichem Hrozným

 

KULTURA

 • Vznik písma – klínové, původně obrázkové= piktogramy
 • První písemné záznamy nalezeny v Uruku
 • Hliněné tabulky
 • Literární texty:
  • Modlitby
  • Báje, eposy -> Epos o Gigamešovi
  • Zachovány i naučné spisy
 • Písaři důležití a vážení, nutnost zaznamenávat majetek chrámu, množství dávek od rolnictva, dobu záplav
 • Vzdělání poskytováno ve škole – zpočátku i dívkám -> předměty: čtení, psaní, přírodopis, zeměpis, geometrie, hudba a zpěv

 

VĚDA A TECHNIKA

 • Znalost desetinné a šedesátkové soustavy a goniometrických funkcí; znalost měření času – rok rozdělen na 12 měsíců a 354 dní, určováno zatmění Měsíce a Slunce
 • Astrologie

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

 • Zachované hmotné památky -> zbytky paláců, chrámů a zikkuratů, kultovní sochy
 • Poklady v královských hrobkách v Uru -> čelenky, náušnice, náhrdelník, soška kozla
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!